Szukaj szkolenia

2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian

Kategoria szkolenia: Podatki
online
990,00 zł (804,88 netto)
 • Opcje szkoleniadofinansowanie z UE, możliwość dofinansowania

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Niniejszym pragniemy zaprosić do udziału w intensywnym Kursie, którego przedmiotem są najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania podatku od towarów i usług, które wprowadzono z dniem 1 stycznia 2021 roku Kurs ma charakter praktyczny i obejmuje 4 wykłady w dniach 7, 11, 14 i 18 grudnia 2020 r. Aby umożliwić Słuchaczom uczestnictwo w tych zajęciach, które będą prowadzone metodą online podczas bieżącej pracy zawodowej, czas każdego wykładu wynosi 2,5 godziny z przerwą w godz. 10.00-12.30.

 

Wykłady prowadzi najbardziej znany wykładowca tego podatku  prof. dr hab. Witold Modzelewski, mający za sobą ponad 40 letnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne.

Uczestnicy Kursu otrzymają w formie elektronicznej komplet materiałów dydaktycznych niezbędny dla poszczególnych wykładów oraz Wzorcową Instrukcję Podatkową, którą podatnicy tego podatku mogą posłużyć się wdrażając nowe rozwiązania dotyczące deklarowania tego podatku (JPK_V7M).

12 stycznia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dotycząca dokumentowania oraz rozliczania tego podatku od dnia 1 stycznia 2021 roku – część I.

 1. Nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących.
 2. Nowe zasady korekty podatku naliczonego na podstawie faktur korygujących dostawy (usługodawcy).
 3. Nowe zasady zastosowania kursów walutowych dla potrzeb fakturowaniaoraz dokumentowania podstawy opodatkowania.
 4. Wydłużenie do 3 miesięcy okresu odliczenia podatku naliczonegowynikającego faktur oraz dokumentów celnych.
 5. Częściowe odliczenie usług noclegowych(zmiana art. 88 ustawy VAT).
 6. Zmiany w zakresie płatności granicznej podatku należnego z tytułu WNT (art. 103 ust. 5Aa ustawy VAT)

 

14 stycznia 2021 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług w 2021 roku – część II

 1. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT.
 2. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT.
 3. Zmiany w zasadach opodatkowania prezentów małej wartości.
 4. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP.
 5. Raportowanie transakcji objętych MPP.
 6. Skutki w podatku od towarów i usług zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2021 r.
 7. Pozostałe zmiany w VAT wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

18 stycznia 2021 r.

Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług.

 1. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej.
 2. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego („paragono-faktury”).
 3. Zasady wystawiania faktur korygującychw odniesieniu do „paragono-faktur”.
 4. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną.
 5. Obowiązkowe dokumenty wewnętrzne (WEW)w przypadku importu usług, nabycia wewnątrzwspólnotowego, nabycia towarów od nierezydenta oraz importu towarów.
 6. Nowe dokumenty wewnętrzne z tytułu korekt określonych w artykule 89a i 89b ustawy VAT.
 7. Obowiązek wystawiania wewnętrznych dokumentów korygujących (WEWK).

21 stycznia 2021 r.

Nowe ewidencje prowadzone dla potrzeb złożenia oraz korekty części deklaracyjnej JPK_VAT7M

 1. Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji: nowelizacja rozporządzenia MF dotyczącego JPK.
 2. Zakres wykorzystania dotychczasowych ewidencji podatkowych dla potrzeb złożenia nowej deklaracji – brak formalnego wzoru dokumentu deklaracji.
 3. Rozliczanie wertykalne (w miesiącu)ujemnych wartości poszczególnych pól podatku należnego oraz naliczonego.
 4. Rozliczanie horyzontalne (w czasie)sum sald podatku należnego oraz podatku naliczonego o wartości ujemnej.
 5. Nowe pola deklaracji, które mogą być wypełnione – zaliczenie zwrotu na inne podatki (które?).
 6. Korekta deklaracji od 1 października 2020 r. za okresy poprzedzające tą datę (dotychczasowe zasady?).
 7. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020 r.

Szkolenie poprowadzi:

 

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:


 

12, 14, 18, 21 stycznia 2021 r. w godz. 10.00-12.30 – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w kursie wynosi 990,00 zł plus 23% podatku VAT.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 790,00 zł plus 23% podatku VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

 

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Lokalizacje i terminy

online
12.01.2021 - 12.01.2021
990,00 zł (804,88 netto)
online
14.01.2021 - 14.01.2021
990,00 zł (804,88 netto)
online
18.01.2021 - 18.01.2021
990,00 zł (804,88 netto)
online
21.01.2021 - 21.01.2021
990,00 zł (804,88 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Raportowanie schematów podatkowych – MDR - Marek Zagórski (szkolenie nagrane)
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Raportowanie schematów podatkowych – MDR - Marek Zagórski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. – Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym 2021 – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Szkolenie online: Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: VAT w obrocie międzynarodowym - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług - zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Reprezentacja i reklama - Świadczenia nieodpłatne w VAT, CIT, PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Ceny transferowe 2020 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych,
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podatek VAT w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych -
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podatki dochodowe (CIT/PIT) w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Szkolenie online: Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Podatki w czasach epidemii
MRM Witold Jarzyński
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
IP Box - zakres i zasady stosowania 5 % stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Zmiany w sporządzaniu JPK VAT
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
IP Box - zakres i zasady stosowania 5 % stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Raportowanie schematów podatkowych – MDR - Marek Zagórski (szkolenie nagrane)
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe