Szukaj szkolenia

[C-PD] - Programowanie w języku C (3 dni)

Kategoria szkolenia: Obsługa komputera
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Odrobinka historii; zależności z innymi językami i technologiami.
 2. Składnia języka C.
  1. Instrukcje sterujące.
  2. WyraĹźenia, arytmetyka, porĂłwnania.
  3. Funkcje i parametry.
 3. Moduły i kompilacja.
  1. Kompilator gcc – możliwości użycia, podstawowe opcje.
  2. Podział programu na moduły i rozłączna kompilacja.
  3. Pliki nagłówkowe – ich rola, zasada działania, dobre i złe praktyki.
  4. Definicje i makra preprocesora.
  5. Program make i jego wykorzystanie do kompilacji programĂłw w C.
 4. Typy i struktury danych.
  1. Typy liczbowe.
  2. Struktury i unie.
  3. Tablice.
 5. Pamięć i wskaźniki.
  1. Pamięć statyczna oraz dynamiczna.
  2. WskaĹşniki do zmiennych i struktur.
  3. WskaĹşniki w parametrach funkcji.
  4. WskaĹşniki i tablice.
  5. Arytmetyka na wskaĹşnikach.
  6. Napisy w C.
 6. Tekstowe wejście/wyjście.
  1. Operacje na pojedynczych znakach i liniach.
  2. Funkcje scanf i printf.
  3. Tekstowe czytanie i pisanie plikĂłw.
 7. Surowe wejście/wyjście.
  1. Deskryptory plikĂłw.
  2. Operacje read i write.
 8. Przegląd biblioteki standardowej.
 9. Programowanie w C: zalety, wady, zagrożenia, dobre i złe praktyki.

Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są osoby chcące od podstaw dobrze poznać język C oraz nauczyć się poprawnego programowania w tym języku.

Oczekiwania wstępne:

 • znajomość podstawowych pojęć informatyki i programowania,
 • zalecane doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku.

Szkolenie polecamy zarówno początkującym programistom chcącym na przykładzie języka C nauczyć się dobrych praktyk w programowaniu, jak i doświadczonym programistom innych języków, którzy mają potrzebę zastosowania języka C w kolejnym projekcie. Szkolenie można także odbyć po prostu w celach samorozwojowych, aby poznać język będący podstawą większości współczesnych języków programowania.

Cel i zakres szkolenia

Szkolenie jest podstawowym kursem języka C, obejmującym składnię języka, typy danych ze szczególnym uwzględnieniem tablic i wskaźników oraz elementy biblioteki standardowej, w tym wejście/wyjście i operacje na napisach. Istotnym składnikiem szkolenia są warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego implementują w C algorytmy i struktury danych typowe dla każdego wstępnego kursu programowania, ale także realizują ukierunkowane zadania pozwalające przećwiczyć wybrane elementy języka i biblioteki standardowej.

Szkolenie prowadzone jest na platformie Linux z wykorzystaniem kompilatora GNU C (gcc), zdecydowana większość materiału dotyczy jednak elementów niezależnych od platformy. Szkolenie obejmuje najczęściej używane elementy języka C w wersji zgodnej ze standardem ISO/IEC 9899:2011 (tzw. C11), ze zwróceniem uwagi na historię wybranych elementów oraz niektóre niestandardowe rozszerzenia dostępne w GNU C.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potrafi:

 • zapisywać w języku C algorytmy oparte o pętle lub rekurencję,
 • poprawnie dzielić programy na pliki .c i .h oraz tworzyć proste skrypty programu make w celu rozłącznej kompilacji modułów,
 • poprawnie korzystać z pamięci alokowanej statycznie i dynamicznie,
 • korzystać ze struktur, tablic oraz wskaźników, w tym arytmetyki na wskaźnikach,
 • korzystać ze standardowego wejścia i wyjścia oraz plików,
 • wczytywać i wypisywać tekst w postaci sformatowanej oraz wykonywać operacje na napisach.

Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów (a może być traktowane jako wstęp umożliwiający ich dalsze studiowanie):

Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów:

 • elementy języka C++ nieobecne w C (jak klasy, szablony, strumienie),
 • komunikacja i synchronizacja międzyprocesowa, wielowątkowość (patrz szkolenie C-IPC),
 • komunikacja sieciowa (patrz szkolenie C-TCP),
 • tworzenie dynamicznie ładowanych bibliotek, praca w trybie jądra i inne specyficzne
 • zastosowania języka C.

Certyfikaty

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują imienny certyfikat.

Metodologia

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych. Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną. Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe firmy Javatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe firmy Javatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
darmowe
Dowolne miasto na terenie Polski woj.
Wybrane wskazane przez Zamawiającego miejsce w na terenie Polski
darmowe
Dowolne miasto na terenie Polski woj.
Wybrane wskazane przez Zamawiającego miejsce w na terenie Polski
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

[J-EJB-JSF] Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem JSF EJB 3 i JPA (Hibernate)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-EJB-STR] Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Struts 2.0 EJB 3 i  JPA (Hibernate)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-EJB-2-3] Tworzenie komponentów EJB
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[UML-KOMPL] Modelowanie w UML2 (5 dni)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[UML-PODS] Modelowanie w UML2 - Podstawy (3 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[UML-ANALIZA] UML w analizie (4 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)
[UML-PROJEKT] UML w projektowaniu (4 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)
[UML-EA] Narzędzie modelowania UML - Enterprise Architect (3 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[BD-PLSQL] Zaawansowane aspekty relacyjnych baz danych
Vavatech
Do ustalenia
2 730,00 zł (2 219,51 netto)
[J-PD] Programowanie w języku Java
Vavatech
Do ustalenia
2 500,00 zł (2 032,52 netto)
[J-PD-SCJP] Programowanie w języku Java - przygotowanie do egzaminu SCJP
Vavatech
Do ustalenia
2 500,00 zł (2 032,52 netto)
[J-SCWCD] Przygotowanie do egzaminu SCWCD
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[J-PD-SWING] Programowanie w języku Java oraz interfejs graficzny Swing
Vavatech
Do ustalenia
2 500,00 zł (2 032,52 netto)
[J-EE-JSF] Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/JSF
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-EE-STR] Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/Struts
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-HIB-STR] Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Hibernate oraz Struts
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)
[J-SPR-MVC] Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-WS] Tworzenie usług Webservice na platformie Java EE
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[J-SEAM] Szkielet aplikacyjny JBoss Seam
Vavatech
Do ustalenia
2 700,00 zł (2 195,12 netto)
[J-ERCP] Tworzenie aplikacji na bazie platformy Eclipse RCP
Vavatech
Do ustalenia
2 700,00 zł (2 195,12 netto)
[BD-SQL-PLSQL] Relacyjne bazy danych: podstawy i techniki zaawansowane
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[BD-MYSQL] Bazy danych w aplikacjach internetowych
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)

Polecane szkolenia

EXCEL 2007
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
[J-EJB-JSF] Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem JSF EJB 3 i JPA (Hibernate)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-EJB-STR] Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Struts 2.0 EJB 3 i  JPA (Hibernate)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[J-EJB-2-3] Tworzenie komponentów EJB
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
Zarządzanie projektami przy użyciu Ms Project – poziom zaawansowany
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami przy użyciu Ms Project – poziom podstawowy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie serwisów internetowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Reklama AdWords
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczna analiza finansowa i modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Biznes i finanse w MS Excel
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne wnoszenie spraw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa oprogramowania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
MS Project w zarządzaniu projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
[UML-KOMPL] Modelowanie w UML2 (5 dni)
Vavatech
Do ustalenia
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
[UML-PODS] Modelowanie w UML2 - Podstawy (3 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[UML-ANALIZA] UML w analizie (4 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)
[UML-PROJEKT] UML w projektowaniu (4 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 800,00 zł (2 276,42 netto)
[UML-EA] Narzędzie modelowania UML - Enterprise Architect (3 dni)
Vavatech
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
[BD-PLSQL] Zaawansowane aspekty relacyjnych baz danych
Vavatech
Do ustalenia
2 730,00 zł (2 219,51 netto)
[J-PD] Programowanie w języku Java
Vavatech
Do ustalenia
2 500,00 zł (2 032,52 netto)
[J-PD-SCJP] Programowanie w języku Java - przygotowanie do egzaminu SCJP
Vavatech
Do ustalenia
2 500,00 zł (2 032,52 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe