Szukaj szkolenia

Minitab dla początkujących

Kategoria szkolenia: Inne
TQMsoft, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: interfejs użytkownika, arkusze danych, typy danych, definiowanie i praca z projektami, zarządzanie projektem (menadżer projektu), eksport/import danych, definiowanie folderów użytkownika, dostosowanie pasków narzędzi, praca z makrami, wykorzystanie Asystenta.
2. Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe (miary położenia, rozrzutu. pozycji, kształtu), identyfikacja wyników izolowanych (testy Grubbsa, Dixona), prezentacja graficzna: wykresy indywidualnych wartości, pudełkowy, histogram (rozkład empiryczny), rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny.
3.Rozkład normalny – regułą trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga.
4.Narzędzia rozwiązywania problemów: wykres Pareto-Lorentza, diagram przyczynowo-skutkowy, przedział tolerancji naturalnej.
5.Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu (rozkład normalny/inny od normalnego), karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne: kart Xśr-R, Xśr-S, X-MR, ocena alternatywna – karty p, np., c, u).
6.Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metoda średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji ANOVA), MSA w przypadku kwalifikacji atrybutowej – zgodność ocen, współczynnik kappa Cohena.
7.Weryfikacja hipotez statystycznych – podstawowe testy statystyczne – test dla średniej, test na porównanie dwóch średnich, test dla wariancji, test na porównanie dwóch wariancji, test dla frakcji, test na porównanie dwóch frakcji.
8.Podstawy analizy wariancji ANOVA – graficzna prezentacja zmienności (multi-vari plot), jednoczynnikowa ANOVA.
9.Podstawy analizy regresji i korelacji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, regresja liniowa.
10.Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE).

Grupa docelowa

• Pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji
• Dyrektorzy wszystkich działów zakładu
• Uczestnicy projektów doskonalenia

Informacje dodatkowe

Uczestnik nauczy się:

  • Wybranych narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów zakładu.
  • Wybranych narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych.
  • Zastosowania narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie.

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
TQMsoft
30.01.2020 - 31.01.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
TQMsoft
03.02.2020 - 02.03.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
TQMsoft
16.04.2020 - 17.04.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
TQMsoft
15.06.2020 - 16.06.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 01.07.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 17.06.2020
1 590,00 zł (1 590,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
22.06.2020 - 24.06.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Zapewnienie jakości dostaw - SQA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 17.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Quality Tools - narzędzia jakości
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 17.06.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 17.06.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
SPECJALISTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
08.06.2020 - 10.06.2020
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Metody statystyczne w analizie sensorycznej
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
08.06.2020 - 08.06.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Planowanie eksperymentu - DOE - zakres podstawowy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
17.06.2020 - 19.06.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
26.06.2020 - 26.06.2020
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Audit jakości u dostawcy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
08.06.2020 - 09.06.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDYT WARSTWOWY PROCESU – LAYERED PROCESS AUDIT – WG CQI-8
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
02.06.2020 - 03.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Audit procesu według wymagań VDA 6.3
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Obsługa bazy IMDS
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
23.06.2020 - 24.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Kaizen - ciągłe doskonalenie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
02.06.2020 - 03.06.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY - 5S I VISUAL MANAGEMENT - WARSZTATY
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Automationstechnik, Kraków, małopolskie
02.06.2020 - 03.06.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
RCM - Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Ergonomia i organizacja stanowisk pracy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
CQI-12 Ocena procesu nanoszenia powłok wymagania wg AIAG
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Ocena procesu specjalnego obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami AIAG CQI-9
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.06.2020 - 02.06.2020
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Procesy lakierowania przemysłowego
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 01.07.2020
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Walidacja metod analitycznych
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
POMIARY NA MASZYNACH WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
NORMA LABORATORYJNA 17025
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)

Polecane szkolenia

Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 19.06.2020
2 829,00 zł (2 300,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Budowlanych, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
08.07.2020 - 10.07.2020
2 100,00 zł (2 100,00 netto)
Profesjonalna asystentka/sekretarka
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
09.06.2020 - 10.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Specyficzne Wymagania Klienta BMW - CSR BMW
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
20.07.2020 - 20.07.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
SPECYFICZNE WYMAGANIA GRUPY VW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
METODA 6S (5S + SAFETy)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
26.08.2020 - 28.08.2020
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
PROCES I PODEJŚCIE PROCESOWE
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
29.08.2020 - 28.09.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
24.09.2020 - 25.09.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
INTEGRACJA I INTERPRETACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS/ISO 45000:2018
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
24.09.2020 - 24.09.2020
990,00 zł (804,88 netto)
KONTROLA JAKOŚCI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
WYMAGANIA BRC PACKAGING
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
25.09.2020 - 25.09.2020
990,00 zł (804,88 netto)
WYMAGANIA STANDARDU FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Szczecin, zachodniopomorskie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Klient wymagający i trudne relacje z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
MS Excel - poziom średnio zaawansowany
Edukey
Gdańsk - Centrum. Dokładna lokalizacja zostanie podana 7 dni przed szkoleniem., Gdańsk, pomorskie
18.06.2020 - 19.06.2020
650,00 zł (528,46 netto)
MS Excel - obsługa programu od podstaw
Edukey
Gdańsk - Centrum. Dokładna lokalizacja zostanie podana 7 dni przed szkoleniem., Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
595,00 zł (483,74 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Budowlanych 23, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Szkolenie doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO/IEC 17025
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
27.08.2020 - 28.08.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
24.06.2020 - 25.06.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Użytkowników
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 16.06.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
30.07.2020 - 31.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Powstańców Śląskich, Opole, opolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
VDA 2 - Zapewnienie jakości dostaw oraz zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA/PPF)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 01.07.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe