Szukaj szkolenia

THETA Doradztwo Techniczne

 • Szkolenia z zakresurozporządzenia REACH, dokumentacji dla chemikaliów – karty charakterystyki i scenariusze narażania, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin – rozporządzenie CLP, ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu produktów na teren UE, bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi i zagrożeń jakie stwarzają, wymagań prawnych dla poszczególnych grup produktów m.in.: kosmetyków, produktów biobójczych, aerozoli, detergentów, towarów paczkowanych, transportu towarów niebezpiecznych, magazynowania

Profesjonalne doradztwo oparte na zawsze aktualnych zarówno polskich, jak i Unijnych przepisach prawnych, jest jednym z fundamentów współpracy między Firmą THETA , a przedsiębiorcą. Pozwala to, na szybkie i precyzyjne określenie nowych wymagań, jakie pojawiają się w przypadku zmian legislacyjnych, otrzymania nowych wytycznych dotyczących rejestracji oraz innych obowiązków. W ramach spójnego systemu zapewnienia prawidłowej dokumentacji i bezpieczeństwa przy wprowadzaniu produktów do obrotu oferujemy następujące usługi: 

REACH:

 • dokumentacja,
 • rejestracja, ocena ryzyka,
 • uzyskiwanie zezwoleń,
 • doradztwo

Ocena dokumentacji:

 • przygotowanie karta charakterystyki (SDS)
 • przygotowanie oznakowania na etykiecie

CLP:

 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wytycznymi rozporządzenia CLP

Transport:

 • dokumentacja transportowa
 • instrukcje, oznakowanie
 • procedury bezpieczeństwa, sprawozdania
 • ustanowienie doradcy ADR
 • doradztwo

Rejestracje i certyfikacje:

 • produkty biobójcze - ocena dokumentacji i wyników badań, uzyskanie pozwoleń na obrót
 • kosmetyki - Przygotowanie pełnego dossierkosmetyku wraz z Raportem Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego; Zlecanie i monitorowanieprzebiegu badań kosmetyku  (badaniadermatologiczne, mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i inne); Przygotowanie/weryfikacjaetykiety produktu kosmetycznego; Notyfikacja kosmetyku naportalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Szkolenia:

 • w systemie zamkniętym
 • w systemie otwartym
 • online
 • konferencje, kursy
 • studia podyplomowe

Sprawdź aktualny kalendarz szkoleń:

https://www.theta-doradztwo.pl/szkolenia-theta 

https://e-akademia-theta.pl/

THETA Doradztwo Techniczne

Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź, łódzkie
NIP 728-18-34-998
508 Rezerwuj

Szkolenia firmy

Szkolenie online: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Surowce kosmetyczne – wymagania prawne niezbędna dokumentacja
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: BREXIT a wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów chemicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Kontrola w branży chemicznej czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Online:Mydła i produkty myjące na bazie etanolu, PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE. Kosmetyk-materiał niebezpieczny w transporcie
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Szkolenie online: DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Surowce kosmetyczne – wymagania prawne niezbędna dokumentacja
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Obowiązki producentów i dystrybutorów wyrobów mających kontakt z żywnością
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Produkty kosmetyczne do mycia rąk – wymogi prawne. Antybakteryjność a produkt dezynfekujący
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Online:Produkty kosmetyczne oraz produkty ciekłe zapalne jako materiały niebezpieczne w transporcie drogowym i morskim
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Kontrola w branży chemicznej czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Surowce kosmetyczne – wymagania prawne niezbędna dokumentacja
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: ADR dla początkujących
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Produkty kosmetyczne do mycia rąk – wymogi prawne. Kosmetyk a produkt biobójczy.
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Online:Produkty kosmetyczne oraz produkty ciekłe zapalne jako materiały niebezpieczne w transporcie drogowym i morskim
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Online:Mydła i produkty myjące na bazie etanolu, PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE. Kosmetyk-materiał niebezpieczny w transporcie
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Szkolenie online: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Wyroby - obowiązki producentów importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
500,00 zł (406,50 netto)
Szkolenie online: Obowiązki producentów i dystrybutorów wyrobów mających kontakt z żywnością
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Kontrola w branży chemicznej czyli jak przygotować się do kontroli inspekcji państwowych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
ONLINE: Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
500,00 zł (406,50 netto)
Szkolenie ONLINE: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Produkty kosmetyczne do mycia rąk – wymogi prawne. Kosmetyk a produkt biobójczy.
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Korzystanie z wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
ONLINE:Mydła i produkty myjące na bazie etanolu, PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE. Kosmetyk-materiał niebezpieczny w transporcie
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: ADR dla początkujących
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Surowce kosmetyczne – wymagania prawne niezbędna dokumentacja
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Wyroby - obowiązki producentów importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH – jak zarejestrować substancje dobrze i szybko
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Obowiązki producentów i dystrybutorów wyrobów mających kontakt z żywnością
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak wyposażyć magazyn chemiczny
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
ONLINE: Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH – jak zarejestrować substancje dobrze i szybko
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie online: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Wyroby - obowiązki producentów importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Szkolenie ONLINE: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
THETA Doradztwo Techniczne
Do ustalenia
615,00 zł (500,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe