Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych - forma zdalna

Kategoria szkolenia: Podatki
Platforma online, Rzeszów, podkarpackie
02.09.2021 - 13.12.2021
4 268,10 zł (3 470,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
  • Maksymalna liczba uczestników30

Program Kursu:

Moduł I

Podatek VAT

Temat 1 - Reforma zasad ewidencjonowania VAT 2020/2021:  nowy JPK_VAT z deklaracją, nowe  przepisy dotyczące momentu odliczania VAT, faktur, korekt, kursów walut oraz kas fiskalnych.

1. Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1.10.2020 – praktyczne podsumowanie, moment odliczenia VAT po zmianach od 1.01.2021

2. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na PLN na potrzeby rozliczania podatku VAT po zmianach od 1.01.2021

3. Faktura jako podstawowy dokument stanowiący podstawę do ewidencjonowania – zmiany przepisów od 1.01.2021, aktualne interpretacje, najczęstsze błędy popełniane w praktyce

4. Zasady ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej z uwzględnieniem zmian od 1.01.2021 i 1.07.2021

Temat 2 - Uproszczenia VAT od 2021. Samochód a VAT.  Definicja podatnika - kontrowersje.

1. Odliczanie podatku naliczonego przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych – zmiany od 1.01.2021, skutki wyroku TSUE ws. Grupa Lotos SA

2. Nieodpłatne przekazania towarów i nieodpłatne świadczenie usług a VAT - zmiany od 1.01.2021, aktualne interpretacje

3. Samochód a podatek VAT

4. Definicja podatnika podatku VAT, zwolnienie podmiotowe – wybrane zagadnienia kontrowersyjne

5. Rolnicy jako podatnicy VAT – wybrane zagadnienia

6. Wspólnota mieszkaniowa jako szczególny podatnik VAT

7. Zawieszenie oraz zakończenie działalności gospodarczej, w tym w związku z pandemią COVID-19 - skutki w podatku VAT

8. Świadczenie na rzecz podatników usług związanych z rozliczaniem VAT – jakie czynności zastrzeżone są dla doradców podatkowych oraz osób wykonujących inne zawody regulowane

Temat 3 - Podatek VAT w czasie pandemii COVID-19: zakupy związane z pandemią, pozyskiwanie finansowania, „ulga na złe długi”, bezpieczny sposób regulowania zobowiązań (MPP, „biała lista”, kompensata), przejście na metodę kasową rozliczeń VAT

1. Zakupy związane z pandemią a prawo do odliczenia VAT. Skutki w VAT i PCC wybranych form pozyskiwania przez podatników finansowania oraz zabezpieczenia płynności

2. „Ulga na złe długi” – nowe zasady dokonywania korekty podatku VAT w związku z opóźnieniem w zapłacie po wydaniu przez TS UE przełomowego wyroku z 15.10.2020

3. Zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) – zmiany od 1.01.2021 i aktualne interpretacje organów podatkowych, „MPP” w JPK_VAT z deklaracją, „biała lista” – zagadnienia kontrowersyjne

4. Wybór „metody kasowej” rozliczania podatku VAT jako sposób na zmniejszenie przez małych podatników ryzyka „złych długów” w czasie kryzysu

Temat 4 - Międzynarodowy obrót towarowy w podatku VAT.

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – warunki zastosowania stawki 0% -podsumowanie zmian przepisów 1.07.2020 z uwzględnieniem najnowszych interpretacji

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – aktualne zagadnienia

3. Transakcje łańcuchowe po zmianach od 1.07.2020, uproszczona procedura dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (oznaczenia TT_WNT i TT_D w nowym JPK)

4. Przemieszczanie do magazynu call off stock na terytorium Polski oraz na terytorium UE – nowy rodzaj transakcji od 1.07.2020 – praktyczne podsumowanie

5. Zasady rozliczania w podatku VAT eksportu i importu towarów, w tym zmiany od 1.01.2021

Temat 5 - Stawki podatku VAT po zmianach. Czynności zwolnione z VAT. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

1. Ustalanie wysokości stawki VAT po reformie od 1.07.2020. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) po zmianach od 1.01.2021

2. Wybrane transakcje korzystające ze zwolnienia z podatku VAT – przegląd najnowszych interpretacji

3. Usługa najmu, zakwaterowania – rozbieżne stanowisko organów podatkowych i sądów

4. Nabywanie i świadczenie usług w obrocie międzynarodowym - podatkowe rozliczenie importu usług, świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych – aktualne interpretacje, sposób prezentacji w nowym JPK_VAT z deklaracją

Moduł II

Podatki dochodowe

Temat 1  - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - wprowadzenie. Przychody podatkowe i sposób ich rozliczenia.

1. Kluczowe informacje dotyczące podatku CIT

2. Omówienie wybranego katalogu przychodów podatkowych oraz zwolnień z  opodatkowania: 

3. Problematyka dotycząca klasyfikacji przychodów do poszczególnych źródeł przewidzianych w ustawie

4. Praktyczne aspekty dotyczące straty podatkowej

5. Omówienie wybranych przychodów podatkowych    

Temat 2 - Koszty uzyskania przychodów.

1. Wprowadzenie, mające na celu zobrazowanie praktycznych problemów związanych z ujmowaniem kosztów podatkowych

2. Możliwość aktywowania kosztu podatkowego w związku z przekazaniem zysku na kapitał zapasowy

3. Płatność na rachunek bankowy, weryfikacja tzw. „białej listy” oraz płatność MPP

4. Omówienie wybranych kosztów podatkowych

Temat 3 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT.

1. Klasyfikacja źródła przychodów w celu właściwego rozliczenia podatku dochodowego

2. Analiza sposobu opodatkowania wybranych źródeł przychodu

3. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Temat 4 - Obowiązki płatnika, wybrane zagadnienia związane z płatnościami dokonywanymi za jego  pośrednictwem.

1. Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane z obowiązkami płatnika

2. Wynagrodzenie z umowy o pracę – jako podstawowy dochód rozliczany za pośrednictwem płatnika

3. Rozliczenie przez polskiego rezydenta, dochodów uzyskanych za granicą na podstawie pracy najemnej

4. Przychody określone w art. 13 ustawy o PIT

5. Pobór podatku u źródła przez polskiego przedsiębiorcę

Moduł III

Akcja Bilans 2021

Temat 1 - Rachunkowość

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

2. Wymogi formalne dotyczące sprawozdań finansowych

3. Zagadnienia szczegółowe – najczęstsze problemy i nieprawidłowości

4. Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku

5. Podsumowanie szkolenia

Temat 2 - Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty)

Część 1 – wykład

1. Rozliczenie dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

2. Objęcie udziałów w spółce kapitałowej

3. Omówienie wybranych różnic pomiędzy przychodami i kosztami w kontekście przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości

Część 2 – warsztaty

Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

W tej części wykonamy zadanie, podczas którego właściwie podzielimy przychody (na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów) oraz ustalimy, które z przedstawionych propozycji będą  ujęte do zeznania rocznego CIT-8.

Ponadto ustalimy korektę podstawy opodatkowania w kontekście „ulgi na złe długi” obowiązującej w przepisach ustawy o podatku dochodowym (CIT i PIT)

Rozpatrzymy pod kątem praktycznego ujęcia (bądź nieujmowania) przychody z tytułu m.in.:

• zbycia składników majątkowych firmy,

• otrzymanych odszkodowań,

• uzyskania nieodpłatnych świadczeń,

• spłaty zobowiązań niepieniężnych w formie rzeczowej

• objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny,

• dywidendy otrzymanej z zagranicy,

• umorzenia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego,

• korekty dokonanej, zgodnie z ustawą VAT, powodującą zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia (np. przy sprzedaży samochodu w czasie trwania tzw. okresu korekty),

• otrzymania majątku z tytułu wystąpienia lub likwidacji spółki osobowej,

• otrzymania dotacji (z różnych źródeł).

Wskażemy również przychody, których nie należy ujmować w rocznym zeznaniu CIT-8:

• koszty

• odliczenia i ulgi podatkowe(wraz z omówieniem)

Omówimy podstawowe obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej cen transferowych, poprzez:

Temat 3 - Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT).

1. Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT oraz przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE – podsumowanie roku 2020/2021

2. Zamknięcie roku w podatku VAT – ustalenie proporcji, korekta roczna podatku naliczonego oraz korekta wieloletnia, pozostałe zagadnienia związane z korektą

3. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu

4. Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku

5. Narzędzia służące wyjaśnianiu wątpliwości podatnika VAT

6. Zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej przez podatnika faktury (ryzyko zakupu od „słupa” udającego uczciwego podatnika)

 

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Nasz kurs ukierunkowaliśmy na pomoc osobom, będącym praktykami, które potrzebują usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu podatków. Przygotowaliśmy go z myślą o głównych księgowych, osobach prowadzących biura rachunkowe, jak również ich pracownikach, a także pracownikach działów finansowo księgowych w przedsiębiorstwach, finansistów czy biegłych rewidentów. Przedstawimy Ci w sposób rzetelny i jasny najistotniejsze zagadnienia w ujęciu praktycznym. Dzięki temu rozjaśnimy Ci wszelkie wątpliwości. Podsumujemy także istotne zmiany z ostatniego roku, prezentując przy okazji ciekawe i istotne orzeczenia sądów administracyjnych.

 

Praktyka czyni mistrza

Celem szkolenia jest: przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce, wskazanie praktycznych sposobów rozwiązania najczęstszych problemów w tym obszarze, przekazanie umiejętności prawidłowego rozliczania podatku VAT, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z bilansowym oraz podatkowym zamknięciem roku, teoretyczno-praktyczne omówienie podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych, prezentacja sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych z uwzględnieniem wpływu epidemii COVID19.

Postaw na zawodowców

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów. Jeśli chcesz by Twoja praca w przyszłości była o wiele prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, pomożemy Ci w tym. Zapraszamy Cię serdecznie na nasz kurs.

Lokalizacje i terminy

Rzeszów woj. podkarpackie
Platforma online
28.06.2021 - 02.12.2021
4 268,10 zł (3 470,00 netto)
Rzeszów woj. podkarpackie
Platforma online
30.06.2021 - 01.12.2021
4 268,10 zł (3 470,00 netto)
Rzeszów woj. podkarpackie
Platforma online
27.07.2021 - 10.12.2021
4 268,10 zł (3 470,00 netto)
Rzeszów woj. podkarpackie
Platforma online
02.09.2021 - 13.12.2021
4 268,10 zł (3 470,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kurs przygotowujący do egzaminów na Doradcę Podatkowego - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Plaforma online, Rzeszów, podkarpackie
16.09.2021 - 17.02.2022
5 153,70 zł (4 190,00 netto)

Polecane szkolenia

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Kraków, Kraków, małopolskie
16.10.2021 - 20.03.2022
4 090,00 zł (3 325,20 netto)
Kurs przygotowujący do egzaminów na Doradcę Podatkowego - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Plaforma online, Rzeszów, podkarpackie
16.09.2021 - 17.02.2022
5 153,70 zł (4 190,00 netto)
oferta promowana
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
23.10.2021 - 20.03.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Bilans 2021. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku. Zmiany na przełomie 2021/2022- Szkolenie z 2 noclegami i wyżywieniem
European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
20.01.2022 - 21.01.2022
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
01.02.2022 - 04.02.2022
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
26.03.2022 - 16.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2022 – „Polski Ład” uchwalony! Wykładowca: Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30, Płock, mazowieckie
18.01.2022 - 18.01.2022
402,00 zł (389,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe