Szukaj szkolenia

Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel, Kraków, małopolskie
16.09.2021 - 17.09.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)

Przedsiębiorstwa wykorzystują wszystkie dostępne sposoby, by utrzymać i wzmocnić swoją konkurencyjność. Jednym z takich sposobów jest właściwe spożytkowanie potencjału zatrudnionych, który odpowiednio ukierunkowany zapewnia znacznie lepsze rezultaty ekonomiczne firmy.

Controlling personalny może być potraktowany jako wartość dodana, którą oferuje HR – uzupełniające przedsięwzięcie, mające na celu sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i procesem pracy. Zapewnia również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i struktury HR. Z kolei dla kierowników controlling personalny jest informacją i narzędziem, zestawem danych, które odpowiednio przekazane i opisane i przyswojone, stanowią podstawę do reaktywnych działań i uważnego zarządzania.

Głównym celem szkolenia jest pokazanie, jak dzięki przedsięwzięciom controllingowym i optymalizacyjnym, można podnieść poziom jakości pracy działów personalnych i poziom zarządzania ludźmi i pracą. Celem prowadzącego jest również przekazanie, bazujących na własnym, wieloletnim doświadczeniu, rozwiązań dotyczących optymalizacji pracy oraz dodatkowych narzędzi (procedury, kwestionariusze, formularze)

Korzyści: Przedstawione na szkoleniu propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu – wszędzie tam, gdzie funkcja HR jest realizowana i ma znaczenie dla osób odpowiadających za działalność firmy. Rekomendowane rozwiązania z zakresu controllingu personalnego są możliwe do przygotowania i wdrożenia we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, logistyką a innymi działami.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i kierownictwo z obszaru personalnego, HR Biznes Partnerzy, osoby przygotowywane na powyższe stanowiska, osoby zajmujące się HR strategicznym i operacyjnym w organizacji, menadżerowie zarządzający dużymi lub zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.

 

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie controllingu personalnego w organizacji – potrzeby i możliwości:

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości i specyfiki organizacji.
 • Funkcja kontrolna służb personalnych a praktyka controllingu.
 • Wymagania wobec służb personalnych w odniesieniu do pomiaru efektywności – najnowsze tendencje i przedstawienie rozwiązań – co firmy mierzą.
 • Praktyczne rozwiązania controllingu personalnego w polskich realiach – opis 3 studiów przypadków.
 • Miejsce controllingu personalnego w organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań. Kwestie formalne związane z controllingiem personalnym !
 • Pożądany profil i kompetencje controllera personalnego (również studium przypadku – przykład rekrutacji na to stanowisko w jednej z firm wraz z zestawem pytań).
 • Co jest wykorzystywane w tworzeniu systemu controllingu personalnego (możliwości wykorzystania dotychczasowych praktyk i narzędzi).
 • Obszary zastosowania controllingu personalnego.

Szczegółowa procedura przygotowania systemu controllingu personalnego w organizacji:

 • Określenie celów systemu controllingu personalnego.
 • Określenie merytorycznych założeń dla systemu controllingu personalnego.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty organizacyjne i kadrowe.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty narzędziowe i informatyczne.
 • Wdrożenie systemu controllingu personalnego.
 • Monitoring systemu controllingu personalnego.
 • Przykładowy harmonogram wdrożenia systemu controllingu personalnego w firmie.
 • Przykład dokumentu – zarządzenia wprowadzającego controlling personalny jako system.

Propozycja użycia wskaźników controllingu personalnego w organizacji:

W tym module zostaną omówione i przedstawione (rekomendowane) do zastosowania w organizacji wskaźniki w obszarach personalnych:

 • Administracja i obsługa kadrowa + analiza absencji.
 • Planowanie zatrudnienia.
 • Rekrutacja.
 • Adaptacja pracowników.
 • Systemy wynagradzania i motywacji płacowej.
 • Oceny pracownicze i efektywność procesu pracy.
 • Szkolenia i rozwój.
 • Komunikacja w firmie i komunikacja “personalna”.
 • Odejścia pracowników/zwolnienia (restrukturyzacja i optymalizacja zasobów pracy).

Ponadto w ramach tego modułu zostaną przedstawione i udostępnione przykłady raportów podsumowujących dany obszar (raporty roczne – rekrutacja, szkolenia i rozwój , zatrudnienie i wynagrodzenia).

 

Dzień II

 

System controllingu personalnego a analiza ryzyka kadrowego w organizacji:

 • Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania.
 • Ryzyko kadrowe – związek z procesami: zarządzania ludźmi i pracą, ewaluacją pracy, procesem optymalizacji zatrudnienia.
 • Związek z innymi obszarami ryzyka w firmie.
 • Analiza ryzyka kadrowego – przykładowe wytyczne (przykładowy dokument z pytaniami).
 • Sposoby ograniczania ryzyka personalnego – wytyczne dla działu personalnego i kadry kierowniczej.
 • Przedstawienie narzędzia – tabeli do analizy ryzyka.
 • Przykład dokumentu podsumowującego – formularza do kompleksowej oceny działań personalnych w firmie.

System KPI (Key Performance Indicators) w firmie – przygotowanie i wdrożenie:

 • Narzędzia do pomiaru skuteczności strategii/polityki firmy – kluczowe wskaźniki wydajności.
 • Jak wyznaczać wskaźniki efektywności.
 • Logika postępowania dotycząca KPI w firmie (ile powinno ich być, dla kogo, o czym i o kim?)
 • Od strategii do wykorzystania KPI – omówienie studium przypadku (1).
 • Wykorzystanie KPI w firmie handlowej – omówienie studium przypadku (2).
 • Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (zestawienie KPI dla obszarów sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT).
 • Co dalej z KPI – przełożenie KPI na działania z ludźmi w firmie.
 • Rola HR w kontekście wyznaczania, pomiaru i wykorzystywania KPI.

Optymalizacja zatrudnienia, podziału pracy i struktury – wytyczne:

 • Proces optymalizacji – szanse i zagrożenia oraz ramy czasowe (procedura optymalizacji).
 • Zasady identyfikacji i racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia .
 • Czynniki dotyczące zasobów pracy które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji (pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy – w trzech perspektywach, pula talentów).
 • Optymalizacja – pożądana wielkość zespołu.

Analiza pracy i optymalizacja jej podziału:

 • Metody analizy pracy/ zatrudnienia – przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady.
 • Przykłady dokumentów, narzędzi możliwych do zastosowania w procesie optymalizacji:
 • Matryca plan funkcji.
 • Kwestionariusz oceny/znaczenia danej struktury w organizacji.
 • Analiza pracy – obciążeniowa – przykład formularza.
 • Formularz do badania/oceny obciążenia pracą kierowników.
 • Ankieta dla kierowników (optymalizacja podległego zespołu).
 • Gradacja zadań/obowiązków – matryca do zastosowania w opisie/ formularzu.
 • Kwestionariusz dotyczący pracy (dla szeregowych pracowników).
 • Formularz oceny pracowników dla celów optymalizacyjnych (cała organizacja).
 • Podsumowanie optymalizacji, zawartość raportu, przykładowe rekomendacje.
 • Informacje o procesie optymalizacji dla pracowników – zasady przekazywania.

Podsumowanie zajęć.

Pytania i odpowiedzi.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

  

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
13.05.2021 - 14.05.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
05.07.2021 - 06.07.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel
16.09.2021 - 17.09.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
12.10.2021 - 13.10.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
16.12.2021 - 17.12.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
15.09.2021 - 15.09.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
23.09.2021 - 24.09.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
16.09.2021 - 17.09.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
15.09.2021 - 15.09.2021
1 045,50 zł (691,06 netto)
Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
13.10.2021 - 13.10.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
22.09.2021 - 23.09.2021
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
27.10.2021 - 28.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
11.10.2021 - 11.10.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
13.10.2021 - 14.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)

Polecane szkolenia

Obsługa Trudnego Klienta / Pacjenta
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
30.08.2021 - 31.08.2021
1 180,80 zł (960,00 netto)
Komunikacja i współpraca w zespole
WIK Consulting
online, online, mazowieckie
07.10.2021 - 08.10.2021
1 490,00 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - jak być prawdziwym liderem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring - jak być skutecznym mentorem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników w celu budowania zaangażowania pracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników - podstawowe narzędzie w pracy managera
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy kwalifikacyjne - techniki wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
13.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
13.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Szkolenie dla brygadzistów - zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produkcją
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
16.08.2021 - 17.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - zarządzanie procesem zmiany w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - change management
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe