Szukaj szkolenia

Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. - Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch

Kategoria szkolenia: Podatki
online
796,00 zł (647,15 netto)

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy Państwa na 4 dniowy kurs podatku VAT. Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności lub przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Jest on doskonałym przygotowaniem merytorycznym dla specjalistów z zakresu księgowości, dla których niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu prawa podatkowego, a także dla prawników i ekonomistów, którzy praktyczne aspekty prawa podatkowego będą mogli z łatwością połączyć ze swoją specjalizacją.

DZIEŃ 1 – Podstawowe zagadnienia i obrót krajowy

 1. Podstawowe regulacje dla podatku VAT
  • Źródła prawa w podatku VAT – prawo krajowe i unijne,
  • Zależność pomiędzy przepisami unijnymi i polskimi – czy można powołać się bezpośrednio na dyrektywę unijną, które przepisy UE obowiązują bezpośrednio polskich podatników?
  • Podstawowe reguły interpretacyjne, czyli jak rozwiązać problem niezrozumiałych przepisów?
 2. Podstawowe zasady podatku VAT i możliwość ich praktycznego wykorzystania.
  • Neutralność, proporcjonalność, powszechność opodatkowania – co to oznacza w praktyce?
  • Interpretacje indywidualne, spory z organami podatkowymi – czy warto odwoływać się do zasad ogólnych?
  • Orzecznictwo sądowe i stanowisko organów podatkowych – dlaczego warto je znać?
 3. Czynności podlegające opodatkowaniu.
  • Zamknięty katalog czynności podlegających VAT.
  • Forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
  • Rola umowy i faktury w określeniu zasad opodatkowania podatkiem VAT.
 4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:
  • Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawni skutecznej umowy.
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części.
  • Czynności, które nie stanowią dostawy towarówo ani świadczenia usług – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcie….
 5. Dostawa towarów na gruncie podatku VAT
  • Pojęcie towarów i moment dokonania dostawy towarów.
  • Reguły dostawy i ich znaczenie dla opodatkowania transakcji.
  • Sytuacje szczególne: prawo użytkowania wieczystego, wywłaszczenie, leasing finansowy.
  • Sprzedaż na raty i z odroczonym terminem płatności, zastrzeżenia prawa własności, dostawy ciągłe.
 6. Odpłatne świadczenie usług:
  • Pojęcie świadczenia, moment wykonania usługi.
  • Usługi kompleksowe – co to takiego i jak się je opodatkowuje>
  • Refakturowanie.
  • Opodatkowanie usług ciągłych.
 7. Nieodpłatne świadczenia
  • Prezenty dla kontrahentów, próbki i inne nieodpłatne wydania towarów.
  • Wydania towarów w ramach programów lojalnościowych.
  • Nieodpłatne korzystanie z infrastruktury podatnika i wykorzystanie jego sprzętów.
 8. Podatnik podatku VAT.
  • Pojęcie działalności gospodarczej,
  • Działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT.
  • Podatnicy zagraniczni.
  • Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.
 9. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
  • Data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania.
  • Obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek.
  • Szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 10. Określanie podstawy opodatkowania.
 11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku.

DZIEŃ 2 – fakturowanie

 1. Definicja faktury.
  • Czym jest faktura, a czym faktura elektroniczna?
  • Kiedy wystawienie faktury jest obowiązkiem podatnika, a kiedy wystawić mu jej nie wolno?
  • Dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT – jaki dokument jest właściwy?
  • Jak udokumentować usługę zwolnioną.
  • Faktura wystawiona osobie fizycznej – czy osoba fizyczna zawsze może żądać wystawienia faktury?
 2. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność.
  • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
  • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
  • Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy fakturowania są pomocne?
 3. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek.
  • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej?
  • Jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
  • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.
 4. Termin wystawienia faktury.
  • Podstawowy termin na wystawienie faktury – czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko?
  • Termin wystawienia faktury zaliczkowej.
  • Termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych, najmu, leasing, sprzedaży mediów.
  • Faktura do paragonu – w jakim terminie należy ją wystawić?
 5. Treść faktury.
  • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
  • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
  • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
  • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
  • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
  • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
  • Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 6. Faktura korygująca.
  • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
  • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.
 7. Szczególne rodzaje faktur.
  • Nota korygująca.
  • Faktura wystawiana przez małego podatnika.
  • Faktura VAT marża.
  • Faktura zaliczkowa.
 8. Inne istotne zagadnienia dotyczące faktur.
  • Faktura w walucie obcej – w jakim zakresie jest dopuszczalna?
  • Duplikaty – kiedy je wystawiać i jak je rozliczać?
  • Anulowanie faktury – czy i w jakim zakresie jest dopuszczalne?
  • Refakturowanie – czym jest refaktura, kiedy generuje obowiązek podatkowy?
  • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku?
 9. Kasy rejestrujące:
  • Objęcie obowiązkiem ewidencjonowania niektórych rodzajów czynności bez względu na wysokość obrotów (m.in. mechanicy samochodowi, lekarze, fryzjerzy, prawnicy, gastronomie);
  • Likwidacja niektórych zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (m.in. ze względu na ilość transakcji),
  • Nowe zwolnienia przedmiotowe (sprzedaż środków trwałych a obowiązek nabycia kasy rejestrującej).

DZIEŃ 3 – VAT w obrocie międzynarodowym

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WDT?
  • Dostawy transakcyjne i nietransakcyjne (opodatkowanie przemieszczenia własnych towarów w celu ich sprzedaży).
  • Przemieszczenie towarów w celu eksportu do innego kraju UE.
  • Obowiązek podatkowy w dostawie wewnątrzwspólnotowej – brak opodatkowania zaliczek.
  • Stawka VAT i warunki jej zastosowania – dokumentowanie dostawy, weryfikacja numeru VAT UE nabywcy.
  • Jaki wpływ na opodatkowanie transakcji ma zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu dostawy (dobra wiara)?
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
  • Miejsce opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego.
  • Obowiązek podatkowy – jak potraktować zaliczkę?
  • Jak rozliczyć nabycie, gdy towar nie trafia na terytorium Polski (transport bezpośrednio po nabyciu do innego niż Polska kraju UE).
 3. Eksport towarów:
  • Definicja eksportu – kiedy sprzedaż w ogóle można uznać za eksport towarów?
  • Rozpoczęcie transportu w Polsce, procedura wywozu w innym kraju UE – jak rozliczyć taką transakcję?
  • Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny – jakie dokumenty i w jakim terminie należy zgromadzić?
  • Nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie, wpływ treści umowy/zamówienia na opodatkowanie zaliczki.
 4. Import towarów:
  • Miejsce opodatkowani importu towarów.
  • Rozliczanie przemieszczenia do Polski towarów dopuszczonych do obrotu w innym niż Polska kraju UE.
 5. Transakcje łańcuchowe
  • Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?
  • Miejsce opodatkowania i zasady rozliczenia transakcji łańcuchowej w zależności od przyjętych reguł dostaw.
  • Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.
 6. Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego.
  • Miejsce opodatkowania usług: świadczonych dla siedziby działalności gospodarczej, świadczonych ze stałego lub dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zasady przypisywania usługi do siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, magazynowania i logistyki, targowych, edukacyjnych, konferencji, najmu środków transportu.
  • Świadczenie usług telekomunikacyjnych i elektronicznych
  • Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od transakcji na terytorium Polski – usługi nabywane od zagranicznych usługodawców.
  • Sprzedaż usług za granicę.
 

Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. ---- Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch

24 i 31 maja 2021 r. oraz 7 i 14 czerwca 2021 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy Państwa na 4 dniowy kurs podatku VAT. Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności lub przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Jest on doskonałym przygotowaniem merytorycznym dla specjalistów z zakresu księgowości, dla których niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu prawa podatkowego, a także dla prawników i ekonomistów, którzy praktyczne aspekty prawa podatkowego będą mogli z łatwością połączyć ze swoją specjalizacją.

 

DZIEŃ 1 – Podstawowe zagadnienia i obrót krajowy

 1. Podstawowe regulacje dla podatku VAT
  • Źródła prawa w podatku VAT – prawo krajowe i unijne,
  • Zależność pomiędzy przepisami unijnymi i polskimi – czy można powołać się bezpośrednio na dyrektywę unijną, które przepisy UE obowiązują bezpośrednio polskich podatników?
  • Podstawowe reguły interpretacyjne, czyli jak rozwiązać problem niezrozumiałych przepisów?
 2. Podstawowe zasady podatku VAT i możliwość ich praktycznego wykorzystania.
  • Neutralność, proporcjonalność, powszechność opodatkowania – co to oznacza w praktyce?
  • Interpretacje indywidualne, spory z organami podatkowymi – czy warto odwoływać się do zasad ogólnych?
  • Orzecznictwo sądowe i stanowisko organów podatkowych – dlaczego warto je znać?
 3. Czynności podlegające opodatkowaniu.
  • Zamknięty katalog czynności podlegających VAT.
  • Forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
  • Rola umowy i faktury w określeniu zasad opodatkowania podatkiem VAT.
 4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:
  • Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawni skutecznej umowy.
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części.
  • Czynności, które nie stanowią dostawy towarówo ani świadczenia usług – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcie….
 5. Dostawa towarów na gruncie podatku VAT
  • Pojęcie towarów i moment dokonania dostawy towarów.
  • Reguły dostawy i ich znaczenie dla opodatkowania transakcji.
  • Sytuacje szczególne: prawo użytkowania wieczystego, wywłaszczenie, leasing finansowy.
  • Sprzedaż na raty i z odroczonym terminem płatności, zastrzeżenia prawa własności, dostawy ciągłe.
 6. Odpłatne świadczenie usług:
  • Pojęcie świadczenia, moment wykonania usługi.
  • Usługi kompleksowe – co to takiego i jak się je opodatkowuje>
  • Refakturowanie.
  • Opodatkowanie usług ciągłych.
 7. Nieodpłatne świadczenia
  • Prezenty dla kontrahentów, próbki i inne nieodpłatne wydania towarów.
  • Wydania towarów w ramach programów lojalnościowych.
  • Nieodpłatne korzystanie z infrastruktury podatnika i wykorzystanie jego sprzętów.
 8. Podatnik podatku VAT.
  • Pojęcie działalności gospodarczej,
  • Działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT.
  • Podatnicy zagraniczni.
  • Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT.
 9. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
  • Data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania.
  • Obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek.
  • Szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 10. Określanie podstawy opodatkowania.
 11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku.

 

DZIEŃ 2 – fakturowanie

 1. Definicja faktury.
  • Czym jest faktura, a czym faktura elektroniczna?
  • Kiedy wystawienie faktury jest obowiązkiem podatnika, a kiedy wystawić mu jej nie wolno?
  • Dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT – jaki dokument jest właściwy?
  • Jak udokumentować usługę zwolnioną.
  • Faktura wystawiona osobie fizycznej – czy osoba fizyczna zawsze może żądać wystawienia faktury?
 2. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność.
  • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
  • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
  • Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy fakturowania są pomocne?
 3. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek.
  • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej?
  • Jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
  • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.
 4. Termin wystawienia faktury.
  • Podstawowy termin na wystawienie faktury – czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko?
  • Termin wystawienia faktury zaliczkowej.
  • Termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych, najmu, leasing, sprzedaży mediów.
  • Faktura do paragonu – w jakim terminie należy ją wystawić?
 5. Treść faktury.
  • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
  • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
  • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
  • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
  • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
  • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
  • Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 6. Faktura korygująca.
  • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
  • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.
 7. Szczególne rodzaje faktur.
  • Nota korygująca.
  • Faktura wystawiana przez małego podatnika.
  • Faktura VAT marża.
  • Faktura zaliczkowa.
 8. Inne istotne zagadnienia dotyczące faktur.
  • Faktura w walucie obcej – w jakim zakresie jest dopuszczalna?
  • Duplikaty – kiedy je wystawiać i jak je rozliczać?
  • Anulowanie faktury – czy i w jakim zakresie jest dopuszczalne?
  • Refakturowanie – czym jest refaktura, kiedy generuje obowiązek podatkowy?
  • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku?
 9. Kasy rejestrujące:
  • Objęcie obowiązkiem ewidencjonowania niektórych rodzajów czynności bez względu na wysokość obrotów (m.in. mechanicy samochodowi, lekarze, fryzjerzy, prawnicy, gastronomie);
  • Likwidacja niektórych zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (m.in. ze względu na ilość transakcji),
  • Nowe zwolnienia przedmiotowe (sprzedaż środków trwałych a obowiązek nabycia kasy rejestrującej).

 

DZIEŃ 3 – VAT w obrocie międzynarodowym

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WDT?
  • Dostawy transakcyjne i nietransakcyjne (opodatkowanie przemieszczenia własnych towarów w celu ich sprzedaży).
  • Przemieszczenie towarów w celu eksportu do innego kraju UE.
  • Obowiązek podatkowy w dostawie wewnątrzwspólnotowej – brak opodatkowania zaliczek.
  • Stawka VAT i warunki jej zastosowania – dokumentowanie dostawy, weryfikacja numeru VAT UE nabywcy.
  • Jaki wpływ na opodatkowanie transakcji ma zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu dostawy (dobra wiara)?
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
  • Miejsce opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego.
  • Obowiązek podatkowy – jak potraktować zaliczkę?
  • Jak rozliczyć nabycie, gdy towar nie trafia na terytorium Polski (transport bezpośrednio po nabyciu do innego niż Polska kraju UE).
 3. Eksport towarów:
  • Definicja eksportu – kiedy sprzedaż w ogóle można uznać za eksport towarów?
  • Rozpoczęcie transportu w Polsce, procedura wywozu w innym kraju UE – jak rozliczyć taką transakcję?
  • Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny – jakie dokumenty i w jakim terminie należy zgromadzić?
  • Nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie, wpływ treści umowy/zamówienia na opodatkowanie zaliczki.
 4. Import towarów:
  • Miejsce opodatkowani importu towarów.
  • Rozliczanie przemieszczenia do Polski towarów dopuszczonych do obrotu w innym niż Polska kraju UE.
 5. Transakcje łańcuchowe
  • Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?
  • Miejsce opodatkowania i zasady rozliczenia transakcji łańcuchowej w zależności od przyjętych reguł dostaw.
  • Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.
 6. Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego.
  • Miejsce opodatkowania usług: świadczonych dla siedziby działalności gospodarczej, świadczonych ze stałego lub dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zasady przypisywania usługi do siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, magazynowania i logistyki, targowych, edukacyjnych, konferencji, najmu środków transportu.
  • Świadczenie usług telekomunikacyjnych i elektronicznych
  • Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od transakcji na terytorium Polski – usługi nabywane od zagranicznych usługodawców.
  • Sprzedaż usług za granicę.

 

Dzień 4 – Odliczenie podatku, korekty i zmiany

 1. Odliczenie podatku naliczonego.
  • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
  • Analiza konkretnych przypadków (wydatki związane z przekształceniem firmy, wydatki marketingowe, reprezentacja w podatku VAT, świadczenia dla pracowników – okulary, benefit itp.)
  • Określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych.
  • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
  • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.
 2. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji.
  • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
  • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.
  • Korekta roczna. Weryfikacja współczynnika proporcji, właściwa deklaracja podatkowa. Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
 3. Sytuacje szczególne – kiedy należy rozważyć korektę podatku.
  • Zmiana przeznaczenia towaru, a obowiązek korekty.
  • Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu (przeznaczenie wyłącznie do działalności gospodarczej/do działalności mieszanej) lub sprzedaż samochodu.
  • Umyślne i nieumyślne zniszczenie towaru, kradzież z magazynu.
  • Zaniechanie inwestycji.
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 4. Preproporcja, kto jest zobowiązany do częściowego odliczenia podatku?.
 5. Inne istotne zagadnienia
  • JPK
  • Odwrotne obciążenie
  • Planowane zmiany i aktualne problemy w podatku VAT

Szkolenie poprowadzą:

 

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

 

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

Termin:


 

27 września, 4, 11, 18 października 2021 r. godz. 10.00 – szkolenie online na żywo

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

Cena:

 

Cena za udział w szkoleniu wynosi 796 zł – zwolnione z VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

online
27.09.2021 - 18.10.2021
796,00 zł (796,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
399,00 zł (399,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
119,00 zł (96,75 netto)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (299,00 netto)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. – Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT: 1 lipca 2021 r. Najnowsze zmiany dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT: 1 października 2021 r. – kolejne zmiany w zasadach dokumentowania, deklarowania i ewidencjonowania podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
429,27 zł (349,00 netto)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
399,00 zł (399,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
119,00 zł (96,75 netto)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (299,00 netto)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Podatek od nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. – Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe