Szukaj szkolenia

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
online
16.06.2021 09:00-18.06.2021 15:00
750,00 zł (750,00 netto)

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia

Cel szkolenia

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych
 • Pracownicy kancelarii i sekretariatów
 • Pracownicy składnic akt
 • Osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego

Program szkolenia

 

DZIEŃ I

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
 • Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
 • Narodowy zasób archiwalny
 • Państwowy zasób archiwalny
 • Niepaństwowy zasób archiwalny
 • Państwowa sieć archiwalna
 • Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
 • Formy ochrony prawnej

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 • Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 • Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 • Dokumentacja jawna i niejawna
 • Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

3. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 • Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 • Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

4. Organizacja pracy kancelaryjnej

 • Tradycyjny obieg dokumentacji
 • Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
 • Systemy kancelaryjne
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt

DZIEŃ II

5. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
 • Udostępnianie dokumentacji
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Konserwacja akt
 • Przekazywane akt do archiwum państwowego

6. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

7. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

 • Terminologia archiwizowania
 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja dokumentacji
 • Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Weryfikacja kategorii archiwalnych
 • Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Inwentaryzacja
 • Sygnowanie dokumentacji
 • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

DZIEŃ III

8. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

9. Usługi archiwalne

10. Zajęcia praktyczne

 • Zapoznanie się:
  • ze spisem spraw
  • ze spisem zdawczo - odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
  • ze spisem zdawczo - odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
  • ze spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
  • z wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
  • z kartą udostępnienia akt
  • z protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • z kartą zastępczą akt
 • Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

Lokalizacje i terminy

online
16.06.2021 - 18.06.2021
750,00 zł (750,00 netto)
online
28.06.2021 - 30.06.2021
750,00 zł (750,00 netto)
online
21.07.2021 - 23.07.2021
750,00 zł (750,00 netto)
online
06.09.2021 - 08.09.2021
750,00 zł (750,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Archiwum zakładowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Kurs - Koordynator dostępności cyfrowej i architektonicznej
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Umowy cywilnoprawne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Lista płac od podstaw – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
196,80 zł (160,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Szkolenie online- webinarium: Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium znowelizowanych przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ , 7.04.2020
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 033,20 zł (840,00 netto)
10% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
JAK RADZIĆ SOBIE Z MALEJĄCYM ZAANGAŻOWANIEM I ROSNĄCYM WYPALENIEM ZAWODOWYM W PRACY URZĘDNIKA?
V Financial Conferences
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W URZĘDZIE Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI
V Financial Conferences
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH W URZĘDZIE – JAK BUDOWAĆ AUTORYTET I KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SZEFA
V Financial Conferences
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – ZMIANY W OKRESIE PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH ORAZ OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
332,10 zł (270,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
332,10 zł (270,00 netto)
PAPERLESS – CZYLI JAK PRZETRWAĆ COVID-19 BEZ PAPIERU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 168,50 zł (950,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 000 euro teraz i według nowej ustawy PZP – do 130 000 złotych. Certyfikow
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
10% rabatu Pełnomocnictwa i Prokura
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
PRZEGLĄD REGULACJI ZWIĄZANYCH Z COVID - 19 W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
10% rabatu Pełnomocnictwa i Prokura
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo zakwalifikować informację?
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
249,00 zł (202,44 netto)
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Archiwum zakładowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Kurs - Koordynator dostępności cyfrowej i architektonicznej
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
10% rabatu Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w aspekcie praktycznym.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe