Szukaj szkolenia

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online

Kategoria szkolenia: Inne
online
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników12

Dzień 1

8.30 – 16.30

 

8.30 – 9.00

 

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności, zasady)

 

9.00 – 10.00

 

Sesja 1

Zdolność i stabilność systemu pomiarowego:

·  przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru, stabilność a zdolność systemu pomiarowego,
zdolność krótkoterminowa a zdolność długoterminowa,

·  ocena niepewności pomiaru - analiza przypadku [xlsx],

 

10.00 - 10.30

 

Przerwa

 

10.30 – 12.00

 

Sesja 2

Zdolność i stabilność systemu pomiarowego:

·  niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem, błędy I i II rodzaju,

·  składowe (źródła) zmienności wyników pomiarów:

·  błędy przypadkowe (powtarzalność – EV, odtwarzalność – AV),

·  błąd systematyczny (niepoprawność – „bias”, liniowość),

·  zmienność całkowita (TV), zmienność procesu (PV),

·  rozdzielczość,

·  wskaźniki %Re, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,

·  wpływ przyrządu i człowieka – ćwiczenie [xlsx].

 

12.00 – 12.15

 

Przerwa krótka

 

12.15 - 13.00

 

Sesja 3

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-1:

·  wskaźniki  Cg, Cgk,

·  opcjonalnie: analiza metodą testu statystycznego lub karty kontrolnej.

 

13.00 - 13.45

 

Przerwa długa

 

13.45 – 15.00

 

Sesja 4a

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-1: ćwiczenia, analiza przypadków [xlsx]:

·  wyznaczanie wskaźników Cg, Cgk, ocena zdolności,

·  ocena stabilności krótkoterminowej.

 

15.00 – 15.15

 

Przerwa krótka

 

15.15 – 15.45

 

Sesja 4b

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-1: ćwiczenia, analiza przypadków [xlsx]:

·  wyznaczanie wskaźników Cg, Cgk, ocena zdolności,

·  ocena stabilności krótkoterminowej.

 

15.45-16.00

 

Przerwa krótka opcjonalna

 

16.00 – 16.30

 

Podsumowanie, informacja zwrotna  od Uczestników.

 

Dzień 2

8.30 – 16.30

 

8.30 – 9.00

 

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

 

9.00 – 10.00

 

Sesja 5

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  mini-powtórka dnia 1,

·  procedura typ-2: analiza R&R (pełna – metoda średnich i rozstępów ARM, metoda ANOVA, uproszczona – metoda rozstępów RM):

·  ćwiczenie: zobaczyć źródła zmienności wyników pomiarów (badanie 3x3x3) [xlsx]

 

10.00 - 10.30

 

Przerwa

 

10.30 – 12.00

 

Sesja 6

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-2: analiza R&R metodą średnich i rozstępów ARM:

·  ćwiczenie: zobaczyć źródła zmienności wyników pomiarów (badanie 10x3x3) [xlsx],

·  metodyka analizy R&R,

·  analiza przypadków: analiza R&R metodą ARM - ocena zdolności systemu pomiarowego dla zadania typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC, ocena krótkoterminowej stabilności systemu pomiarowego [xlsx],

 

12.00 – 12.15

 

Przerwa krótka

 

12.15 - 13.00

 

Sesja 7

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-2: analiza R&R metodą ANOVA:

·  dodatkowe wyniki: istotność wpływu czynnika, interakcja,

·  analiza przypadków: analiza R&R metodą ANOVA - ocena zdolności systemu pomiarowego dla zadania typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC, ocena krótkoterminowej stabilności systemu pomiarowego [Minitab].

 

13.00 - 13.45

 

Przerwa długa

 

13.45 – 15.00

 

Sesja 8

Metody dodatkowe badania zdolności systemów pomiarowych:

·  procedura typ-2: analiza R&R metodą uproszczoną (metoda rozstępów RM):

·  przebieg badania, wyniki,

·  ćwiczenie : analiza przypadku [xlsx],

·  procedura typ-3: analiza automatycznych systemów pomiarowych metodą rozstępów:

·  przebieg badania, wyniki,

·  ćwiczenie : analiza przypadku [xlsx],

·  badanie liniowości systemu pomiarowego (sygnalnie).

 

15.00 – 15.15

 

Przerwa krótka

 

15.15 – 15.45

 

Sesja 9

Metody dodatkowe - badanie stabilności systemów pomiarowych:

·  przypomnienie pojęcia stabilności, przebieg badania, wyniki,

·  ćwiczenie – analiza przypadku: karta Xśr-R [xlsx].

 

15.45-16.00

 

Przerwa krótka opcjonalna

 

16.00 – 16.30

 

Zakończenie:

·  podsumowanie,

·  ciąg dalszy MSA – dyskusja (planowanie, ocena alternatywna, pomiary niepowtarzalne),

·  informacja zwrotna od Uczestników.

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Małgorzata Jakubiak
725
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli (PersonAll SMART) - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 488,30 zł (1 210,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli (PersonAll SMART) - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 488,30 zł (1 210,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe