Szukaj szkolenia

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kategoria szkolenia: Inne
Do ustalenia
1 390,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12
Korzyści dla uczestników
• potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnościom kierowniczym,
• poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
• diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
• umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
• uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

Program szkolenia1.    Kreacja celów:
•    cele osobiste,
•    cele firmowe,
•    moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.

2.    Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
•    narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
•    komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
•    umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
•    bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
•    jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Mechrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.

3.    Psychologiczne aspekty w komunikacji:
•    elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
•    czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
•    ćwiczenia praktyczne,
•    jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.

4.    Motywowanie pracowników:
•    rodzaje motywacji,
•    model Maslowa,
•    model Herzberga,
•    rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
•    ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
•    motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.

5.    Umiejętne delegowanie zadań:
•    czym jest delegowanie zadań?
•    jak delegować, aby wszystko było zrozumiane?
•    rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,
•    feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,
•    FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,
•    jak krytyka jednostki działa na zespół – studium przypadku,
•    delegowanie w zespole, jak korelować zadania z kompetencjami

6.    Metody budowania autorytetu:
•    podstawowe czynniki budujące autorytet,
•    autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
•    co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
•    wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

7.    Rola i zadania kierownika:
•    diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
•    podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
•    czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.

8.    Style zarządzania:
•    test - mój styl zarządzania,
•    diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
•    SWOT "osobisty",
•    zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.

9.    Analiza poziomu rozwoju pracownika:
•    macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
•    klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
•    skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.

10.    Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
•    perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
•    metody ustalania i realizacji priorytetów,
•    analiza zakresu obowiązków,
•    określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
•    analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
•    ćwiczenia praktyczne,
•    wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.


Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia


Informacje dodatkowe


Lokalizacje

Kraków woj. małopolskie
Hotel Best Western Premier****
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel Centrum Katowice****
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Poznań Centrum****
Sopot woj. pomorskie
Hotel Haffner****
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Kur***
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Asertywność w realiach biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
MS Project 2016 w harmonogramowaniu - planowanie zadań działań operacji i przedsięwzięć
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Trening motywacyjny samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Negocjacje zakupowe
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X Y Z
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
Wymagania
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

BHP/PPOZ
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Savoir-vivre w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej (MS)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
Komunikacja kryzysowa
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
Komunikacja interpersonalna
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
Savoir-vivre i elegancja w biznesie
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Adept s.c.
Do ustalenia
Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne. Termin PEWNY!
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji zebrań
Adept s.c.
Do ustalenia
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Adept s.c.
Do ustalenia
Autoprezentacja - kreowanie wizerunku skutecznego managera
Adept s.c.
Do ustalenia
Emisja głosu
Adept s.c.
Do ustalenia
Dziennikarstwo internetowe
Adept s.c.
Do ustalenia
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Adept s.c.
Do ustalenia
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Adept s.c.
Do ustalenia
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Adept s.c.
Do ustalenia
Programy trenerskie: Train the Trainer
Adept s.c.
Do ustalenia
Asertywność
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem – Zarządzanie sobą w czasie
Adept s.c.
Do ustalenia
Zwycięskie prezentacje
Adept s.c.
Do ustalenia
Warsztaty negocjacyjne
Adept s.c.
Do ustalenia
Warsztaty z autoprezentacji
Adept s.c.
Do ustalenia
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
Adept s.c.
Do ustalenia
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Adept s.c.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
Adept s.c.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe