Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie przeprowadzenie ocena i opracowanie wyników

Kategoria szkolenia: Organizacja
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 17.04.2020
1 590,00 zł (1 292,68 netto)

Opis szkolenia i cel 


Assessment i Develompent Center – to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna, z drugiej czasochłonna i dość kosztowna, z trzeciej na pewno ta, wokół której urosło bardzo wiele mitów, ale też błędnych przekonań. AC/DC to jednak przede wszystkim metoda dająca największą ilość zróżnicowanych danych na temat potencjału kompetencyjnego i rozwojowego pracowników, o ile zostanie ona rzetelnie i w wystandaryzowany sposób przeprowadzona. 


Nadrzędnym celem proponowanego szkolenia jest więc dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizowania sesji Assessment oraz Development Center w swojej organizacji. Uczestnicy poznają metodologiczne podstawy oceny kompetencji metodą AC/DC, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami stosowania tej metody. Poznają także narzędzia i rozwiązania wspierające realizację takich projektów w organizacji. Ponadto ćwiczona będzie ocena kompetencji oraz wyciąganie wniosków rozwojowych na tej podstawie. 


Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, by zapoznać uczestników z metodą AC/DC – w odpowiedzi na potrzeby różnych grup interesów. 

Metoda ta będzie więc analizowana patrząc na potrzeby: 
• działu HR organizującego diagnozę pracowników ,  
• potrzeby menedżerów – sponsorów projektu i grupy zainteresowanej wnioskami rozwojowymi na temat swojej kadry,  
• samych osób ocenianych. 


Nie pominiemy też perspektywy asesorów dokonujących oceny, czy firmy doradczej, która wspierać może projekt z zewnątrz. W trakcie zajęć rozpatrywać będziemy ocenę kompetencji na trzech płaszczyznach: metodologicznej, organizacyjnej i psychologicznej.  


Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center. Ponadto uczestnicy dowiedzą się oraz będą ćwiczyć ocenianie kandydatów/pracowników, opracowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych. 


Korzyści dla uczestników 


W trakcie zajęć uczestnicy zajęć: 
• zdobędą gruntowną wiedzą na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji. 
• skonfrontują swoje dotychczasowe doświadczenia, wiedzę, przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania.  
• poznają narzędzia, procedury, rozwiązania optymalizujące proces oceny AC/DC.  
• wzmocnią swoje umiejętności oceniania, a także wnioskowania na temat oceny kompetencji.  
• poznają szereg praktycznych przykładów stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników / menedżerów.  Program szkolenia 


Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC 


1. Ocena metodą Assessment/Development Center: 
• Assessment/Development Center – definicje i różnice?  
• cele i założenia tej metody oceny kompetencji, 
• międzynarodowe standardy stosowania tej metody, 
• pytania, jakie warto sobie zadać przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC, 
• proces realizacji oceny AC/DC w organizacji, 
• korzyści z stosowania AC/DC – dla organizacji, Zarządu i menedżerów, samych ocenianych, 
• komunikacja procesu oceny AC/DC w organizacji – jakich błędów unikać?  


2. Kryteria podlegające ocenie podczas sesji AC/DC: 
• jakie kryteria można / nie można oceniać podczas AC/DC? 
• kompetencje, a zmienne osobowościowe, temperamentalne, czy inteligencja, 
• definiowanie kompetencji i konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych, 
• rodzaje skal rozwojowych,  
• rodzaj ocenianego profilu – profil stanowiskowy a rozwojowy.

  
3. Przygotowanie sesji AC/DC – konstrukcja sesji: 
• zasady konstruowania sesji AC/DC – opracowanie programu, 
• rodzaje zadań diagnostycznych i ich dopasowanie do oceny różnych kompetencji,  
• zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie, 
• prowadzenie sesji – standaryzacja procesu,  
• testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, czy zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji. Jak łączyć AC/DC z testami?  
Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych 


1. Ocena kompetencji: 
• obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji – zasady,  
• arkusze obserwacyjne i ich wypełnianie,  
• wnioskowanie na temat poziomu kompetencji, 
• kalibracja ocen podczas dyskusji asesorów, 
• błędy w procesie oceniania – jak ich unikać i minimalizować ich wpływ? 


2. Raporty indywidualne: 
• budowa raportu indywidualnego – różne rodzaje raportów,  
• infografiki w prezentacji danych z oceny, 
• język sporządzania raportów po ocenie AC/DC – jakich błędów unikać?  
• zasady poufności przy przekazywaniu raportów po ocenie. 


3. Raport zbiorczy: 
• analiza zebranych wyników – możliwe statystyki, różne rodzaje prezentacji danych,  
• ranking pracowników/kandydatów, 
• wybór najlepszego kandydata. 


4. Sesje informacji zwrotnych: schemat sesji informacji zwrotnych, 
• trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych – jak sobie z nimi radzić, 
• motywacja do rozwoju a opór wobec zmiany – jak osoby dorosłe reagują na informację zwrotną na swój temat?  
• indywidualne plany rozwojowe po ocenie DC,  
• wspieranie rozwoju osób poddanych ocenie metodą DC. 


5. Podsumowanie:  
• wady, zalety, trudności w wdrażaniu sesji AC/DC. 
 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy odpowiadają w firmie za przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacji oraz rozwoju i oceny kadry – pracownicy działów HR. W zajęciach mogą wziąć także udział osoby, które przygotowują się do pełnienia roli asesora podczas sesji AC/DC.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to: 
• case study, 
• dyskusja grupowa, 
• analiza filmów i nagrań, 
• wykłady i prezentacje, 
• zadania symulacyjne. 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
16.04.2020 - 17.04.2020
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR konsultantów i menedżerów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
MS Project 2016 w harmonogramowaniu - planowanie zadań działań operacji i przedsięwzięć
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
14.09.2020 - 15.09.2020
2 017,20 zł (1 640,00 netto)
System szkoleń stanowiskowych wg TWI
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
10.09.2020 - 11.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***, Gdańsk, pomorskie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie przeprowadzenie ocena i opracowanie wyników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 955,70 zł (1 292,68 netto)

Polecane szkolenia

Koordynator Kaizen
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
-, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
23.07.2020 - 24.07.2020
1 500,00 zł (1 500,00 netto)
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
-, Warszawa, mazowieckie
13.07.2020 - 25.08.2020
4 500,00 zł (4 500,00 netto)
MANAGER JAKOŚCI (ZAAWANSOWANY KURS MANAGERSKI)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
-, Poznań, wielkopolskie
29.07.2020 - 30.07.2020
4 500,00 zł (4 500,00 netto)
20% rabatu Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
26.08.2020 - 27.08.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Six Sigma - poziom Black Belt (moduł I+II+III+IV)
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
12.10.2020 - 21.10.2020
8 597,70 zł (6 990,00 netto)
Efektywne zarządzanie projektami - praktyczne wprowadzenie
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
07.09.2020 - 08.09.2020
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
oferta promowana
PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG FSSC 22000 v5 (ISO 22000)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
**REALIZACJA PEWNA!, Wrocław, dolnośląskie
20.07.2020 - 21.07.2020
1 500,00 zł (1 500,00 netto)
QRQC oraz Root Cause Analysis
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
31.08.2020 - 31.08.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metody A3
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
26.08.2020 - 26.08.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Certyfikowany Menedżer Jakości
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
23.10.2020 - 23.10.2020
3 554,70 zł (2 890,00 netto)
Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
PPAP - zatwierdzenie części do produkcji, APQP - planowanie jakości wyrobu
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
SPC - statystyczne sterowanie procesem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
09.09.2020 - 10.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Problem Solving Team Leader
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, Kraków, małopolskie
23.10.2020 - 23.10.2020
2 939,70 zł (2 390,00 netto)
Leadership - skuteczny przywódca
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
23.09.2020 - 23.09.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Lean Logistic
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Lean Office
Lynsky Solutions
Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Warsztaty SMED
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 01.10.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
VSM Mapowanie Strumienia Wartości - w praktyce
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
16.07.2020 - 16.07.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Six Sigma Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
12.10.2020 - 17.10.2020
4 661,70 zł (3 790,00 netto)
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesu
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.09.2020 - 02.09.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Amber, Gdańsk, pomorskie
13.07.2020 - 14.07.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
WCM - World Class Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
31.08.2020 - 31.08.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Metoda Global 8D
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
25.09.2020 - 25.09.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Project Manager – skuteczna komunikacja przywództwo negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
14.07.2020 - 15.07.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami praca z danymi
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
24.09.2020 - 25.09.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
17.08.2020 - 18.08.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie projektem - czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
20.07.2020 - 21.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Szkolenie ITIL Foundation - Zarządzanie usługami IT
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
12.08.2020 - 14.08.2020
2 829,00 zł (2 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe