Szukaj szkolenia

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online

Kategoria szkolenia: Inne
online
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników12

Dzień 1

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności, zasady)

9.00 – 10.00

Sesja 1

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru, stabilność a zdolność systemu pomiarowego (krótkoterminowa – długoterminowa),

·  skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem,
błędy I i II rodzaju,

·  błąd przypadkowy i systematyczny, wpływ przyrządu i obsługi – analiza przykładu [xlsx].

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 2

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  opis zdolności systemów pomiarowych:

·  błędy przypadkowe (powtarzalność – EV, odtwarzalność – AV), błąd systematyczny (niepoprawność – „bias”, liniowość), zmienność całkowita (TV), zmienność procesu (PV), rozdzielczość (Re),

·  wskaźniki %Re, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,

·  procedura typ-1:

·  wskaźniki Cg, Cgk, stabilność krótkoterminowa, analiza przypadku [xlsx],

·  analiza zdolności (bias, EV) metodą karty kontrolnej, analiza przykładu [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 3

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  procedura typ-2:

·  jak zauważyć źródła zmienności – analiza przykładu (badanie 3x3x3 [xlsx]),

·  analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – formularz, analiza przykładu 3x3x10 [xlsx].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 4

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  procedura typ-2:

·  analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – wskaźniki, analiza przykładu 3x3x10 [xlsx],

·  analiza R&R metodą analizy wariancji (ANOVA) – formularz, wskaźniki, analiza przykładu [raport Minitab],

·  analiza R&R metodą rozstępów (RM), analiza przypadku [xlsx],

·  analiza R&R typ-3 metodą rozstępów (RM), analiza przykładu [xlsx].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 5

Powtórka - stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych (zastosowanie kart kontrolnych SPC):

·  metoda S1 (wg MSA-4) – procedura, formuły, analiza przykładu [xlsx],

·  metoda S2 (wg MSA-4) – procedura (sygnalnie).

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Podsumowanie, informacja zwrotna  od Uczestników.
 

Dzień 2

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja 6

Badanie systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  mini-powtórka dnia pierwszego,

·  problemy z rozdzieleniem źródeł zmienności,

·  przygotowanie do badania:

·  zdefiniowanie metody pomiaru i wielkości (charakterystyki) mierzonej,

·  pozyskanie próbki homogenicznej,

·  stabilizacja wielkości (charakterystyki) mierzonej.

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 7

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S4 (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  monitorowanie stabilności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 8

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S3 (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  ocena próbki homogenicznej / ocena procesu produkcji – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx, raport Minitab].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 9

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S3 (c.d.):

·  monitorowanie stabilności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 10

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S5a (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie,

·  rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx],

·  metoda S5b (MSA-4) – procedura (sygnalnie).

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

·  podsumowanie drugiego dnia,

·  informacja zwrotna od Uczestników.
 

 

Dzień 3

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja 11

Badanie stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  powtórka dnia drugiego.

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 12

Metody badania zdolności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V3 – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  monitorowanie zdolności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx],

·  zastosowanie metody R&R typ-3 (RM), analiza przypadku [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 13

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V4 (ARM) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  badanie zdolności (3x3x6) – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 14

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V4 (ANOVA Nested / ANOVA Crossed) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  przygotowanie próbek,

·  raport wyników (istotność wpływu czynników, interakcja, wskaźniki),

·  badanie zdolności ANOVA Crossed (3x3x10) – analiza przykładu [raport Minitab],

·  badanie zdolności ANOVA Nested (3x3x5) – analiza przykładu [raport Minitab].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 15

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  przypadki specjalne:

·  pomiar równoczesny,

·  dostępność wzorca.

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

·  podsumowanie,

·  ciąg dalszy MSA – dyskusja (wdrażanie, planowanie),

·  informacja zwrotna od Uczestników.

Uwagi:
 

1.       Tematem ćwiczeń i analiz przypadków może być system pomiarowy Uczestników. W przypadku zainteresowania wymagany jest wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń TQMsoft
w celu ustalenia szczegółów technicznych z trenerem.

2.       Ćwiczenia i analizy przypadków odbywają się z użyciem przygotowanych szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych [xlsx]. Uczestnik otrzymuje ich kopię do użytku w celach szkoleniowych do użytku wyłącznie w obrębie firmy delegującej Uczestnika na szkolenie, bez prawa przekazywania osobom nie będących pracownikami firmy delegującej.

3.       Firma TQMsoft nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystywania szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych przez firmę delegującą Uczestnika na szkolenie.

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Małgorzata Jakubiak
725
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli (PersonAll SMART) - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 488,30 zł (1 210,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli (PersonAll SMART) - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 488,30 zł (1 210,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe