Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK

Kategoria szkolenia: Prawo pracy
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.12.2021 - 21.12.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Warsztaty które szczegółowo omawiają aktualny kodeks pracy, są skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi w różnych przedsiębiorstwach. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi   w prawie pracy a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.Zależy nam, by osoby pracujące w kadrach, bez trudu korzystały po naszym szkoleniu z najnowszych przepisów kodeksu pracy i pomagały pracownikom rozwiązywać różne problemy

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Kładziemy duży nacisk na informowanie i edukowanie, dlatego szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Przygotowujemy pytania dotyczące aktualnych przepisów i wspólnie z uczestnikami dyskutujemy na temat schematów postępowania. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami, a nad wszystkim pieczę sprawuje trener, który jest ekspertem z zakresu prawa pracy. Szkolenia w Effect Group to opłacalna inwestycja we własny rozwój – zachęcamy do zapisów wszystkie osoby, które już pracują lub chcą postawić pierwsze kroki na ścieżce kariery w kadrach. Organizujemy nasze warsztaty w dużych miastach w całej Polsce. Jeśli interesuje Państwa Warszawa, zapraszamy do rezerwacji dogodnego terminu ze stosownym wyprzedzeniem.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I DZIEŃ: Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany

Zmiany w prawie pracy 2020 r.

 • zmiany w prawie pracy wymuszone RODO
 • zmiany w ZFŚS wymuszone RODO
 • zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń-2020
 • planowane zmiany w zakresie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego-2020

Pracownicze plany kapitałowe

 • podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
 • podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
 • osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
 • wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
 • kryterium liczby osób zatrudnionych

Umowy w PPK

 • umowa o zarządzanie PPK
 • wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 • umowa o prowadzenie PPK
 • wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK
 • termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK

 • wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
 • wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
 • wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
 • wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK

Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu

 • wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
 • wypłata w razie poważnego zachorowania
 • wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego
 • dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
 • podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej

 

II DZIEŃ: Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

 

Czas pracy – przepisy prawne

Czas pracy – podstawowe pojęcia:

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy,
 • doba pracownicza a tydzień pracowniczy,
 • wymiar czasu pracy,
 • praca zmianowa,
 • rozkład czasu pracy,
 • okresy rozliczeniowe,
 • normy czasu pracy.

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych:

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę,
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca,
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny.

Systemy i rozkłady czasu pracy:

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • ruchomy system czasu pracy,
 • równoważny system czasu pracy,
 • przerywany system czasu pracy,
 • zadaniowy system czasu pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej

Okresy odpoczynku:

 • prawo pracownika do odpoczynku,
 • odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy,
 • “dyżur” a prawo do odpoczynku,
 • prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”.

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
 • roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP),
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin,

Praca w niedziele i święta:

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta,
 • ustalenie godzin pracy w niedziele,
 • zakaz pracy w placówkach handlowych w święta,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta,
 • ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN),
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP).

Ewidencja czasu pracy:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • obowiązek prowadzenia list obecności,
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy,
 • skutki braku ewidencji czasu pracy,
 • ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych.

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy:

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy,
 • na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku,
 • jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram,
 • jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy.

Czas pracy a:

 • wyjścia prywatne,
 • szkolenia BHP,
 • szkolenia-podnoszenie kwalifikacji,
 • podróż służbowa.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Metody szkoleniowe 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 

Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1150 zł + 23%VAT

(istnieje możliwość uczestnictwa w 1 dniu szkolenia wówczas cena wynosi 590 zł +23%VAT)

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
10.06.2021 - 11.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
21.06.2021 - 22.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
12.07.2021 - 13.07.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
21.09.2021 - 22.09.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
21.10.2021 - 22.10.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
18.11.2021 - 19.11.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel
13.12.2021 - 14.12.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
20.12.2021 - 21.12.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
17.11.2022 - 17.11.2022
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
online, online, mazowieckie
18.11.2022 - 18.11.2022
984,00 zł (800,00 netto)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
17.11.2022 - 17.11.2022
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
18.10.2022 - 21.10.2022
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2022/2023 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
06.10.2022 - 07.10.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców. 1-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
25.10.2022 - 25.10.2022
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu CZAS PRACY 2022/2023- praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Kadry i płace 2022/2023 w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
27.10.2022 - 28.10.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo pracy w praktyce
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
do uzgodnienia, Zduńska Wola, łódzkie
25.08.2022 - 16.04.2023
830,00 zł (674,80 netto)
Kadry i płace w praktyce nowego „Polskiego Ładu”. Zmiany od lipca 2022r. Szkolenie z dwoma noclegami i wyżywieniem.
European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
07.11.2022 - 08.11.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Kadry i płace w praktyce nowego „Polskiego Ładu”. Zmiany od lipca 2022r. Dwudniowe szkolenie w Warszawie.
European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
06.10.2022 - 07.10.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Polski Ład 2.0 i inne zmiany legislacyjne w prawie podatkowym. Dwudniowe szkolenie w Warszawie.
European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
06.10.2022 - 07.10.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Prawo pracy - zmiany w przepisach
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
do uzgodnienia, Zduńska Wola, łódzkie
07.09.2022 - 16.04.2023
830,00 zł (674,80 netto)
Prawo pracy - nawiązanie i ustanie stosunku pracy
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
do uzgodnienia, Zduńska Wola, łódzkie
14.09.2022 - 16.04.2023
770,00 zł (626,02 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników - Nowa ustawa 2022 r.
Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej
online, online, mazowieckie
20.10.2022 - 20.10.2022
442,80 zł (360,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe