Szukaj szkolenia

"Międzynarodowa spedycja i transport"

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł

Opis szkolenia:

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami transportowymi i zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z czynnościami spedycyjnymi, planowaniem tras przejazdów i optymalizacją wykorzystania kursów, jak również poznają prawne aspekty związane z dochodzeniem roszczeń i ubezpieczeniami w transporcie.

Celem szkolenia jest:
- określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji w przedsiębiorstwie
- uniknięcie błędów w planowaniu i zarządzaniu procesami transportowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym
- planowanie czasu pracy kierowcom i załogom oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
- wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej oraz zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie
- określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
- zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
- określenie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora za procesy transportowo - spedycyjne
- przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
- określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie
- zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów
 

Dla kogo skierowane:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją, a także pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie.

 

Nabyte umiejętności:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjnymi, jak również rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Program szkolenia:

1. Spedycja i transport w transakcjach międzynarodowych
2. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej

- Ustawa o transporcie drogowym
- Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej
- Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR (ćwiczenie praktyczne)
- Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy
- Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi
- Koszty i ceny w transporcie
- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002
- Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
- Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

3. Warunki dostaw - INCOTERMS 2010

- Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
- INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
- INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
- Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki
- Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
- Ryzyko związane z transportem towarów
- Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie
5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
- Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów - CMR (zakres
stosowania, podstawowe różnice)    
- List przewozowy CMR i jego funkcje    
- Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych. Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny:
- Zakres stosowania
- Pojęcie osoby uprawnionej
- Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
- Relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"
- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
- Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

 

Formuła szkolenia: wykłady, ćwiczenia, case study

 

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

Co obejmuje cena:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej,
- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- przerwy kawowe i lunch.

*Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)
 

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się również na www.e-bit.edu.pl


ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

„Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność”
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
19.11.2019 - 19.11.2019
"Monitoring towarów w systemie SENT"
Instytut Logistyki i Magazynowania Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł

Polecane szkolenia

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Twoja firma, Do uzgodnienia,
17.12.2019 - 17.12.2019
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Kwalifikacja i Ocena Dostawców. Organizacja Współpracy w Procesie Zaopatrzenia. Zakupy logistyka.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Czas pracy kierowców - z uwzględnieniem zmian od 3 września 2018 - Nowy taryfikator kar. – STAN PRAWNY NA ROK 2019.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 13.11.2019
Transport Drogowy: Mocowanie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
05.12.2019 - 05.12.2019
Zarządzanie Zakupami i Redukcja Kosztów Zaopatrzenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
19.12.2019 - 20.12.2019
1 190,00 zł
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) – ZMIANY I AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
10.12.2019 - 10.12.2019
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
Transport Drogowy: TRANSPORT DROGOWY - AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 14.11.2019
ADR- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 14.11.2019
1 537,50 zł
Transport Spedycja Krajowa i Międzynarodowa Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 13.11.2019
1 537,50 zł
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 25.11.2019
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe