Szukaj szkolenia

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann

O nas

 

Ośrodek Edukacyjny FORUM założony przez Annę Hoffmann działa nieprzerwanie i z powodzeniem od ponad 20 lat na polskim rynku szkoleniowym. Firma organizuje szkolenia otwarte i wewnętrzne dla firm, instytucji centralnych oraz urzędów z całej Polski.Tematyka szkoleń dotyczy prezentacji zmian w przepisach prawnych, omawiania i interpretacji trudnych kwestii oraz systematyzowania wiedzy w różnych dziedzinach. Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann współpracuje z najwybitniejszymi ekspertami z całej Polski. Wykładowcy, trenerzy prowadzący szkolenia, to osoby z dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnościami dydaktycznymi, doświadczeniem i chęcią pomocy w rozstrzyganiu kontrowersyjnych przepisów.

 

Trzy grupy tematyczne stanowią od wielu lat ważną pozycję w naszej działalności:Sztuka promocji

 

Nowoczesne Prawo Autorskie Bezpieczeństwo biznesu i Socjotechnika

 

Szkolenia , które odbywają się pod hasłem SZTUKA PROMOCJI są skierowane do działów marketingu, promocji, reklamy i informacji urzędów, instytucji oraz firm, są to m. in. następujące tematy:

 

 • Kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej firm i urzędów
 • Redagowanie pism urzędowych 
 • kultura języka polskiego w korespondencji pisemnej 
 • Prawo Autorskie i Prawa pokrewne
 • Prawo Prasowe
 • Jak skutecznie walczyć z hejtem i czarnym PR w Internecie? 
 • DRUK W SZTUCE PROMOCJI 
 • kompleksowe szkolenie w autorskim ujęciu praktyka z branży wydawniczo-poligraficznej
 • Druk w zamówieniach publicznych i z wolnej ręki: publikacja i gadżet w SIWZ-ach i opisach przedmiotu zamówienia 
 • warsztaty dla osób zamawiających druki oraz inne materiały poligraficzne Sztandarową konferencją od 19 lat jest Krakowska Konferencja 

 

NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

 

Od 2000 roku lat do Krakowa na przełomie zimy i wiosny zjeżdżają się przedstawiciele wydawnictw, agencji reklamowych, wydziałów promocji, instytucji centralnych, wyższych szkół, instytutów, kancelarii i biur prawnych oraz mediów, by wspólnie podyskutować na temat najnowszych zmian i kierunków rozwoju prawa autorskiego i praw pokrewnych, zarówno na gruncie światowych jak i polskich przepisów prawnych. Od samego początku głównymi wykładowcami konferencji byli prof. Janusz Barta (do 2014 r.) i prof. Ryszard Markiewicz z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie są wiodącymi polskimi ekspertami w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i Internetu. Do tego szacownego grona dołączył dr Marek Bukowski, wybitny specjalista z dziedziny prawa autorskiego, właściciel krakowskiej kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy oraz wielu innych ekspertów z dziedziny prawa autorskiego.W dziale szkoleń z działu Bezpieczeństwo biznesu realizujemy takie szkolenia jak: 

 

 • Kompleksowe szkolenie socjotechniczne z warsztatami praktycznymi pt. Socjotechnika w biznesie i życiu codziennym 
 • Bezpieczne i poufne spotkania biznesowe. Podstawowe zasady planowania, organizacji obsługi minimalizujące ryzyko ujawnienia faktu spotkania/uczestnikówspotkania/omawianych spraw 
 • Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego - specjalistyczny kurs zawodowy z rozbudowanym modułem warsztatowym - 

 

METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ 

 

Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania. Metody ataku i obrony. Sposoby ujawniania/wykrywania kłamstwa - Metody operowania informacją w przekazie publicznym oraz badania (oceny) wartości przekazu informacyjnego (rzetelność, prawdziwość, kompletność). Specyfika komunikacji w sytuacjach kryzysowych - Metody rozpoznania zagrożenia atakiem socjotechnicznym w urzędzie. Sposoby obrony oraz minimalizacji i neutralizacji zagrożeń na tym polu Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:biuro@szkolenia-forum.pl, www.szkolenia-forum.pl

 

tel. 91 489 64 55, 

tel. 91 466 90 97

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann

St. Żółkiewskiego 4/2
70-345 Szczecin, zachodniopomorskie
914

Szkolenia firmy

Techniki copywritingu, storytellingu, Content Marketingu i Social Sellingu jako skuteczne metody promocji
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji, urzędu i firmy dzięki wykorzystaniu zasad etykiety
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe - kompendium wiedzy
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Poprawna i skuteczna korespondencja urzędowa-savoir-vivre w mowie i piśmie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zamówienia publiczne do 130 000 zł w 2021 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Umowy w zamówieniach publicznych - od zawarcia do zabezpieczenia należytego wykonania
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Podstawy ochrony środowiska - kompendium wiedzy
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Jak skutecznie walczyć z hejtem w Internecie?
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Opodatkowanie i oskładk. honorariów twórców, artystów w 2020 r. w świetle najnowszej interpretacji MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające ze zmian w Prawie budowl.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Przebieg procesu inwestycyjnego po zmianach w Prawie budowlanym w 2020 roku
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Jak szybko i skutecznie dostosować komunikację marketingową do zmian w czasie pandemii koronawirusa COVID-19
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło zlecenia, zasady stos. 50 % KUP wg. najnowszej interpretacji MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Stosowanie 50 % KUP do honorarium autorskiego w ramach umów cywilnopr. i o pracę zgodnie z interpr. MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
K. P. A. w I instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
K. P. A. w II instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Poprawność i kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej urzędów i instytucji publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury - problematyczne kwestie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Podatek VAT w instytucjach kultury.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 roku – nowy obowiązek dla płatników składek na podstawie art. 36
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Nowe Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców najważniejsze zmiany w przepisach
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zamówienia publiczne dla służb medycznych 2021 r. aspekty praktyczne
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Kontakty z dziennikarzami oraz redagowanie materiałów przez dziennikarzy w prasie, radiu, Internecie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Prawo autorskie i prawa pokrewne - praktyczne zasady bezproblemowego korzystania z utworów w codziennej działalności
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Bezpieczeństwo IT działów finansowo-kadrowych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Cyber bezpieczny manager - podstawy bezpieczeństwa sektora IT dla kadry zarządzającej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Rachunkowość w instytucjach kultury - kompendium wiedzy
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Zasady cyberbezpieczeństwa w sekretariacie i biurze obsługi klientów urzędów i firm
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Windykacja dla księgowych. Jak współpracować z radcą prawnym
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Dokumentacja przetargowa - aktualne przepisy Prawa zamówień publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Vademecum Prawa zamówień publicznych w 2021 r. - praktyczny kurs informacyjny
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Content Marketing: Jak zbudować wizerunek, pozyskać nowe leady i zwiększyć sprzedaż przy pomocy atrakcyjnych treści
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Visual Storytelling: Jak opowiadać historie, które skutecznie wypromują urzędy i instytucje publiczne
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Inwestycje drogowe 2021 - specustawa drogowa w praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Nowe przepisy w Prawie budowlanym 2020/2021
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych - po zmianach przepisów
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Windykacja sądowa - procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Prosto, czyli skutecznie - prosta polszczyzna w komunikacji urzędowej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Sztuka prezentacji biznesowej i wystąpień publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Mowa ciała w pracy managera
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy po Nowelizacji KP 1.09.2019 r. Feedback-informacja zwrotna
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Jak tworzyć skuteczne i atrakcyjne prezentacje, które pomogą sprzedać wasze pomysły, produkty i usługi
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Jak pisać, by zdobywać wysokie pozycje w Google i być czytanym przez internautów
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Ekonomiczne aspekty windykacji studium przypadków
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Utrzymanie obiektów budowlanych, książka obiektu budowlanego. Legalność robót wykonywanych w użytkowanym obiekcie.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w świetle nowych przepisów od 13.05.2021 r., w administracji
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Bezpieczeństwo informacji i IT - regulacje prawne i aspekty praktyczne
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Prawne aspekty umów IT w sektorze publicznym i prywatnym - najważniejsze zagadnienia
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Przepisy dotyczące robót budowlanych w obiektach zabytkowych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Przebieg procesu budowlanego dla podmiotów realizujacych inwestycje budowlane w 2021 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Prawo budowlane 2021 - omówienie i interpretacja najważniejszych zmian w przepisach
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Użytkowanie obiektów budowlanych - przepisy prawne i praktyka działania
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki. Case study
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Normatywy kancelaryjno-archiwalne i ich praktyczne zastosowanie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Cyfryzacja procesu budowlanego. Zmiany wprowadzone do Prawa budowlanego w 2021 r. oraz przygotowywane projekty zmian
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Korzystanie z utworów w oparciu o licencje - negocjowane, stockowe, open source, creative commons. Zasady ich konstruow.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Opodatkowanie i oskładk. honorariów twórców i wykonawów, warunki stos. 50 % KUP, zmiany w 2022 w ramach Polskiego Ładu
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Inwentaryzacja w jednostkach sfery finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Inwentaryzacja w jednostkach sfery finansów publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Umowy w prawie autorskim - cywilny bieg z przeszkodami
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Naruszenia praw autorskich, w tym dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych i odpowiedzialność karna. Praktyczne zagadnienia
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe