Szukaj szkolenia

"Monitoring towarów w systemie SENT"

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Centrum Szkoleniowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
780,00 zł
  • Maksymalna liczba uczestników15

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie pozwoli na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad monitorowania przewozu towarów wrażliwych i ich klasyfikacji. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z obowiązkami jakie nakłada się na nich w przypadku wysyłania, przemieszczania i odbioru towarów objętych wymogiem zgłoszenia w systemie SENT.    

Program szkolenia: 

I. Cel ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów.

II. Zakres przedmiotowy:

1.            Towary wrażliwe.

2.            Klasyfikacja towarów w CN.

3.            Ilość podlegająca monitorowaniu.

4.            Towary wyłączone.

III. Zakres podmiotowy i obowiązki każdego z użytkowników:

1.            Podmiot wysyłający.

2.            Podmiot odbierający.

3.            Przewoźnik (kolejowy i drogowy).

4.          Odbiorca  towarów ( zamykanie zgłoszenia).

IV. Kanały wymiany informacji – online -  system SENT  na portalu PUESC.

V. Scenariusze dostaw:

1.            Wysyłka rozpoczynająca się w kraju ( dostawa krajowa, eksport, WDT)- SENT 100 i pochodne

               w tym SENT kolejowy 130 i 137.

2.            Wysyłka  kończąca się w kraju ( WNT, Import) – SENT 200 i pochodne w tym SENT kolejowy

              230 i 237.

3.            Przemieszczanie via-Polska SENT 300.

VI. Niedostępność systemu i dokument zastępujący:

1.            Budowa dokumentu.

2.            Użycie przez podmiot wysyłający, przewożący, odbierający.

3.            Adres nadania i sposób potwierdzenia odbioru.

VII. Rejestracja na PUESC:

1.            Uproszczona – podmiot przewożący, odbierający,

2.            Pełna – podmiot dokonujący zgłoszenia,

3.            Upoważnienie dla reprezentanta.

VIII. Anulowanie, uaktualnienie i uzupełnienie zgłoszenia przemieszczania:

1.     Terminy.

2.     Warunki stosowania.

IX. Tryb kontroli SENT:

1.     Kontrola przesiewowa.

2.     Kontrola w ramach analizy ryzyka.

3.     Kontrola post-przewozowa.

4.     Zabezpieczenie przesyłki lub towaru – plomby , kaucje.

5.     Opłaty związane z konwojem i przechowaniem.

6.     Dokumentacja.

X. System kar i ich wysokość:

1.            Kara pieniężna i jej charakter.

2.            Mandat dla kierowcy.

3.            Wysokość kar.

4.          Odstąpienie od nałożenie kar:

a.     Pomoc de minimis,

b.     Warunki i termin stosowania.

XI. Zapowiedzi i kierunki zmian w przepisach:

1.     Rozszerzenie obowiązków dot. olejów opałowych:

a.     Limity i wyłączenia,

b.     Dodatkowe dane w zgłoszeniu,

c.     Rejestracja przewozy i transakcji oraz przeznaczenia,

d.     Nowy użytkownik – podmiot nabywający,

e.     Nowe kwalifikacje do nałożenia kar.

2.     Rozciągniecie przepisów SENT na gaz skroplony LPG z grupy 2711 i 2901:

a.     Limity i zwolnienia,

b.     Dodatkowe dane .

3.     Podniesienie wysokości kaucji.

XII. Wnioski i pytania, zakończenie szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

 

Cel szkolenia:

Omówienie najnowszych zmian dotyczących monitorowania przewozu kolejowego jak i wywozu leków. Streszczenie zapowiedzi zmian związanych z geolokalizacją [USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.)]

Czego nauczą się uczestnicy:

-  pozyskanie świadomości w dziedzinie obowiązków monitorujących,-  umiejętność samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów,-  poznanie scenariuszy przewozów objętych trybem monitorowania,-   przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC,-   poprawne  definiowanie wszelkich obowiązków i  wyłączeń. 

Szkolenie prowadzi:Roman Andrzejewski –  Specjalista w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym dotyczącym  przewozu towarów wrażliwych.Jego odbiorcami powinni być pracownicy firm:

·         sprzedających wspomniane towaru lub dostarczających je w handlu zagranicznym,

·         transportowych - uczestniczących w przemieszczaniu  tych towarów na terenie kraju

·         kupujących przedmiotowe towary i nabywających je w trybie importu i transakcji 

          wewnątrzwspólnotowych.

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie w/w szkolenia wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Metodologia

Zajęcia prowadzone w formie wykładu interaktywnego z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, case studies.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia:

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)RABAT: Cena szkolenia obejmuje:uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

(Więcej informacji o szkoleniu pod nr tel. 61 666 48 56 oraz na stronie internetowej (www.e-bit.edu.pl)

 

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Szkoleniowe, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ -Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
14.11.2019 - 14.11.2019

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

„Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność”
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań, wielkopolskie
19.11.2019 - 19.11.2019
Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
850,00 zł
"Międzynarodowa spedycja i transport"
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Szkoleniowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 21.11.2019
850,00 zł

Polecane szkolenia

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Twoja firma, Do uzgodnienia,
17.12.2019 - 17.12.2019
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 14.11.2019
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Nosalowy Dwór***, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Kwalifikacja i Ocena Dostawców. Organizacja Współpracy w Procesie Zaopatrzenia. Zakupy logistyka.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Czas pracy kierowców - z uwzględnieniem zmian od 3 września 2018 - Nowy taryfikator kar. – STAN PRAWNY NA ROK 2019.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 13.11.2019
Transport Drogowy: Mocowanie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
05.12.2019 - 05.12.2019
Zarządzanie Zakupami i Redukcja Kosztów Zaopatrzenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
19.12.2019 - 20.12.2019
1 190,00 zł
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) – ZMIANY I AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
10.12.2019 - 10.12.2019
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
20.11.2019 - 20.11.2019
Transport Drogowy: TRANSPORT DROGOWY - AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
13.11.2019 - 14.11.2019
ADR- Przewóz Towarów Niebezpiecznych Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 14.11.2019
1 537,50 zł
Transport Spedycja Krajowa i Międzynarodowa Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
do ustalenia, Białystok, podlaskie
13.11.2019 - 13.11.2019
1 537,50 zł
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
19.11.2019 - 19.11.2019
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 25.11.2019
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.11.2019 - 26.11.2019
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe