Szukaj szkolenia

Ekologia i rolnictwo

(71 ofert)
szkolenie
rabat
cena (zł)
-
lokalizacja
https://szkolenia.com/szkolenie/trening-dla-trenerow-train-the-trener-w-swiecie-online-38784?hash=80ba1a05c156de5d59349fecdfde8bca85a9b916
https://superszkolenia.pl/
https://www.taxconsilium.com/
https://szkolenia.com/szkolenie/znakowanie-i-dystrybucja-produktow-w-oparciu-o-standardy-gs1--21-wrzesnia-41381
https://www.gs1pl.org/
https://szkolenia.com/szkolenia
https://szkolenia.com/szkolenia/online
https://szkolenia.com/szkolenia/zamkniete
https://szkolenia.com/szkolenia/otwarte
Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.
Hotel, Kraków, małopolskie
06.11.2020 - 06.11.2020
750,00 zł (750,00 netto)
Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
24.11.2020 - 24.11.2020
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 05.10.2020
690,00 zł (690,00 netto)
5% rabatu Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
29.09.2020 - 30.09.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy – 1-dniowe
Hotel *** w centrum, Katowice, śląskie
25.09.2020 - 25.09.2020
pewne
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.11.2020 - 10.11.2020
pewne
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach .
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
25.09.2020 - 25.09.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 23.11.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia (palety, kontenery, korlety)
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
GOSPODARKA ODPADAMI: NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 08.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2020 - 03.12.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
pewne szkolenie
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 09.10.2020
pewne
2 681,40 zł (2 180,00 netto)
pewne szkolenie
POZWOLENIA WODNOPRAWNE: WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 08.10.2020
pewne
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO; DECYZJE ŚRODOWISKOWE I ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI PRZEPISÓW, W TYM USTAWY OOŚ
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
20.10.2020 - 23.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: PRZEPISY PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
20.10.2020 - 23.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANE, NOTYFIKACJA MIESZANIN)
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2020 - 03.12.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
pewne szkolenie
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce
Katowice, Katowice, śląskie
29.09.2020 - 29.09.2020
pewne
848,70 zł (690,00 netto)
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm
Katowice, Katowice, śląskie
28.09.2020 - 28.09.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
08.10.2020 - 08.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Kody UFI, portal PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do CLP
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
14.10.2020 - 14.10.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 28.09.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
05.10.2020 - 05.10.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany od kwietnia 2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Warsztaty z projektowania mikro instalacji fotowoltaicznych
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 18.11.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 19.11.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Reglamentacja odpadowa - nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy .
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
16.10.2020 - 16.10.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
21.10.2020 - 21.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
23.10.2020 - 23.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 07.12.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
19.10.2020 - 19.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
KORZYSTANIE Z WÓD I GOSPODAROWANIE WODAMI - PRAKTYCZNE PORADY
CK Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
06.11.2020 - 06.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
NOWE OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
24.11.2020 - 27.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W NOWYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
20.10.2020 - 23.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zmiany wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
OCHRONA POWIETRZA: METODY OBLICZANIA EMISJI DO POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM LZO). WYMAGANIA PRAWNE, STOSOWANE TECHNOLOGIE
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
20.10.2020 - 23.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium wiedzy. Certyfikowane szkolenie online.
Online, Online,
22.10.2020 - 23.10.2020
pewne
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
10% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane. Certyfikowane szkolenie online.
Online, Online,
28.09.2020 - 29.09.2020
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Szkolenia Online
online, online, dolnośląskie
28.10.2020 - 29.10.2020
pewne
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SZWO I F-GAZY: NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI DOT. URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN
CK Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2020 - 18.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
LZO W PRAKTYCE - PODSTAWY PRAWNE; SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI; PRZYKŁADY BILANSOWANIA LZO
CK Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2020 - 18.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
WPŁYW KONKLUZJI BAT NA KRAJOWE REGULACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - WYMAGANIA EMISYJNE I POMIAROWE
CK Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
06.11.2020 - 06.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu Nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - BDO. Szkolenie online.
online, online, dolnośląskie
09.10.2020 - 09.10.2020
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020. Certyfikowane szkolenie online.
online, online, dolnośląskie
30.09.2020 - 30.09.2020
725,70 zł (590,00 netto)
IUCLID 6 - PRAKTYCZNE WARSZTATY
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
24.11.2020 - 27.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Katowice, Katowice, śląskie
01.10.2020 - 01.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych
Katowice, Katowice, śląskie
13.10.2020 - 13.10.2020
922,50 zł (750,00 netto)

Otwarte kursy i szkolenia ekologiczne i rolnicze

Zastanawiasz się jak przystosować firmę do nowych przepisów o ochronie środowiska? Chcesz nauczyć się jak w praktyce spełnić wymogi środowiskowe, nie wydać na to fortuny i zabezpieczyć się przed karami? Wybierz szkolenie środowiskowe i poszerz swoją wiedzę z zakresu ekologii i rolnictwa.

Ekologia w biznesie – edukacja ekologiczna: kursy, szkolenia i warsztaty

Coraz więcej firm wdraża ekologiczne rozwiązania do swojego biznesu, a dzięki temu oszczędza na kosztach energii i materiałów oraz zwiększa swoją przewagę konkurencyjną. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji i ekologiczny wizerunek firmy zwiększa zaufanie do marki i budzi zaangażowanie wśród konsumentów. Wdrażanie norm ekologicznych ISO w firmach nie jest już tylko prawną koniecznością, ale również pozwala na dynamiczny rozwój firmy. Dzięki szkoleniom ekologicznym poznasz korzyści z wprowadzenia strategii środowiskowej oraz dowiesz się jak realizować ją w praktyce zarówno w małej firmie, jak i dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym.

Rolnictwo ekologiczne – szkolenia otwarte dla rolników

Jaka jest przyszłość rolnictwa ekologicznego? Czy warto prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne? Ze szkoleń rolniczych dowiesz się, jakie są źródła finansowania i jak pozyskać środki na działalność w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Dowiesz się jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne i z zyskiem sprzedawać ekologiczne wyroby. Czego jeszcze nauczysz się ze szkoleń rolniczych? Zależnie od Twoich potrzeb w naszej bazie szkoleń rolniczych znajdziesz również szkolenia chemizacyjne, kurs na opryskiwacz, a także szybko zdobędziesz kwalifikacje zawodowe jako rolnik.

 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe