Szukaj szkolenia

Elektroniczne księgi wieczyste

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia
Na szkoleniu zostanie omówiony i zaprezentowany elektroniczny system ksiąg wieczystych w Polsce. Uczestnicy zapoznają się z zasadami dokonywania wpisów oraz postępowania związanego z wpisami w księgach wieczystych. Ponadto nabędą umiejętność analizy i czytania elektronicznej księgi wieczystej.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)
Część I - Teoretyczna
1. Podstawowe wiadomości o księgach wieczystych
a) Akt prawny - ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. o (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.) i jej nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 26 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009r.)
b) System ewidencji nieruchomości w Polsce
c) Księgi wieczyste jako informacja o stanie prawnym nieruchomości
d) Sądownictwo wieczystoksięgowe - ewidencja ksiąg
e) Podstawowe zasady związane z księgami wieczystymi:
• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
• Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych
2. Księga wieczysta - wybrane aspekty prawne
a) Księga wieczysta jako dokument urzędowy
b) Domniemania związane z wpisami w księgach wieczystych
c) Papierowa a elektroniczna księga wieczysta

Część II - Praktyczna (praca na laptopach)
3. Struktura elektronicznej księgi wieczystej
a) Podział księgi na działy
b) Znaczenie wpisów w poszczególnych działach
c) Zmiana wpisów
d) Wzmianki
4. Czytanie elektronicznej księgi wieczystej - warsztaty
a) Analiza przykładowych odpisów z księgi wieczystej
b) Interpretacja zapisów w poszczególnych działach
c) Struktura odniesień czasowych przy ustalaniu momentu wpisu zdarzenia do księgi
d) Wspólne omówienie tych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy czytaniu księgi
e) Nauka czytania i interpretacji odpisów elektronicznych z ksiąg wieczystych i zawiadomień o wpisie, na przykładzie odpisów i zawiadomień z ksiąg wieczystych
f) Zasady wypełniania formularzy i załączników w postępowaniu wieczystoksięgowym (ćwiczenia)
5. Hipoteka w księdze - przepisy obecne i nowelizacja 2011
a) Rodzaje hipotek i ich wpisy w księgach
b) Domniemania związane z wpisem hipoteki do księgi wieczystej
c) Tzw. duża nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece - omówienie nowych hipotek, miejsca hipotecznego, hipotek łącznych itp.
6. Elementy procesowe związane z księgami wieczystymi
a) Postępowanie o wpis do księgi wieczystej
b) Wezwania do uzupełnienia wniosków
c) Orzeczenia sądu wieczysto księgowego i metody ich zaskarżenia
d) Postępowanie o uzyskanie odpisu z księgi wieczystej - odpis aktualny i pełny
e) Koszty odpisów z ksiąg wieczystych

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz zamówień publicznych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 2003 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami biznesowymi. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego i cywilnego. Od wielu lat współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi jako ekspert w zakresie prawa i finansów.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dokumentami wydawanymi przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (odpisami ksiąg wieczystych) oraz Wydziały Ksiąg Wieczystych (zawiadomienia o wpisie), a także korzystające z elektronicznego wglądu do ksiąg, w szczególności pracowników banków, doradców kredytowych, pracowników działów windykacji i egzekucji, urzędników, pracowników spółdzielni, rzeczoznawców majątkowych, pośredników sprzedaży nieruchomości, pracowników agencji nieruchomości, geodetów.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, konsultacje, warsztaty, case study oraz praktyczne ćwiczenia. Uczestnikom szkolenia udostępniamy pełną literaturę, komentarze, analizy, studium przypadków, wzory dokumentów i procedur stosowanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz doradztwo poszkoleniowe.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Gra w podatki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Poprawne redagowanie pism urzędowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów - szkolenie dwudniowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów i prokuratury
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – REWOLUCYJNE ZMIANY W ROZLICZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Ubezpieczanie transakcji handlowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Najważniejsze funkcje systemu SAP
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Dlaczego tracimy pieniądze – czyli co powinniśmy wiedzieć zanim staniemy się bogaci
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Specjalista ds. kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Czas pracy dla profesjonalistów – Planowanie rozliczanie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Ocena projektów inwestycyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 580,00 zł (1 284,55 netto)
Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Gra w podatki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Poprawne redagowanie pism urzędowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Jak trafnie ocenić kondycję finansową firmy na podstawie analizy sprawozdań finansowych?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Jak zrozumieć finanse firmy i wpływać na jej wyniki finansowe? Finanse dla niefinansistów
WIK Consulting
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Analiza finansowa dla niefinansistów
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Finanse dla niefinansistów - szkolenie dwudniowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów i prokuratury
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie wynagrodzeniami - Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – REWOLUCYJNE ZMIANY W ROZLICZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja należności
Kompetea
Do ustalenia
1 090,00 zł (886,18 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe