Szukaj szkolenia

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cel

Niezwykle istotnym zagadnieniem dla każdego pracodawcy jest odpowiednie, zgodne z przepisami prawa pracy zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi, a ich poznanie daje gwarancję wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę,  możliwych wymagań stawianych pracowników i obowiązków zatrudniającego.

Wiedza z zakresu rozwiązywania stosunków pracy pozwoli uniknąć zaangażowania w postępowanie sądowe, które mogłoby się wiązać z koniecznością wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy przewrócenia do pracy.

W świetle ciągłych zmian w prawie pracy oraz szerokim jego kształtowaniu przez orzecznictwo Sądu Najwyższego konieczna jest aktualizacja wiedzy dotyczących tych zagadnień.

Adresatami szkolenia są w szczególności specjaliści działów kadr i wszystkie osoby chcące pozyskać nową wiedzę z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników lub usystematyzować już posiadaną.

Korzyści ze szkolenia to uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu:

 • przepisów prawa pracy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 • benefitów płynących z różnych form zatrudnienia pracowników;
 • odpowiedniego formułowania warunków zatrudnienia;
 • obowiązków pracodawcy przy nawiązaniu stosunku pracy;
 • skutecznego rozwiązania stosunku pracy;
 • unikania sporów przed sądem pracy.

Program

 • ZASADY NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY
  • dane osobowe i dokumenty, których można żądać od kandydata ubiegającego się o pracę;
   • czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
   • w jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?
   • czy wymóg dołączenia fotografii do CV jest legalny i zasadny;
  • dane osobowe i dokumenty, których można żądać od pracownika;
   • czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
   • jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?
  • rodzaje umów o pracę – w jaki sposób wybrać odpowiedni?
   • umowa o pracę na czas nieokreślony;
   • umowa o pracę na czas określony;
    • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
    • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
    • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na zastępstwo?
   • umowa na okres próbny;
    • jaki jest cel umowy zawartej na okres próbny?
    • na jak długo można zawrzeć umowę na okres próbny?
   • umowa na prace dorywcze i sezonowe:
    • definicja umowy na pracę dorywczą;
    • definicja umowy na prace sezonowe;
    • czy umowa na pracę dorywczą i sezonową może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony?
  • treść umowy o pracę;
   • elementy konieczne w umowie o pracę:
   • jak szczegółowo należy określić rodzaj wykonywanej pracy?
   • czy konieczne jest wskazanie konkretnego adresu wykonywania pracy?
    • jak formułować miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego?
   • w jaki sposób określić wynagrodzenie pracownika?
   • różne sposoby formułowania zapisów dotyczących czasu pracy i ich konsekwencje;
   • jakie praktyczne znaczenie ma określenie w umowie terminu rozpoczęcia pracy?
   • elementy dodatkowe w umowie o pracę:
   • czy warto zawrzeć w umowie klauzulę zakazu konkurencji?
   • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
   • jak w prosty sposób sformułować obowiązki związane z prawami autorskimi?
  • zmiana warunków umowy o pracę:
   • porozumienie zmieniające;
   • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w porozumieniu zmieniającym?
   • czy pracownik może wycofać się z zawartego porozumienia zmieniającego?
   • wypowiedzenie zmieniające:
    • sposoby przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego;
    • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w wypowiedzeniu zmieniającym?
    • skutki odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika;
    • roszczenia przy przekształceniu wypowiedzenia zmieniającego w definitywne – czy pracownikowi przysługuje odprawa?
 • ZASADY ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
   • sposoby rozwiązania umowy;
   • forma rozwiązania umowy;
   • elementy istotne dokumentu rozwiązania umowy o pracę.
  • wypowiedzenie poszczególnych rodzajów umów o pracę:
   • umowa o pracę na czas nieokreślony;
   • umowa o pracę na czas określony;
   • umowa o zastępstwo;
   • umowa na okres próbny;
   • umowa na prace dorywcze i sezonowe.
  • pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem;
   • wiek przedemerytalny;
   • ciąża;
   • urlop lub zwolnienie lekarskie.
  • czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym?
  • elementy konieczne w dokumencie wypowiedzenia:
   • przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne na podstawie wyroków Sądu Najwyższego;
   • okres wypowiedzenia – w jaki sposób wyliczyć jego zakończenie?
  • sposób doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę;
   • wręczenie wypowiedzenia pracownikowi w zakładzie pracy;
   • przesyłka pocztowa;
   • jak rozwiązać umowę z pracownikiem unikającym z nami kontaktu?
  • pracownik w okresie wypowiedzenia:
   • czy powinien świadczyć pracę czy zostać zwolniony z tego obowiązku i w jakiej formie?
   • czy pracownik zwolniony z obowiązku pracy musi pojawić się w zakładzie pracy na żądanie pracodawcy?
   • czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy?
   • zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
   • czy pracownikowi przysługują inne urlopy w tym okresie?
   • charakterystyka urlopu udzielanego w związku ze zwolnieniem na poszukiwanie pracy.
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
   • z winy pracownika;
    • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
    • czy popełnienie przez pracownika przestępstwa w karym przypadku daje podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?
    • wpływ utraty uprawnień do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku na możliwość wypowiedzenia umowy.
    • bez winy pracownika:
    • niezdolność do pracy z powodu choroby;
    • długotrwała usprawiedliwiona nieobecność pracownika w zakładzie pracy;
    • wyjątki od możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
    • jak interpretować powinność ponownego zatrudnienia pracownika po ustaniu przyczyn, które skutkowały wypowiedzeniem umowy?
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika:
    • związane z wydanym orzeczeniem lekarskim;
    • związane z naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy;
     • definicja podstawowych obowiązków pracodawcy;
     • jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia?
  • świadectwo pracy:
   • co powinien zawierać dokument?
   • kiedy należy go dostarczyć pracownikowi?
   • sprostowanie błędów w świadectwie pracy;
   • nowe obowiązki informacyjne w świadectwie pracy.
  • konsekwencje nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
   • odszkodowanie:
    • jakie odszkodowanie może uzyskać pracownik na podstawie kodeksu pracy?
    • czy istnieje możliwość uzyskania przez pracownika wyższego odszkodowania niż przewiduje kodeks pracy?
   • przywrócenie do pracy:
    • czy razie uznania roszczeń pracownika za zasadne są musi przywrócić go do pracy?
    • zgłoszenie gotowości do pracy:
    • w jakim terminie pracownik musi go dokonać?
    • w jakiej formie musi go dokonać?
    • jakie są skutki niedochowania terminu?
    • czy wraz z przywróceniem do pracy sąd orzeka obowiązek wypłaty odszkodowania?

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Informacje dodatkowe

Cena zawiera materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Hotel Polonia
21.01.2020 - 21.01.2020
450,00 zł (365,85 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
ul. św. Józefa 1/3
18.02.2020 - 18.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)
Katowice woj. śląskie
ul. Lompy 14
11.03.2020 - 11.03.2020
450,00 zł (365,85 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Focus
19.03.2020 - 19.03.2020
510,00 zł (414,63 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE I KOMORNICZE - PRAKTYKA - NOWE REGULACJE PRAWNE.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.02.2020 - 28.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)
EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)
PRAWO SPADKOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ I EGZEKUCYJNEJ
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Kur, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
09.03.2020 - 09.03.2020
450,00 zł (365,85 netto)
Nowe ustawy o komornikach sadowych i o kosztach komorniczych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 16.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2020
Fundacja Wszechnicy Budowlanej
siedziba Fundacji, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE
Centrum Szkoleń Eureka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.04.2020 - 10.04.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
13.03.2020 - 13.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.03.2020 - 13.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
21.04.2020 - 24.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
28.02.2020 - 28.02.2020
490,00 zł (490,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
971,70 zł (790,00 netto)
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe