Szukaj szkolenia

szkolenie
rabat
cena (zł)
-
lokalizacja
https://www.wstronerozwoju.com/
https://superszkolenia.pl/
https://www.adnakademia.pl/
https://perfectiodc.pl/
https://enterpriseadvisors.pl/szkolenia-sprzedazowe/
https://www.edufuturo.pl/katalog-szkolen/kalendarz-szkolen.html
https://www.lmcg.com.pl/szkolenia.html
https://www.lynskysolutions.pl/
https://szkolenia.com/firma/instytut-studiow-podatkowych-modzelewski-i-wspolnicy-sp.z-o.o.-997
https://www.adnakademia.pl/
https://szkolenia.com/firma/hillway-training-consulting-sp.j.-458
https://solberg-szkolenia.pl/
https://superszkolenia.pl/
https://www.cpi.com.pl/
https://gestaltszkola.pl/
https://wiedza.tuv-thuringen.pl/fit
https://www.jgt.pl/?utm_source=szkolenia.com&utm_medium=baner&utm_campaign=szkolenia_com
https://szkolenia.com/firma/theta-consulting-sp.z-o.o.-545
Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów
Online, Online, śląskie
17.10.2023 - 18.10.2023
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów
Częstochowa, Częstochowa, śląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
1 968,00 zł (1 400,00 netto)
SPC- Statystyczne sterowanie procesem i MSA- Analiza systemów pomiarowych
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
21.09.2023 - 22.09.2023
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
SPC- STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
22.09.2023 - 22.09.2023
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
PPAP- Zatwierdzenie wyrobu i procesu
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
23.06.2023 - 23.06.2023
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej, klasyfikacja towarowa, ustalanie kodu CN
Online, Online, śląskie
30.06.2023 - 30.06.2023
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
PDCA metoda rozwiązywania problemów szkolenie otwarte/zamknięte
Poznań, Poznań, śląskie
16.10.2023 - 17.10.2023
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
Obsługa bazy IMDS (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MATERIAŁOWYCH BAZ DANYCH)
Online, Online, śląskie
27.06.2023 - 28.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
MSA - Analiza systemów pomiarowych
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
21.09.2023 - 21.09.2023
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Mapowanie procesów-VSM (Mapowania Strumienia Wartości)
Poznań, Poznań, wielkopolskie
26.06.2023 - 27.06.2023
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Kaizen & Lean Management
Częstochowa, Częstochowa, śląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
Interpretacja wymagań IATF 16949:2016
Częstochowa, Częstochowa, śląskie
04.09.2023 - 05.09.2023
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
FMEA WEDŁUG AIAG I VDA ED.1
Poznań, Poznań, wielkopolskie
12.06.2023 - 13.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
28.09.2023 - 29.09.2023
1 600,00 zł (1 300,81 netto)
Czynnik ludzki w organizacji lotniczej - szkolenie wstępne
Online, Online, śląskie
09.10.2023 - 10.10.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
CQI- 23 Audyt procesu formowania tworzyw- wymagania wg AIAG
Częstochowa, Częstochowa, śląskie
13.06.2023 - 14.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
pewne szkolenie
Badania ilościowe i jakościowe – projektowanie badań, analiza danych i raportowanie
online, online, mazowieckie
11.07.2023 - 12.07.2023
pewne
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
Motywowanie pracowników i delegowanie zadań z elementami coachingu managerskiego
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
25.09.2023 - 26.09.2023
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
26.06.2023 - 27.06.2023
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
AUTOMOTIVE SPICE (A-SPICE)
Online, Online, śląskie
04.12.2023 - 05.12.2023
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
AUTOMOTIVE SPICE (A-SPICE)
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
03.10.2023 - 04.10.2023
3 185,70 zł (2 590,00 netto)
Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016
ul. Legionów 92, Częstochowa, śląskie
04.09.2023 - 06.09.2023
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
19.06.2023 - 20.06.2023
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
Online, Online, śląskie
02.10.2023 - 03.10.2023
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018
online, online, śląskie
25.09.2023 - 26.09.2023
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
APQP zaawansowane planowanie jakości + PPAP zatwierdzenie wyrobu i procesu
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
APQP - Zaawansowane planowanie jakości
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.06.2023 - 12.06.2023
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
Online, Online, śląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
pewne szkolenie
Metrologia długości i kąta
IGEL Paweł Wysk
IGEL Paweł Wysk, Dąbrówka, k. Poznania, wielkopolskie
12.06.2023 - 12.06.2023
pewne
1 107,00 zł (900,00 netto)
Lean Office Benchmark Tour
Online, Wrocław, dolnośląskie
14.06.2023 - 14.06.2023
676,50 zł (550,00 netto)
Zarządzanie zmianą
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
20.06.2023 - 20.06.2023
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
18.09.2023 - 19.09.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
Poznań, Poznań, wielkopolskie
12.06.2023 - 13.06.2023
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
VDA 6.3:2023 - Audytor procesu
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.06.2023 - 23.06.2023
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
19.10.2023 - 20.10.2023
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
RCA (Root Cause Analysis)- analiza przyczyn źródłowych
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
12.06.2023 - 13.06.2023
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe szkolenie
Poznań, Poznań, śląskie
08.09.2023 - 08.09.2023
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
04.09.2023 - 04.09.2023
1 217,70 zł (990,00 netto)
Nadzór nad wyposażeniem i kalibracja wybranych środków pomiarowych i kontrolnych
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
15.06.2023 - 16.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Szkolenie MTM (Methods Time Measurement) w normowaniu czasów czynności
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
07.09.2023 - 08.09.2023
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
GD&T - wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
28.06.2023 - 29.06.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
FMEA WEDŁUG AIAG I VDA ED.1
Poznań, Poznań, wielkopolskie
25.09.2023 - 26.09.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Audit wyrobu VDA 6.5
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
30.06.2023 - 30.06.2023
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
APQP - Zaawansowane planowanie jakości
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.06.2023 - 12.06.2023
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
26.10.2023 - 27.10.2023
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
5% rabatu
pewne szkolenie
Profesjonalny Sekretariat
Online, Online, mazowieckie
19.06.2023 - 20.06.2023
pewne
950,00 zł (950,00 netto)
HACCP
Online, Online, dolnośląskie
26.06.2023 - 27.06.2023
2 000,00 zł (2 000,00 netto)
Komunikacja z elementami pracy z trudnym klientem
online, online,
12.06.2023 - 13.06.2023
1 200,00 zł (1 200,00 netto)
Zamykanie sprzedaży i otwieranie współpracy
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
28.09.2023 - 29.09.2023
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Specyficzne wymagania Klienta - CSR-BMW
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
10.07.2023 - 11.07.2023
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
Moderowanie spotkań, autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne- trening z kamerą
Częstochowa, Częstochowa, śląskie
14.09.2023 - 15.09.2023
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
Legionów 92, Częstochowa, śląskie
04.09.2023 - 05.09.2023
2 091,00 zł (1 700,00 netto)

Kursy otwarte – inne

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę, która poprawi jakość Twojej pracy? Weź udział w otwartym szkoleniu z obszaru powiązanego z Twoją branżą. Oferta ogólnodostępnych kursów jest bardzo zróżnicowana, dlatego z łatwością znajdziesz odpowiednie dla siebie szkolenie. Uczestnictwo w kursie daje możliwość poszerzenia wiedzy, a niekiedy pozwala także zdobyć zupełnie nowe spojrzenie na dotychczas wykonywaną pracę. Wszystko to, dzięki profesjonalnym szkoleniowcom, którzy dzielą się z kursantami wartościową wiedzą, własnym doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami.

 

Otwarte szkolenia dla każdej branży

W naszym serwisie w zakładce „Szkolenia inne” znajdziesz szeroki wybór kursów otwartych dla każdej branży. Tego rodzaju szkolenia kierowane są zarówno do pracowników fizycznych, jak i umysłowych, którzy poszukują skutecznego sposobu na zdobycie nowych kwalifikacji, dzięki którym zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy. Kursy są ogólnodostępne, dlatego wziąć udział mogą w ich zarówno osoby prywatne, jak i mniejsze grupy pracowników. Otwarte szkolenia, które znajdziesz w tej kategorii, są kierowane do osób o różnym stopniu zaawansowania w konkretnej dziedzinie. Oferta kursów w kategorii „Inne” obejmuje zarówno szkolenia dotyczące bardzo specjalistycznych zagadnień, skierowane do osób posiadających już pewną wiedzę w danym obszarze, jak i tych, które chcą wdrożyć się w podstawy konkretnej tematyki.

 

Udział w szkoleniach to bardzo dobra inwestycja w swoją przyszłość zawodową. Wyższe kompetencje i specjalistyczna, branżowa wiedza pozwolą Ci zdobyć stabilną pozycję na rynku pracy. Regularnie doszkalając się na kursach związanych ze swoim zawodem, możesz zdobyć kwalifikacje i pożądane na rynku pracy certyfikaty, które wyróżnią Cię na tle innych kandydatów – dzięki temu będziesz mógł wybierać spośród atrakcyjniejszych i lepiej płatnych ofert pracy.

 

Wśród szkoleń z kategorii „Inne” znajdziesz kursy organizowane na terenie całej Polski – wybierz dogodną dla siebie lokalizację i znajdź szkolenie dla siebie!

 

 

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe