Szukaj szkolenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Do ustalenia
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
UWAGA! Ten wpis dotyczy szkolenia zamkniętego. Podana cena za jedną osobę ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty. Szkolenia zamknięte organizujemy dla grup od 4-5 osób. Cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem. Szkolenie może zostać zrealizowane w formule stacjonarnej i on-line.
 
SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI USTAWY OOŚ 
Z 30 MARCA 2021 ROKU.
 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. w zakresie nowych uprawnień organizacji ekologicznych obejmujących możliwość zaskarżenia nie tylko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dotychczasowy art. 44 ustawy OOŚ) ale również decyzji  inwestycyjnych  np. pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej itp.
Na szkoleniu  zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. prawo złożenia odwołania i skargi do sadu administracyjnego dla organizacji ekologicznych w przypadku niezgodności decyzji „wykonawczej” (zezwolenia na inwestycję) z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Szkolenie kierujemy do urzędników:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miasta na prawach powiatu,
 • regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ).

Uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w jaki sposób weryfikować status organizacji ekologicznych i dopuszczać je do postępowania,
 • jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • prezentacja PP,
 • dyskusja,
 • analiza studiów przypadku.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP).

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a zezwolenie na inwestycję w rozumieniu przepisów dyrektywy 2011/92.
 • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia.
 • Ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • Jakie przedsięwzięcia wymagają OOŚ?
 • Przedsięwzięcia z tzw. I grupy.
 • Dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne.
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I.
 • Przedsięwzięcia z II grupy.
 • Screening – kryteria selekcji.
 • Kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria.
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu.
 • Kwalifikacja przedsięwzięć podprogowych.

3. Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.

 • Nowe kompetencje RDOŚ.
 • Właściwość wójta dla inwestycji realizowanych przez gminę.

4. Wniosek o wydanie decyzji:

 • Wymagane załączniki.
 • Kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji z 2019 r.

5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Opinie i uzgodnienia – koncepcja współdziałania.
 • Wyłączenie obowiązku współdziałania.
 • Nowe organy współdziałające - zakres i skutki współdziałania.
 • Uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne.
 • Uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze.

6. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pojęcie strony postępowania. Kryterium „odległościowe”.
 • Nieruchomość o nieuregulowanym lub nieustalonym stanie prawnym.
 • Wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Doręczenie decyzji przez obwieszenie i publikację w BIP – wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r..
 • Udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Postępowanie z udziałem społecznym:

 • Obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
 • Udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania i rozpatrywania uwag i wniosków.

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pozytywna i negatywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „warunkami”.
 • Etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja.
 • „Następcza” OOŚ a samowola budowlana.
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane.
 • Nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ.

9. Nowe uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. 

 • Prawo żądania zastosowania przez sąd środka tymczasowego – wtrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac
 • Przesłanki zastosowania „środka tymczasowego” z dyrektywy 2011/92  a nowelizacja ustawy OOŚ.
 • Prawo do złożenia odwołania i zaskarżenia „zezwoleń na inwestycje” - wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ.
 • Zakres i termin zaskarżenia oraz jego treść.
 • Skutki zaskarżenia – dla „zezwolenia na inwestycję” oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Zakres „zezwoleń na inwestycje” objętych nowelizacją oraz terminy  określające możliwość zastosowania nowych uprawnień procesowych organizacji ekologicznych.

Informacje dodatkowe


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zastosowanie Excela w controllingu
ADN Akademia
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku w jednostkach samorządowych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrakt socjalny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praca socjalna z rodziną problemową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podatek od środków transportowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego- z uwzględnieniem najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Metryka sprawy jako obligatoryjny element akt sprawy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Asystenci rodziny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Controling Inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego 23-24.10
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Last Minute 20% Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta 29-30.10 TERMIN PEWNY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Fundusze Sołeckie w praktyce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe