Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)

Opis szkolenia i cel 


W dobie dynamicznych zmian demograficznych, globalnych i rozproszonych zespołów oraz ewolucji na rynku pracy, każdy menadżer powinien wprowadzać nowoczesne formy zarządzania i współpracy. Coachingowy styl zarządzania odpowiada tym oczekiwaniom i choć nie każdy menadżer musi być coachem, to każdy musi umieć spawanie posługiwać się tym stylem. Styl coachingowy bazuje na wzmacnianiu i wykorzystywaniu potencjału oraz motywacji pracowników, na rozwijaniu ich umiejętności, przeprowadzaniu przez zmiany, stawaniu i realizacji celów, zadawaniu pytań i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Podejście coachingowe to też budowanie atmosfery zaufania i współpracy dzięki której uczenie pracowników samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoją pracę daje efekty w lepszych wynikach i wysokim zaangażowaniu. 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menadżerskiej z każdego szczebla zarządzania i ma na celu: 
• Scharakteryzowanie coachingowego stylu zarządzania bazującego na konkretnych wskaźnikach i zasadach; 
• Zdefiniowanie zadań menadżera w roli coacha - ukształtowanie postaw coacha wśród ról i funkcji menadżerskich 
• Poznanie nowej formy kierowania pracownikami; 
• Poznanie i przećwiczenie menadżerskich narzędzi coachingowych oraz rozmów coachingowych z pracownikami; 
• Usystematyzowanie procesu przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu menadżerskiego; 
• Uświadomienie potrzeby, a nawet konieczności stosowania coachingowego stylu zarządzania. 


Korzyści dla uczestników 


Udział w szkoleniu daje szansę uczestnikom na: 
• Rozwinięcie nowych kompetencji menadżerskich wychodzących poza nakazowy i kaskadowy styl zarządzania; 
• Poznanie własnego potencjału – mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli menadżera/coacha; 
• Przećwiczenie rozmów coachingowych i ukształtowanie własnego stylu pracy z poznanymi narzędziami; 
• Zdefiniowanie korzyści wypływających wprost ze stosowania coachingu dla pracowników w zespole i dla samego menadżera; 
• Uświadomienie roli coachingu menadżerskiego i jego wpływu na rozwój organizacji i zespołu; 
• Poznanie coachingu, jako narzędzia kontaktów w procesie efektywnej komunikacji w zespole i w organizacji. 


Metody szkolenia 


To aktywny warsztat w całości oparty na pracy na narzędziach coachingowych, symulacjach, studiach przypadków, dyskusjach i kwestionariuszach wymagających i wymuszających aktywność każdego Uczestnika szkolenia. To warsztat wykorzystujący realne sytuacja menadżerów uczestniczących w szkoleniu, w których coaching jest możliwy do zastosowania. To zajęcia praktycznie prowadzące do zmiany perspektywy, pracy z przekonaniami i autorefleksji poprzez doświadczanie nowych metod i nowych narzędzi zarządzania. 

Program szkolenia 


1. Istota coachingu - rola menedżera jako coacha i trenera w procesie rozwoju pracowników 
• zadanie menadżerskie „rozwijanie i wspieranie” – różne formy rozwoju 
• na czym polega coaching – czym jest i czym nie jest – obalanie mitów, potwierdzanie faktów 
• motywacja i zaangażowanie pracowników do uczestniczenia w coachingu – co konkretnie ma na to wpływ i jak sam menadżer może na to wpływać 
• warunki ramowe dla coachingu menadżerskiego – autorytet, zaufanie, kompetencje, inspirowanie i motywowanie 
• kodeks etyczny coacha wg ICC - International Coaching Community, a budowanie relacji z pracownikami. 


2. Model zarządzania sytuacyjnego Blanchard’a i P. Hersay’a - coaching jako styl zarządzania i rozwoju osób dorosłych 
• etapy rozwoju pracownika - poziom kompetencji oraz poziom zaangażowania 
• czym się charakteryzują etapy rozwoju pracownika i jak je identyfikować 
• na którym etapie należy wykorzystywać coachingowy styl zarządzania, a jakie narzędzia zarządzania i rozwoju pracowników wykorzystywać na innych etapach 
• jak uczą się osoby dorosłe - co o tym menadżer powinien wiedzieć 
• potrzeby rozwojowe pracowników identyfikowane przez menadżera, a potrzeby zgłaszane przez pracowników na każdym etapie rozwoju 
• budowanie planu wspierającego proces rozwoju umiejętności pracowników. 


3. Profil coacha ,pożądane cechy osobowości ,predyspozycje 
• co sprawia, że menadżer jest dobrym coachem – postawy, wartości, przekonania, nastawienia 
• kompetencje niezbędne do stosowania coachingowego stylu zarzadzania 
• nad czym konkretnie pracować, aby rozwijać kompetencje menadżera coacha 
• indywidualne predyspozycje do stosowania różnych form rozwoju pracowników. 
• styl funkcjonowania społecznego, a coachingowy styl zarządzania. 


4. Kształtowanie procesu coachingowego 
• model przebiegu sesji coachingowej – wizja, strategia, determinacja 
• kontrakt, relacja i zaufanie jako podstawy sukcesu procesu coachingowego – jak do tego podejść: 
• umowa biznesowa, czyli ramy coachingu 
• umowa relacji, czyli kontakt i dobra relacja 
• umowa treściowa, czyli uzgodnienie celów 
• cel - zamiana problemu/trudności na cel 
• rzeczywistość i zasoby 
• połączenie zasobów z celami, poszukiwanie rozwiązań i plan działania 
• podejście holistyczne w coachingu. 


5. Narzędzia w pracy menadżera stosującego coachingowi styl zarządzania 
• model GROW w pracy coacha 
• model Diltsa jako schemat dokonywania zmian i uczenia się 
• koło kompetencji – szeroka perspektywa i dokonanie oceny 
• reframing – zmiana znaczenia, zmiana kontekstu 
• pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości 
• skalowanie - GAS (goal attainment scaling) – skalowanie stopnia osiągnięcia celu 
• praca z metaforą - spojrzenie na wyzwania z meta poziomu – różne rodzaje metafor 
• C5 – retrospektywa 
• zmiana perspektywy w 4 krokach oraz pytania kartezjańskie 
• wartości – fundament działania i podejmowania decyzji – jak do nich docierać. 


6. Komunikacyjne umiejętności menadżera w roli coacha 
• aktywne słuchaniem– skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi pracownik 
• parafraza, klaryfikowanie, ogniskowanie 
• bariery i blokady komunikacyjne – usunięcia, zniekształcenia, generalizacja - jak je niwelować i jak nad nimi pracować 
• język dyrektywny i niedyrektywny w coachingu 
• udzielanie informacji zwrotnej – modele, zasady, rodzaje 
• praca na stylach funkcjonowania społecznego. 


7. Podsumowanie szkolenia 
• indywidualny PDW - Plan działań Wdrożeniowych 
• zakończenie szkolenia. 

Grupa docelowa

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
14.10.2020 - 16.10.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Efekt Kraków****, Kraków, małopolskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania współdziałania z pracodawcą negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 290,00 zł (1 861,79 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 22.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe