Szukaj szkolenia

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów Księgowych i Doradców Podatkowych

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
19.10.2019 - 29.03.2020
4 290,00 zł (3 487,80 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

W programie kursu uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy oraz przerwę świąteczną.

Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Terminy

Zajęcia w soboty odbywają się w godz. 10:00-15 :00 a w niedzielę 9:00-14:00

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4290 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3680 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2500 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 601 365 765.

Blok I – 6 godzinŹródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Blok II – 6 godzinAnaliza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok III – 6 godzinPodstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowePodatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP (6 godzin); Mariusz Unisk – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego ISP. (6 godzin);Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński - doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Jerzy Bielawny – wiceprezes ISP. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok V – 18 godzinyPostępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: 

Grupa docelowa

Przyszli doradcy podatkowi oraz osoby pragnące podnieść poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, które obowiązuje w Polsce

Certyfikaty

Zaświadczenie i Dyplom

Metodologia

Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Lokalizacje i terminy

Sopot woj. pomorskie
Hotel Villa Baltica
28.09.2019 - 15.03.2020
0,00 zł (0,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
19.10.2019 - 29.03.2020
0,00 zł (0,00 netto)

Polecane szkolenia

Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. józeefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
07.04.2020 - 07.04.2020
540,00 zł (422,76 netto)
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.04.2020 - 17.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Ceny transferowe 2020 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 16.04.2020
861,00 zł (700,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
28.05.2020 - 29.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
18.04.2020 - 21.06.2020
3 500,00 zł (2 845,53 netto)
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
16.04.2020 - 16.04.2020
627,30 zł (510,00 netto)
Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
03.04.2020 - 03.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
02.04.2020 - 02.04.2020
450,00 zł (422,76 netto)
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
02.04.2020 - 02.04.2020
480,00 zł (414,63 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
03.04.2020 - 03.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
06.04.2020 - 07.04.2020
880,00 zł (715,45 netto)
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel topaz, Poznań, wielkopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 180,80 zł (880,00 netto)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
21.04.2020 - 22.04.2020
960,00 zł (930,00 netto)
Budżetowanie i kontrola kosztów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (715,45 netto)
Płynność i prognozowanie finansowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 60, Kraków, małopolskie
20.04.2020 - 21.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 180,80 zł (930,00 netto)
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
28.04.2020 - 29.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Inwentaryzacja - czynności związane z inwentaryzacją w jednostce w aspekcie praktycznym – ujęcie bilansowe i podatkowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 02.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
10% rabatu Incoterms 2020 - najnowsze zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Ekspert Handlowy PLUS S.C.
DELTA ul. Towarowa 35, Poznań, Poznań, wielkopolskie
18.05.2020 - 18.05.2020
999,00 zł (812,20 netto)
10% rabatu Klasyfikacja Taryfowa, Wartość Celna
Ekspert Handlowy PLUS S.C.
Hotel Wyspiański ul. Westerplatte 15, Kraków, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 16.06.2020
999,00 zł (812,20 netto)
Kurs samodzielnego księgowego EDYCJA WEEKENDOWA
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
08.01.2020 - 24.04.2020
3 300,00 zł (3 300,00 netto)
10% rabatu Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
23.04.2020 - 24.04.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
MS Excel w finansach i księgowości
Network Masters
Gdynia, Gdynia, pomorskie
16.04.2020 - 17.04.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Certyfikowany kurs w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji podziałów i przekszta
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 28.04.2020
3 290,00 zł (2 674,80 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe