Szukaj szkolenia

Negocjacje kupieckie - program aposterioryczny (3 dni)

Kategoria szkolenia: Inne
Do ustalenia
30 750,00 zł (25 000,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników16

Cena brutto - za całą grupę szkoleniową

Warsztat aposterioryczny - oparty na zdobywaniu umiejętności poprzez doświadczenia, dzięki jeszcze większej ilości zajęć praktycznych.

Grupa docelowa

Kupcy i wszystkie osoby zajmujące się zawodowo prowadzeniem negocjacji handlowych - zakupowych i sprzedażowych.

Cele szkolenia

- Poznanie sprawdzonych technik negocjacyjnych  

- Przećwiczenie sprawdzonych sposobów otwierania negocjacji, wzmocnienia własnej siły negocjacyjnej i osłabiania siły drugiej strony 
- Świadomie wykorzystywać mowę ciała podczas rozmów biznesowych  
- Przygotowanie się do twardych i trudnych negocjacji

- Zdobycie narzędzi do budowania zaufania w relacji biznesowej i w sytuacjach negocjacyjnych 

- Poznanie sposobów jak wyjść z impasu, aby nie stracić
- Uniknięcie często niezauważalnych błędów negocjacyjnych, „bo wszyscy tak robią”

Program ramowy

2 dni (16 godzin)  
1. Przygotowanie do otwarcia negocjacji 
   a. Wpływ typów osobowości na budowanie relacji biznesowych oraz ich rola w negocjacjach 
   b. Rozpoznanie potrzeb partnera negocjacyjnego – pytania i ich rodzaje 
   c. Rozpoznanie stylu interpersonalnego partnera negocjacyjnego 
   d. Style negocjacyjne i strategie ich użycia 

2. Przygotowanie do negocjacji cenowych – czyli jak zaplanować sukces negocjacyjny, bo brak planu to plan porażki 
   a. Określenie linii przetargu 
   b. Punkt otwarcia 
   c. Punkt docelowy 
   d. Punkt oparcia 
   e. Linia dolna 
   f. Dodatnia i ujemna przestrzeń negocjacyjna 

3. Budowanie trwałych relacji biznesowych oraz przewagi negocjacyjnej w oparciu o kompetencje diagnozy osobowości partnera negocjacyjnego 
   a. Budowanie wiarygodności 
   b. Budowanie zaufania 
   c. Budowanie dobrych relacji 
   d. Techniki negocjacyjne oparte na relacjach 

4. Profesjonalne zarządzanie otoczeniem i sceną negocjacyjną w negocjacjach indywidualnych 
   a. Otoczenie i scena negocjacyjna w budowaniu przewagi psychologicznej 
   b. Kształtowanie pożądanego miejsca rozmowy negocjacyjnej 
   c. Radzenie sobie w sytuacjach dyskomfortowych związanych z otoczeniem negocjacyjnym 

5. Kontrolowanie i świadome operowanie mową ciała w ramach rozmowy negocjacyjnej 
   a. Mowa ciała a otwarcie negocjacji 
   b. Wpływ sposobu przywitania się i budowanie przewagi mową ciała 
   c. Jak czytać najbardziej popularne zachowania 
   d. Wskaźniki kłamstwa z ruchu gałek ocznych 
   e. Budowanie relacji za pomocą mowy ciała i sposoby angażowania drugiej strony 
   f. Świadome operowanie kontaktem wzrokowym 
   g. Czego unikać w naszej mowie ciała – najczęściej występujące błędy 
   h. Uświadomienia potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z posiadanych cech temperamentnych uczestnika i jego typu osobowości 
 

6. Stosowane w praktyce techniki negocjacyjne umożliwiających skuteczne i świadome osiąganie wyznaczonych celów 
   a. Poprawne sposoby stosowania technik 
   b. Metody obrony przed technikami i trikami negocjacyjnymi 

7. Argumentacja w negocjacjach, jak przekonywać w biznesie 
   a. Argumentacja dedukcyjna i indukcyjna 
   b. Argumentacja dostosowana do stylów osobowości – czyli rola argumentów logicznych i emocjonalnych w negocjacjach 
   c. Błędy w języku korzyści – czyli kiedy nieświadomie argumentujemy wadami 
   d. „Strzały w kolano” – czyli najczęstsze błędy w argumentacji 
   e .Wykorzystanie metaprogramu kierunku motywacji 

8. BATNA w praktyce - czyli sposób budowania siły negocjacyjnej 
   a. Budowanie własnej siły negocjacyjnej 
   b. Sposoby obniżania siły negocjacyjnej drugiej strony 

9. Zasady negocjacji, czyli co musisz wiedzieć zanim zaczniesz negocjować 

10. Sposoby wychodzenia z impasu oraz stosowanie impasu jako zagrywki taktycznej 

11. Zasady dokonywania ustępstw 

12. Błędy, zwroty i zachowania, których koniecznie trzeba unikać 
   a. „Utarte” błędy – bo wszyscy tak robią 
   b. Uleganie konwencjom negocjacyjnym 
   c. Zakazane pytania 
   d. Zachowania typu „chciałem dobrze, a wyszło inaczej”

Szczegółowy program jest zawsze dostosowywany do indywidualnych celów i potrzeb firmy oraz uczestników.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedzieć jak:

- diagnozować typy osobowości i wykorzystywać to w argumentacji negocjacyjnej 
- wykorzystywać w praktyce zasady negocjacji oraz jak działa BATNA  
- budować strategie i stosować właściwe  style negocjacyjne 
- aranżować otoczenie i komunikację niewerbalną w celu budowania przewagi psychologicznej 
- wyeliminować błędy negocjacyjne oraz jak wykorzystać swoje możliwości  
- mocne strony i poprawić kluczowe obszary do rozwoju 
- opracować język argumentacji i niewerbalne sposoby wywierania presji w ramach taktyk negocjacyjnych 
- dostosować techniki negocjacyjne oraz techniki wychodzenia z impasu do osobowości rozmówców

Szkolenie dla grup zamkniętych - szczegółowy program na indywidualne zapytanie Klienta.

W trakcie warsztatów wykorzystywane są tablety i symulator negocjacji biznesowych WINegocjacje.

Certyfikat

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie lub warsztat otrzymuje imienny dyplom wystawiony przez VR Training. 
 

Dyplom jest w formie indywidualnego certyfikatu o niepowtarzalnym numerze jednostkowym, który dodatkowo sygnowany jest pieczęcią nowoczesnych technologii rozwoju.

Jest to zapewnienie, że nasi doświadczeni trenerzy wykorzystują w trakcie prowadzenia zajęć nowoczesne, a często również innowacyjne narzędzia i metody zapewniające efektywny rozwój uczestnikom szkoleń, warsztatów i coachingów.

Metodyka*

90% czasu warsztatów to praca uczestników - praktyczny trening umiejętności i wykorzystania przekazanych narzędzi. 
Warsztaty oparte są na procesie grupowym, a samoistnie pojawiający się proces uczenia się uczestników (rozwój umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw) jest kreowany z wykorzystaniem cyklu uczenia się dorosłych przez doświadczenie - znanym jako cykl Kolba. 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują zindywidualizowany feedback trenerski. 

*Metodyka - metody realizacji szkolenia (nie mylimy metodyki z metodologią, która jest nauką o badaniach naukowych stosowanych w danej dziedzinie).

Informacje dodatkowe

Trenerzy VR Training to zespół profesjonalnych coachów, praktyków i HR Biznes Partnerów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tworzą go specjaliści znający praktykę biznesu, których cechuje wysoki poziom wiedzy, kreatywność oraz dążenie do jak najwyższej efektywności realizowanych projektów szkoleniowych.Swoje kompetencje podnosili nie tylko w firmach szkoleniowych, ale przede wszystkim w biznesie: od małych, rodzinnych firm po wielkie, międzynarodowe korporacje.


Profesjonalizm naszego zespołu trenerów i coachów gwarantują następujące certyfikaty: ICC (International Coaching Community), Certyfikat Coach LMI™, Hogan Assessment Systems, Insights Discovery, Certyfikat Praktyk i Master NLP (The Society of Neuro-Linguistic Programming – Christina Hall, USA), MaxieDISC, DISC, De Bono Thinking Systems (Six Thinking Hats trainer, Indigo Busieness London), Andreas Novak Consulting Berlin – Lateral Thinking, TOC for Education Inc., Professor Tony Buzan – Mind Mapping for Business, Certyfikat Modelu ROI™ (USA – J. J. Phillips), Certyfitat ROI Institute oraz metodologii HPI (USA), Certyfikat ASTD (USA), HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).

VR Training

Adam Sobiechart
505
Godziny kontaktu
8:00 - 18:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

NEGOCJACJE - POZIOM 1 - BAZOWY - BASIC
VR Training
Do ustalenia
NEGOCJACJE - POZIOM 2 - PRAKTYK - PRACTITIONER
VR Training
Do ustalenia
NEGOCJACJE - POZIOM 3 - ZAAWANSOWANY - ADVANCED
VR Training
Do ustalenia
NEGOCJACJE - POZIOM 4 - MISTRZOWSKI - MASTER
VR Training
Do ustalenia
NEGOCJACJE - POZIOM 5 - WZMACNIAJĄCY - STRENGTHENING
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - WIEŻA OBLĘŻNICZA
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - MISJA KSIĘŻYC
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - MIASTO DUCHÓW
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - VENEFICIUM
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - POSELSTWA
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - TRANSFER CIEMNEJ MATERII
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - BUDOWA PROTOTYPU SILNIKA ATOMOWEGO
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - MISJA WENUS
VR Training
Do ustalenia
TEAM BUILDING, INTEGRACJA, EVENT - LĄDOWANIE W KASYNIE
VR Training
Do ustalenia
NEGOCJACJE - POZIOM 1 - BAZOWY - BASIC (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
20 910,00 zł (17 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 1 - BAZOWY - BASIC (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
30 750,00 zł (25 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 1 - BAZOWY - BASIC (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
3 813,00 zł (3 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 1 - BAZOWY - BASIC (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 2 - PRAKTYK - PRACTITIONER (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 2 - PRAKTYK - PRACTITIONER (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
20 910,00 zł (17 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 2 - PRAKTYK - PRACTITIONER (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
3 813,00 zł (3 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 2 - PRAKTYK - PRACTITIONER (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
30 750,00 zł (25 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 3 - ZAAWANSOWANY - ADVANCED (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 3 - ZAAWANSOWANY - ADVANCED (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
3 813,00 zł (3 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 3 - ZAAWANSOWANY - ADVANCED (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
30 750,00 zł (25 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 3 - ZAAWANSOWANY - ADVANCED (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
20 910,00 zł (17 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 4 - MISTRZOWSKI - MASTER (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 4 - MISTRZOWSKI - MASTER (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
3 813,00 zł (3 100,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 4 - MISTRZOWSKI - MASTER (2 dni)
VR Training
Do ustalenia
20 910,00 zł (17 000,00 netto)
NEGOCJACJE - POZIOM 4 - MISTRZOWSKI - MASTER (3 dni)
VR Training
Do ustalenia
30 750,00 zł (25 000,00 netto)

Polecane szkolenia

Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji zebrań
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Autoprezentacja - kreowanie wizerunku skutecznego managera
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Emisja głosu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Dziennikarstwo internetowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Programy trenerskie: Train the Trainer
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Asertywność
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem – Zarządzanie sobą w czasie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zwycięskie prezentacje
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Warsztaty negocjacyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Warsztaty z autoprezentacji
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wystąpienia publiczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Sztuka prezentacji i autoprezentacji
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mind Mapping
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie produktowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Public relations
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szcześcia mozna sie nauczyc - warsztat dramowy rozwijajacy motywacje i samoświadomośc
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe