Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
17.08.2020 - 19.08.2020
2 324,70 zł (1 536,59 netto)

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10

Opis i cele szkolenia

Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:

• biznesowych i technicznych;

• wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu;

• członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje ona rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania tych dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący w projektach będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.

Korzyści dla uczestników

• zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,

• zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,

• zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,

• umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,

• poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,

• umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,

• poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,

• poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,

• zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,

• umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,

• umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,

• umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,

• zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do kursu.

2. Wprowadzenie do Agile:

• Ład P3: portfel, program, projekt,

• wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,

• aspekty zarządzania projektem,

• problemy w projektach tradycyjnych,

• historia Agile - Manifest Agile,

• Agile vs. Waterfall,

• aspekty zarządzania projektem Agile.

3. Podstawy AgilePM®:

• świątynia DSDM,

• filozofia i etos,

• pryncypia,

• ludzie,

• proces,

• produkty,

• praktyki.

4. Podstawy AgileBA®:

• holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),

• analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),

• analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),

• analiza Łańcucha Wartości,

• myślenie Lean,

• implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),

• analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5. Interesariusze, role i odpowiedzialności:

• kategorie interesariuszy projektu,

• role DSDM wg Kategorii,

• role DSDM wg Interesów,

• projekty wielu organizacji,

• umocowanie i eskalacja.

6. Ludzie, zespoły i interakcje:

• ważność komunikacji i współpracy,

• ingredienty efektywnej współpracy,

• organizacyjne bariery dla współpracy,

• kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,

• style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7. Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 2

1. Przygotowanie do sukcesu:

• pozycjonowanie projektu do sukcesu,

• instrumentalne czynniki sukcesu Agile,

• kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2. Proces i produkty DSDM:

• fazy cyklu życia DSDM,

• produkty w cyklu życia DSDM.

3. Planowanie i kontrola:

• koncepcje planowania projektu,

• koncepcje testowania,

• koncepcje testowania i kontroli.

4. Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:

• koncepcja Timeboxa,

• formaty/style Timeboxów,

• codzienny Stand-up,

• tablica Zespołu,

• koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,

• Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6. Wymagania.

• co to jest wymaganie,

• kategorie wymagań,

• co to jest Historyjka Użytkownika,

• hierarchia Historyjek Użytkownika,

• karta Historyjki Użytkownika,

• inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),

• typy wiedzy i sposoby pozyskania,

• wymagania w cyklu życia DSDM.

7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:

• uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,

• zawartość Uzasadnienia Biznesowego,

• uzasadnienie Biznesowe w Agile,

• priorytetyzacja MoSCoW,

• scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,

• model Kano,

• uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8. Ćwiczenie: Produkty DSDM.

9. Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.

10. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 3

1. Szacowanie:

• czym jest szacowanie,

• szacowanie w Agile,

• szacowanie z góry i z dołu,

• poket do Planowania,

• szacowanie w cyklu życia DSDM.

2. Ryzyko:

• proces zarządzania ryzykiem,

• ryzyka tradycyjne,

• ryzyka Agile,

• jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,

• zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3. Jakość:

• jakość Rozwiązania,

• jakość Procesu,

• koncepcje Utrzymywalności,

• zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4. Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

5. Warsztaty:

• koncepcja Warsztatu Facylitowanego,

• cechy Warsztatów Facylitowanych,

• czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,

• role w Warsztacie Facylitowanym,

• warsztaty w cyklu życia DSDM.

6. Modelowanie:

• dlaczego stosować modelowanie,

• modelowanie a Pryncypia DSDM,

• modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,

• perspektywy modelowania,

• prototypowanie,

• przegląd modeli,

• modelowanie w cyklu życia DSDM.

7. Podsumowanie szkolenia.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.Dzień egzaminu AgilePM® Foundation

 

1. Egzamin AgilePM® Foundation

• Wstępne działania administracyjne - 25 minut

• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

 

Dzień egzaminu AgileBA® Foundation

1. Egzamin AgileBA® Foundation

• Wstępne działania administracyjne - 25 minut

• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.

• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.

Grupa docelowa

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Informacje dodatkowe

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
22.04.2020 - 24.04.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel Best Western Premier****
20.05.2020 - 22.05.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
25.05.2020 - 27.05.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel Marina***
03.06.2020 - 05.06.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
17.06.2020 - 19.06.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Poznań Centrum****
22.06.2020 - 24.06.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Mercure Airport Okęcie***
06.07.2020 - 08.07.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel Marina***
17.08.2020 - 19.08.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
14.10.2020 - 16.10.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Efekt Kraków****, Kraków, małopolskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania współdziałania z pracodawcą negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 290,00 zł (1 861,79 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 22.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe