Szukaj szkolenia

Ekologia i rolnictwo

(43 ofert)
szkolenie
rabat
cena (zł)
-
lokalizacja
https://www.wsb.pl/gdansk/
https://superszkolenia.pl/
https://www.taxconsilium.com/
https://szkolenia.com/szkolenie/szkolenie-on-line-nowoczesne-formy-marketingu-40460
https://szkolenia.com/szkolenia?q=Centrum+Szkoleniowe+PROGRESS+Anna+Kleczko
https://www.tuv.com/poland/pl/lp/tuv-rheinland-academy/search.html?term=&filter=%5B%5D&offset=0&wt_mc=Other.external-link.no-interface.PL21_A02_GPLP.PL21_A02_GPLP03_BN_02.banner.banner_szkoleniacom&cpid=PL21_A02_GPLP03_BN_02
https://www.edufuturo.pl/katalog-szkolen/kalendarz-szkolen.html?month=11&year=2020&next=1
https://szkolenia.com/firma/theta-consulting-sp.z-o.o.-545
https://www.lynskysolutions.pl/
https://superszkolenia.pl/
5% rabatu
pewne szkolenie
Odpowiedzialność w ochronie środowiska - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne online.
Online, Online, dolnośląskie
17.08.2021 - 18.08.2021
pewne
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem lub online.
Zakopane, Zakopane, małopolskie
14.09.2021 - 17.09.2021
pewne
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Zakopane, Zakopane, małopolskie
24.08.2021 - 27.08.2021
pewne
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami - Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Gdańsku lub online.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
05.10.2021 - 08.10.2021
pewne
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Odpady na uczelniach wyższych – Baza danych o odpadach (BDO), wymagania prawne, ewidencja odpadów, sprawozdawczość.
Online, Online, dolnośląskie
10.08.2021 - 10.08.2021
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie przygotowujące do ...
Online, Online, dolnośląskie
16.08.2021 - 17.08.2021
pewne
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Online, Online, dolnośląskie
23.08.2021 - 24.08.2021
pewne
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych - Szkolenie online.
Online, Online, dolnośląskie
20.08.2021 - 20.08.2021
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Magazynowanie odpadów w praktyce - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 – 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Online, Online, dolnośląskie
20.08.2021 - 20.08.2021
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle obowiązujących przepisów i dobrych praktyk – 1-dniowe szkolenie online.
Online, Online, dolnośląskie
19.08.2021 - 19.08.2021
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Sprawozdawczość odpadowa i produktowa w systemie BDO – 1-dniowe warsztaty praktyczne. Online.
Online, Online, dolnośląskie
30.08.2021 - 30.08.2021
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Odpady budowlane, przemysłowe - obowiązki branży budowlanej wynikające z aktualnych przepisów o ochronie środowiska.
Online, Online, dolnośląskie
24.08.2021 - 24.08.2021
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy.
Online, Online, dolnośląskie
30.07.2021 - 30.07.2021
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Aktualne obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2021 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów, ...
Online, Online, dolnośląskie
27.08.2021 - 27.08.2021
pewne
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu
pewne szkolenie
Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
06.08.2021 - 07.08.2021
pewne
1 537,50 zł (1 150,00 netto)
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
17.08.2021 - 18.08.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Rejestr BDO i gospodarka odpadami dla początkujących – 1-dniowe warsztaty szkoleniowe. Kompendium cennej wiedzy.
Online, Online, dolnośląskie
10.08.2021 - 10.08.2021
pewne
787,20 zł (640,00 netto)
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
09.09.2021 - 10.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawne uwarunkowania gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – analiza rozwiązań systemowych.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
09.09.2021 - 09.09.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
13.09.2021 - 13.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
14.09.2021 - 15.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
21.09.2021 - 21.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
22.09.2021 - 23.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
23.09.2021 - 23.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
23.09.2021 - 24.09.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
27.09.2021 - 27.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
30.09.2021 - 30.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Odpady medyczne w 2021 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
04.10.2021 - 04.10.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
11.10.2021 - 11.10.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
11.10.2021 - 12.10.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
13.10.2021 - 13.10.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Kody UFI, portal PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie.
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
25.08.2021 - 25.08.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
06.09.2021 - 06.09.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
15.09.2021 - 15.09.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
28.09.2021 - 28.09.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
18.08.2021 - 19.08.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
19.08.2021 - 19.08.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
30.08.2021 - 31.08.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2021 rok.
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
16.09.2021 - 17.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Online, Online, dolnośląskie
27.09.2021 - 27.09.2021
pewne
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie. Uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego oraz sankcje ...
Online, Online, dolnośląskie
20.09.2021 - 20.09.2021
pewne
799,50 zł (650,00 netto)

Otwarte kursy i szkolenia ekologiczne i rolnicze

Zastanawiasz się jak przystosować firmę do nowych przepisów o ochronie środowiska? Chcesz nauczyć się jak w praktyce spełnić wymogi środowiskowe, nie wydać na to fortuny i zabezpieczyć się przed karami? Wybierz szkolenie środowiskowe i poszerz swoją wiedzę z zakresu ekologii i rolnictwa.

Ekologia w biznesie – edukacja ekologiczna: kursy, szkolenia i warsztaty

Coraz więcej firm wdraża ekologiczne rozwiązania do swojego biznesu, a dzięki temu oszczędza na kosztach energii i materiałów oraz zwiększa swoją przewagę konkurencyjną. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji i ekologiczny wizerunek firmy zwiększa zaufanie do marki i budzi zaangażowanie wśród konsumentów. Wdrażanie norm ekologicznych ISO w firmach nie jest już tylko prawną koniecznością, ale również pozwala na dynamiczny rozwój firmy. Dzięki szkoleniom ekologicznym poznasz korzyści z wprowadzenia strategii środowiskowej oraz dowiesz się jak realizować ją w praktyce zarówno w małej firmie, jak i dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym.

Rolnictwo ekologiczne – szkolenia otwarte dla rolników

Jaka jest przyszłość rolnictwa ekologicznego? Czy warto prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne? Ze szkoleń rolniczych dowiesz się, jakie są źródła finansowania i jak pozyskać środki na działalność w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Dowiesz się jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne i z zyskiem sprzedawać ekologiczne wyroby. Czego jeszcze nauczysz się ze szkoleń rolniczych? Zależnie od Twoich potrzeb w naszej bazie szkoleń rolniczych znajdziesz również szkolenia chemizacyjne, kurs na opryskiwacz, a także szybko zdobędziesz kwalifikacje zawodowe jako rolnik.

 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe