Szkolenie

Dodaj szkolenie
 • publikacja oferty na 12 miesięcy
 • formularz do zadawania pytań dotyczących szkolenia
 • dane kontaktowe (tel, e-mail, adres)
 • strona www
 • video prezentacja
 • formularz zgłoszenia na szkolenie
 • link do formularza zamówienia na stronie www
 • dedykowane konto do zarządzania
 • wsparcie konsultanta
Opcjonalnie
 • link do wizytówki
 • wyróżnienie i pozycjonowanie oferty
 • wizytówka trenerów

 

Wizytówka trenera

Dodaj trenera
 • publikacja profilu trenera 12 miesięcy
 • opis, charakterystyka, zdjęcie, portfolio trenera
 • dane kontaktowe (tel, e-mail, adres)
 • strona www
 • publikacja profilu trenera w prowadzonych szkoleniach
 • formularz do zadawania pytań dotyczących trenera
 • dedykowane konto do zarządzania profilem trenera
 • wsparcie konsultanta

 

Hotel, sala, ośrodek

Dodaj ośrodek szkoleniowy
 • publikacja obiektu 12 miesięcy
 • dane kontaktowe (tel, e-mail, adres)
 • opis oferty bez limitu znaków
 • prezentacja zdjęć, przewodnik video
 • link do systemu rezerwacji
 • publikacja obiektu w treści oferty szkolenia
 • formularz do zadawania pytań dotyczących obiektu
 • publikacja obiektu w wyniku wyszukiwania szkoleń
 • dedykowane konto do zarządzania obiektem

 

Firma

Dodaj firmę
 • publikacja profilu firmy 12 miesięcy
 • opis, charakterystyka, specjalizacja firmy
 • dane kontaktowe (tel, e-mail, adres)
 • strona www
 • video prezentacja
 • widoczna lista z ofertą szkoleniową
 • formularz do zadawania pytań dotyczących profilu firmy
 • dedykowane konto do zarządzania profilem firmy
 • zarządzanie szkoleniami
 • zarządzanie obiektem, hotelem lub salą szkoleniową
 • zarządzanie wizytówkami trenerów