Szukaj szkolenia

Archiwum zakładowe

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
online
16.06.2021 09:00-16.06.2021 14:00
270,00 zł (270,00 netto)

Archiwum zakładowe

Cele szkolenia

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci szkolenia

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Program Szkolenia:

1. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw

2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

 • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
 • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych

3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.

 • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
 • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?

4. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązującą od dnia 4 maja 2019 r.

 • Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
 • Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
 • Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
 • Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
 • Prowadzenie rejestru zawartych umów

5. Instrukcja Kancelaryjna a archiwum zakładowe

 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
 • Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
 • Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
 • Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
 • Opisywanie teczek
 • Sporządzanie ewidencji

6. Instrukcja archiwalna

 • Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego
 • Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki

7. Procedura brakowania dokumentacji

 • Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
 • Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
 • Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
 • Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
 • Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
 • Typowanie dokumentacji do zniszczenia
 • Sporządzanie wniosku na brakowanie

Lokalizacje i terminy

online
29.03.2021 - 29.03.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
14.04.2021 - 14.04.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
28.04.2021 - 28.04.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
10.05.2021 - 10.05.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
26.05.2021 - 26.05.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
16.06.2021 - 16.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
online
28.06.2021 - 28.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Kurs - Koordynator dostępności cyfrowej i architektonicznej
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Umowy cywilnoprawne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Lista płac od podstaw – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
196,80 zł (160,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Szkolenie online- webinarium: Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium znowelizowanych przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ , 7.04.2020
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 033,20 zł (840,00 netto)
10% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
JAK RADZIĆ SOBIE Z MALEJĄCYM ZAANGAŻOWANIEM I ROSNĄCYM WYPALENIEM ZAWODOWYM W PRACY URZĘDNIKA?
V Financial Conferences
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W URZĘDZIE Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI
V Financial Conferences
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH W URZĘDZIE – JAK BUDOWAĆ AUTORYTET I KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SZEFA
V Financial Conferences
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – ZMIANY W OKRESIE PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH ORAZ OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
332,10 zł (270,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
332,10 zł (270,00 netto)
PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 168,50 zł (950,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 000 euro teraz i według nowej ustawy PZP – do 130 000 złotych. Certyfikow
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
10% rabatu Pełnomocnictwa i Prokura
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
PRZEGLĄD REGULACJI ZWIĄZANYCH Z COVID - 19 W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
10% rabatu Pełnomocnictwa i Prokura
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo zakwalifikować informację?
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
249,00 zł (202,44 netto)
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Kurs - Koordynator dostępności cyfrowej i architektonicznej
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
10% rabatu Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w aspekcie praktycznym.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe