Szukaj szkolenia

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

  • Szkolenia z zakresuprzepisy celne, przepisy budowlane, ochrona środowiska, transport i logistyka, windykacja, zawieranie umów w obrocie gospodarczym, zamówienia publiczne, prawo pracy

O nas

 

Oferujemy szkolenia otwarte jednodniowe jak i dłuższe oraz szkolenia zamknięte przygotowywane na zamówienie. Specjalizujemy się w szkoleniach z przepisów celnych, przepisów budowlanych, ochrony środowiska, transportu i logistyki, windykacji, zawierania umów w obrocie gospodarczym, zamówień publicznych, prawa pracy.

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Olesińska 21
02-548 Warszawa, mazowieckie
NIP 898-150-56-07
REGON 932958345
22 22 Rezerwuj

Szkolenia firmy

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
27.01.2022 - 28.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
14.03.2022 - 15.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.03.2022 - 18.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
27.01.2022 - 27.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
03.02.2022 - 03.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa/ ONLINE,
07.02.2022 - 08.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
10.02.2022 - 10.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
18.02.2022 - 21.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
23.03.2022 - 24.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
18.03.2022 - 18.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
07.02.2022 - 07.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
25.01.2022 - 26.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
07.02.2022 - 08.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
14.02.2022 - 14.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
14.03.2022 - 14.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
17.02.2022 - 17.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
18.03.2022 - 18.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
04.02.2022 - 04.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
09.03.2022 - 09.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
31.01.2022 - 31.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
08.02.2022 - 08.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
03.03.2022 - 04.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.03.2022 - 18.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
25.01.2022 - 26.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
27.01.2022 - 28.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i realizacja zapisów umownych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
10.02.2022 - 11.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
16.02.2022 - 16.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Zamówienia sektorowe według nowego prawa zamówień publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.02.2022 - 18.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
03.03.2022 - 04.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.02.2022 - 24.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie z audytorem
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
26.01.2022 - 26.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
31.01.2022 - 01.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
10.02.2022 - 11.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Nowe prawo zamówień publicznych – rozwiązania prawne w nowej ustawie PZP w porównaniu z wcześniejszymi przepisami
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.02.2022 - 18.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
20.04.2022 - 20.04.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i prognozy na 2021-2027
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
03.02.2022 - 04.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
10.02.2022 - 11.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
28.02.2022 - 01.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zamykanie projektu unijnego w dobie pandemii zakaźnej choroby COVID-19
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
07.04.2022 - 08.04.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
09.02.2022 - 09.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
15.02.2022 - 16.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach w warunkach pandemii koronawirusa
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
07.03.2022 - 08.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
22.03.2022 - 22.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
31.01.2022 - 31.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.02.2022 - 18.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
22.02.2022 - 22.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Kurs celny (10 dni) - specjalista ds. celnych, agent celny. Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
12.03.2022 - 24.04.2022
3 062,70 zł (2 490,00 netto)
System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
22.04.2022 - 22.04.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Eksport i import kompleksowo - jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
14.02.2022 - 15.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Specjalne procedury celne z uwzględnieniem systemu RPS
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
21.02.2022 - 21.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
02.03.2022 - 02.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
18.03.2022 - 18.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.03.2022 - 17.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Umowy handlowe - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa,
24.02.2022 - 25.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
01.02.2022 - 02.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.02.2022 - 25.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
07.02.2022 - 08.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
16.02.2022 - 16.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
09.03.2022 - 09.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - aktualny stan prawny
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.02.2022 - 18.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
23.02.2022 - 24.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.03.2022 - 24.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
26.01.2022 - 26.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
16.02.2022 - 17.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
21.02.2022 - 22.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
23.02.2022 - 24.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
08.03.2022 - 09.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
25.01.2022 - 26.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
11.03.2022 - 11.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
11.02.2022 - 11.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
25.02.2022 - 25.02.2022
787,20 zł (640,00 netto)
RODO w sektorze prywatnym - przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
04.03.2022 - 04.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Odporność psychiczna – jak dbać o siebie w trudnej sytuacji
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 24.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
27.01.2022 - 28.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie czasem, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie i osiągać wyznaczone cele
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
15.02.2022 - 16.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
16.03.2022 - 16.03.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
26.01.2022 - 27.01.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
11.02.2022 - 11.02.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Wystąpienia publiczne - online i offline
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
14.03.2022 - 15.03.2022
1 217,70 zł (990,00 netto)
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
26.01.2022 - 26.01.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
15.02.2022 - 15.02.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Doskonalenie umiejętności menedżerskich – warsztat efektywnego zarządzania zespołem
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
21.02.2022 - 22.02.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
22.02.2022 - 22.02.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Jak motywować pracowników i budować zaangażowanie? Warsztat skutecznego lidera
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
15.03.2022 - 16.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie różnorodnością
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
01.02.2022 - 01.02.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
21.02.2022 - 22.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE,
25.02.2022 - 01.04.2022
4 797,00 zł (3 900,00 netto)
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2021 r.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
28.01.2022 - 28.01.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
08.02.2022 - 09.02.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prowadzenie Assessment i Development Centre
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
22.02.2022 - 23.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
17.02.2022 - 18.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
01.03.2022 - 02.03.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie - warsztaty dla pracowników administracji
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
24.01.2022 - 25.01.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Telefoniczna sprzedaż i obsługa klienta - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa / ONLINE,
21.02.2022 - 22.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe