Szukaj szkolenia

Lista płac od podstaw – szkolenie praktyczne

Kategoria szkolenia: Inne
online
787,20 zł (640,00 netto)

Lista płac od podstaw – szkolenie praktyczne

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję naliczać wynagrodzenia:

 • od brutto do netto
 • ustalić wynagrodzenie w przypadku ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • ustalać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • ustalić wynagrodzenie w przypadku zmiany stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • ustalić wynagrodzenie przestojowe
 • ustalić wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ustalić wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • ustalić wynagrodzenie członka zarządu
 • rozliczyć wynagrodzenie w miesiącu przekroczenia I progu skali podatkowej
 • ustalić wynagrodzenie w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • ustalić wysokość świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom, których celem jest nabycie umiejętności naliczania wynagrodzeń oraz uporządkowania lub zaktualizowania niektórych zagadnień

Program szkolenia

Terminy szkoleń stacjonarnych

Terminy szkoleń online

DZIEŃ I

1. Ogólne pojęcia dotyczące wynagrodzeń

 • Pojęcie wynagrodzenia za pracę
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę (wysokość, na jakie składniki ma wpływ, składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia)

2. Lista płac – ustalanie wynagrodzenie do wypłaty

 • Składki na ubezpieczenie społeczne (rodzaje i wysokość procentowa składek, podstawa wymiaru, zwolnienie z oskładkowania, ograniczenie roczne)
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (wysokość procentowa, podstawa wymiaru składki, zasady ustalania składki, ograniczenie do wysokości zaliczki na podatek dochodowy)
 • Zaliczka na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, ulga podatkowa, zasady ustalania podstawy i wysokości zaliczki, zwolnienia z opodatkowania)
 • Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Zasady rozliczania wpłat na Pracownicze Programy Kapitałowe

3. Podstawowe zasady ustalania wynagrodzenia - zajęcia praktyczne

 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku
  • wystąpienia choroby
  • wystąpienia innej nieobecności niż choroba
  • wstąpienia choroby i innej nieobecności w pracy
  • wynagrodzenie w stawce miesięcznej w przypadku choroby przez wszystkie dni robocze miesiąca
 1. Ustalanie wynagrodzenie w przypadku zmiany wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu – wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną
 2. Ustalanie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia przestoju spowodowanego:
  • z winy pracodawcy - wynagrodzenie określonego stawką miesięczną
  • winy pracodawcy - brak wyodrębnionej stawki wynagrodzenia (akord, prowizja)
  • z winy pracownika – pomniejszenie wynagrodzenia

DZIEŃ II

4. Ustalanie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia różnych składników wynagrodzenia - zajęcia praktyczne

 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (podstawowego i dodatku)
  • wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej
  • wynagrodzenie zmienne określone w formie akordowej lub prowizyjnej
  • ustalaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej
  • przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 • Ustalanie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej
 • Ustalanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej

5. Szczególne przypadki rozliczania wynagrodzenia za pracę - zajęcia praktyczne

 • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości na podatek dochodowy
 • Rozliczenie podatku dochodowego przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej od 2020 roku
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

6. Ustalanie wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zajęcia praktyczne

 • Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego netto
 • Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty świadczeń

Lokalizacje i terminy

online
21.02.2022 - 22.02.2022
640,00 zł (640,00 netto)
online
30.03.2022 - 31.03.2022
640,00 zł (640,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie EZD
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Ochrona danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Zwalnianie pracowników w dobie pandemii COVID-19
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Umowy cywilnoprawne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
196,80 zł (160,00 netto)
E-doręczenia w świetle ustawy z 18 listopada 2020 roku
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
320,00 zł (260,16 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 115,60 zł (1 720,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe