Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

"Międzynarodowa spedycja i transport"

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł (850,00 netto)

Opis szkolenia:

Szkolenie realizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami transportowymi i zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z czynnościami spedycyjnymi, planowaniem tras przejazdów i optymalizacją wykorzystania kursów, jak również poznają prawne aspekty związane z dochodzeniem roszczeń i ubezpieczeniami w transporcie.

Celem szkolenia jest:
- określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji w przedsiębiorstwie
- uniknięcie błędów w planowaniu i zarządzaniu procesami transportowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym
- planowanie czasu pracy kierowcom i załogom oraz określenie odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
- wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej oraz zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie
- określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
- zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
- określenie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora za procesy transportowo - spedycyjne
- przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
- określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie
- zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów
 

Dla kogo skierowane:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją, a także pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie.

 

Nabyte umiejętności:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjnymi, jak również rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z roszczeniami i ubezpieczeniami frachtów.

Program szkolenia:

1. Spedycja i transport w transakcjach międzynarodowych
2. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej

- Ustawa o transporcie drogowym
- Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
- Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej
- Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR (ćwiczenie praktyczne)
- Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy
- Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno - logistycznego i powiązania między nimi
- Koszty i ceny w transporcie
- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002
- Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
- Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

3. Warunki dostaw - INCOTERMS 2010

- Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
- INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
- INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
- Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki
- Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
- Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
- Ryzyko związane z transportem towarów
- Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie
5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
- Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów - CMR (zakres
stosowania, podstawowe różnice)    
- List przewozowy CMR i jego funkcje    
- Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych. Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny:
- Zakres stosowania
- Pojęcie osoby uprawnionej
- Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
- Relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"
- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
- Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
- Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

 

Formuła szkolenia: wykłady, ćwiczenia, case study

 

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Maciej Stajniak - Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Główny Specjalista ds. Logistyki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Członek sekcji Logistyki i Procesów Transportowych w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 850,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.

Co obejmuje cena:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej,
- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- przerwy kawowe i lunch.

*Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)
 

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się również na www.e-bit.edu.pl


ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł (850,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Polecane szkolenia

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
09.07.2020 - 10.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.07.2020 - 14.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
MS Excel w logistyce
Network Masters
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
15.06.2020 - 16.06.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Warunki dostaw INCOTERMS 2020 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 04.06.2020
934,80 zł (760,00 netto)
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
08.06.2020 - 08.06.2020
971,70 zł (790,00 netto)
INCOTERMS 2020 Zasady prawidłowego stosowania reguł w krajowych i międzynarodowych dostawach towarów
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS (POM)
MPM Productivity Management Sp. z o.o.
fabryka Woodward, Niepołomice, małopolskie
24.06.2020 - 26.06.2020
4 059,00 zł (3 300,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
01.06.2020 - 01.06.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.09.2020 - 25.09.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Lean Management w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych w arkuszu Excel’a
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Lean w IT
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
16.09.2020 - 18.09.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
16.06.2020 - 16.06.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.06.2020 - 26.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
02.06.2020 - 05.06.2020
3 062,70 zł (2 490,00 netto)
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Omega Olsztyn***, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
14.09.2020 - 15.09.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
787,20 zł (640,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.06.2020 - 17.06.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
03.06.2020 - 04.06.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Pozwolenie AEO
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
19.10.2020 - 19.10.2020
910,20 zł (740,00 netto)
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.09.2020 - 21.09.2020
910,20 zł (740,00 netto)
Transakcje handlowe w ramach WDT, WNT, eksport i import towarów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe