Szukaj szkolenia

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
29.08.2022 - 30.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)

Polskę wyróżnia w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo wysoki poziom konkurencji w gospodarce. Wolny rynek prowadzi do presji na ceny usług i towarów. Powoduje to ich obniżenie i spadek rentowności przedsiębiorstw dostarczających towary na rynek. Jedną z dróg poprawy wyników finansowych firm jest polepszenie warunków ich zakupów.

Osoby odpowiedzialne za zakupy mają za zadanie obniżać koszty pozyskiwania komponentów, półfabrykatów, materiałów i urządzeń czy usług podwykonawców, stąd też wzrasta znaczenie pionów zakupów i zaopatrzenia.

Kupcy czy zaopatrzeniowcy naciskani przez swoich szefów muszą renegocjować w dół raz już podpisane umowy. Wyniki negocjacji zakupowych prowadzonych przez kupców przekładają się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, często decydują też o „być albo nie być” wielu dostawców.

 

O sukcesie decydują kupcy, którzy codziennie zadają sobie pytania typu: 

 • Jak mogę jeszcze lepiej przygotować się do negocjacji?
 • Jaką powinienem wybrać strategie i techniki, dostosowane do konkretnej negocjacji?
 • Jak powinienem prowadzić negocjacje?
 • Jakie stosować narzędzia komunikacji, argumentacji i wpływania na drugą stronę?
 • Jak lepiej zabezpieczyć interesy kontraktowe firmy?

 

Odpowiedzi na te pytania pomogą udzielić warsztaty, których celem jest rozsze­rzenie wiedzy uczestników na temat negocjacji zakupowych, a także doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych (obrona przed manipu­lacjami i „nieczystymi” zagraniami sprzedającego).

Trening jest uzupełniony wiedzą i licznymi ćwiczeniami z zakresu psychodiagnosty­ki tzn. umiejętności rozpoznawania u ludzi tych cech osobowości, które mają istotne znaczenie dla wyboru optymalnych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Jest dydaktycznie zaprojektowany jako poziom zaawansowany, o bogatym repertuarze technik negocjacyjnych.

Celem warsztatów jest:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu negocjacji
 • nauka umiejętności negocjacji pod presją i w sytuacji prób manipulacji ze strony sprzedającego
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktem w negocjacjach
 • przećwiczenie w praktyce negocjacji indywidualnych i zespołowych, opartych na specjalnie przygotowanych scenariuszach

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędziesz wiedzę o tym, jak budować zespół negocjacyjny i ustalać zasady, współpracy miedzy członkami teamu w poszczególnych fazach rozgrywek negocjacyjnych.
 • Poznasz jak negocjować z dostawcą, dla którego nie jestem głównym od­biorcą, ale go potrzebujesz.
 • Nauczysz się, jak przygotować się do negocjacji, gdy chcesz negocjować warunki umowy.
 • Poznasz, co ma dla Ciebie najważniejsze i istotne znaczenie w procesie zakupowym.
 • Nauczysz się prowadzić proces negocjacyjny z korzyścią dla Twojej firmy.
 • Przećwiczysz stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych w każdej fazie procesu negocjacyjnego.
 • Będziesz umiał rozpoznać gry handlowców i dostawców oraz nauczysz się skutecznie im przeciwdziałać.
 • Przećwiczysz techniki stosowane podczas negocjacji cenowych.
 • Nauczysz się identyfikować strategie wpływu partnera.
 • Nabędziesz praktyczną umiejętność tworzenia tzw. Map psychograficznych czyli rozpoznawania i diagnozowania cech osobowości partnera.
 • Doświadczysz trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywi­stych negocjacji handlowych.
 • Zapoznasz się z podstawowymi dla procesu negocjacji technikami wpływa­nia na rozmówcę.
 • Poznasz wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach han­dlowych.
 • Poznasz strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem).
 • Dowiesz się, jakie strategie stosować w specyficznych warunkach (negocjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem, w sytuacji kryzysowej etc.).
 • Poznasz i przećwiczysz techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 

Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych

 • Kluczowe elementy procesu i ich wpływ na ostateczny wynik,
 • Równowaga i dysproporcje pozycji wyjściowych stron negocjacyjnych i wynikające i nich strategie        i techniki negocjacyjne,
 • Negocjacja jako proces uzgadniania stanowisk i osiągania konsensusu w sytuacji wspólnych              i rozbieżnych interesów stron stołu negocjacyjnego,
 • Negocjacje wokół stanowisk (osób) a negocjacje rzeczowe (interesów),
 • Specyfika negocjacji zakupowych:
  • Importowych i krajowych
  • Różnych grup towarowych: artykułów spożywczych, non-food, dóbr FMCG, dóbr przemysłowych i inwestycyjnych
  • Z przedsiębiorstwami o różnym charakterze: produkcyjnym, handlowym i dystrybucyjnym
  • Z sieciach handlowymi – style negocjacji: brytyjski, francuski i niemiecki
 • Negocjacje warunków: handlowych a kontraktowych,
 • Negocjacje indywidualne a w zespołach negocjacyjnych.

 

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych czyli właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych,
 • Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich,
 • Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów,
 • Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw,
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy,
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów,
 • Stworzenie planu rozmowy,
 • Opracowanie celów i scenariusza działania w poszczególnych fazach negocjacji.

 

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego

 • Profil osobowości partnera negocjacyjnego:
  • Typy osobowości,
  • Charakterystyczne zwroty i wyrażenia,
  • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi,
  • Punkty odniesienia.
 • Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne rezultaty negocjacji:
  • Podstawowe wymiary 4 nastawień komunikacyjnych,
  • Charakterystyczne zachowana wymiarów,
  • Silne strony i źródła problemów oraz dostosowywanie się do nich.
 • Profil stylu negocjowania:
  • 4 wymiary stylów negocjowania,
  • Założenia podstawowe,
  • Podstawowe wyrażenia,
  • Wskazówki do prowadzenia negocjacji.

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych

 • Sztuka aktywnego słuchania,
 • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji,
 • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy,
 • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji,
 • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”,
 • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym          i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji,
 • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego.

Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez sprzedających

 • Faza wstępna negocjacji
  • Nakreślenie zasad negocjacji jeszcze przed ich rozpoczęciem,
  • Docieranie do informacji, którymi dostawca niekoniecznie chce się podzielić (ukryte motywy działania lub informacje),
  • Sztuka milczenia szczególnie ważna w tej fazie negocjacji,
  • Zacząć od „nie” i doprowadzić z wolna do „tak” na warunkach korzystnych dla kupca,
  • Sposoby skutecznej obrony kupującego przed taktykami i strategiami manipulowania ze strony sprzedawców, takimi jak techniki: wygórowanych żądań, propozycji blokującej.
 • Faza negocjacji właściwych
  • Niebezpieczne techniki prezentowania ceny i innych warunków handlowych przez sprzedającego i zasady przeciwdziałania im,
  • Sztuka targowania się,
  • Techniki ustępstw i prezentowania nowego stanowiska negocjacyjnego,
  • Sposoby argumentacji przynoszące korzyści dla kupującego,
  • Zasady negocjowania korzystnych warunków współpracy z dostawcami
  • W zakresie: gwarancji cenowych i ilościowych, terminów dostaw, ważności gwarancji, kar z tytułu nie zrealizowania kontraktu.
 • Faza zamykania negocjacji
  • Techniki uzyskanie dodatkowych korzyści w końcowej fazie negocjacji zakupowych,
  • Metody rozpoznanie sygnałów kończenia negocjacji ze strony sprzedającego,
  • Techniki stosowane podczas ostatniej fazy zakończenia rozmów jak presja fiaska, skubanie, fakty dokonane,
  • Formalizowanie wyników negocjacji.

Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej

 • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego,
 • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
 • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami,
 • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach,
 • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie,
 • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań,
 • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego,
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego,
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez:
 • Spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji,
 • Zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji.
 • Sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
 • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem.

 

Dzień drugi

Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):

 • wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych
 • wariant negocjacji ze słabszej pozycji

Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:

 • strategie
 • podział zadań
 • metody argumentacji
 • komunikacja w zespole

Negocjacje kontraktowych warunków współpracy

 • warunki bazowe
 • warunki dodatkowe związane z potencjalnym rozwojem współpracy
 • warunki zabezpieczające interesy kupującego
 • sankcje związane z nie realizowaniem umowy zakupu przez dostawcę
 • „idealna umowa zakupu”

 

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, takich jak:

kupcy

 • specjaliści zakupów  lub zaopatrzenia
 • managerowie ds. zakupów lub zaopatrzenia
 • key account managerowie działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy pionów dystrybucji i logistyki

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Dzień 1 –  jest przeznaczony na zapoznanie się, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy teoretycznej związanej z tematem szkolenia poprzez mini wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, grupy i ćwiczenia kreatywne. Omawiane zagadnienia mogą być także podstawą do przeprowadzenia gier symulacyjnych, mających na celu rozwiązanie określonych problemów czy realizacje konkretnych zdań szkoleniowych. W jego trakcie uczestnicy poznają także:  siebie, swoją osobowość, sposób komunikacji , negocjacji czy badają poziom swojej asertywności poprzez wypełnianie różnych testów i kwestionariuszy, dostosowanych do tematyki warsztatów.

Dzień 2 – jest przeznaczony ma praktyczne warsztaty, w których biorą udział wszyscy uczestnicy szkolenia. Podstawą ćwiczeń  np. z negocjacji są scenariusze, specjalnie przygotowane na szkolenie,  uwzględniające skład grupy oraz zakres tematyczne i specyfikę ich negocjacji z partnerami biznesowymi. Otrzymują je poszczególne pary lub zespoły negocjacyjne uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji poprzez: analizę warunków wyjściowych; ustalenie celów, strategii negocjacyjnej i ścieżki osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Przebieg negocjacji jest nagrywany kamerą video. Nagrania są analizowane przez uczestników szkolenia (trener jest moderatorem) z punktu widzenia kryteriów, uzgodnionym między uczestnikami a trenerem, jak na przykład:

 • przebieg negocjacji
 • zastosowanie strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • sposoby argumentacji
 • style komunikacji
 • style negocjacji
 • body language
 • osiągnięcie wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania wyników z założeniami.

 

Każdy z uczestników otrzymuję feed back indywidualny od trenera i grupy. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują kopie nagrań, umożliwiające bardzo dokładną , indywidualną analizę zachowań swoich i innych oraz  dostrzeżenie istotnych elementów, na które ze względu na ograniczony zakres wspólnej analizy w drugim dniu szkolenia nie było wystarczającego czasu.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1490 + 23%VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

 

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
14.03.2022 - 15.03.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
25.04.2022 - 26.04.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Mercure
09.06.2022 - 10.06.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
29.08.2022 - 30.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Novotel
10.10.2022 - 11.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel IBIS
15.12.2022 - 16.12.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
22.09.2022 - 23.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
26.09.2022 - 27.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
19.09.2022 - 19.09.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 26.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
19.10.2022 - 19.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 26.08.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 25.08.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
11.07.2022 - 11.07.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.07.2022 - 13.07.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
26.09.2022 - 27.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.09.2022 - 20.09.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zakupy dla kadry zarządzającej – zmiana strategicznego podejścia narzędziem budowania wartości firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
14.11.2022 - 15.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
19.09.2022 - 21.09.2022
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
29.08.2022 - 30.08.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.11.2022 - 09.11.2022
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
29.08.2022 - 30.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.10.2022 - 25.10.2022
922,50 zł (750,00 netto)

Polecane szkolenia

Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
22.09.2022 - 22.09.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
22.09.2022 - 23.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
26.09.2022 - 27.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
19.09.2022 - 19.09.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 26.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
19.10.2022 - 19.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 26.08.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.08.2022 - 25.08.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
11.07.2022 - 11.07.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.07.2022 - 13.07.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
26.09.2022 - 27.09.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.09.2022 - 20.09.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zakupy dla kadry zarządzającej – zmiana strategicznego podejścia narzędziem budowania wartości firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
14.11.2022 - 15.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
19.09.2022 - 21.09.2022
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
29.08.2022 - 30.08.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.11.2022 - 09.11.2022
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
5% rabatu Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - certyfikowane warsztaty praktyczne dla menedżerów i specjalistów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.08.2022 - 23.08.2022
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
29.08.2022 - 30.08.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Kraków, Kraków, małopolskie
15.09.2022 - 16.09.2022
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
13.10.2022 - 14.10.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Category Management – Zarządzanie Kategorią Zakupową
One Step Up Sp. z o.o.
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
06.10.2022 - 07.10.2022
1 700,00 zł (1 382,11 netto)
Skuteczne negocjacje zakupowe
One Step Up Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
22.09.2022 - 23.09.2022
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Metody oceny dostawców
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2022 - 21.11.2022
1 107,00 zł (900,00 netto)
5% rabatu Metody oceny, weryfikacji i wyboru dostawców - 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. Zoptymalizuj funkcje zakupowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.08.2022 - 23.08.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.10.2022 - 25.10.2022
922,50 zł (750,00 netto)
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
24.08.2022 - 24.08.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
25.08.2022 - 25.08.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Eksport i import kompleksowo - jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
06.09.2022 - 07.09.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
28.09.2022 - 28.09.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe