Szukaj szkolenia

Odpowiedzialność członków zarządu - od powołani do odwołani/ rezygnacji

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cel

Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia obejmujące prawne aspekty odpowiedzialności członków zarząd, rad nadzorczych i zaproponujemy sposoby zabezpieczeń. Przeprowadzimy Zarządzających przez praktyczne aspekty przepisów prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Szkolenie obejmuje także zabezpieczenia interesów członków zarządów spółek działających w grupach kapitałowych.

Pełnienie funkcji członków organów w spółkach kapitałowych to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność. Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu w spółkach kapitałowych jako jedyni w firmie odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za własne decyzje, jak również za działania i zaniechania podwładnych. Praktyka pokazuje, że to właśnie ich zaniedbania i przeoczenia często przyczyniają się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu, rad nadzorczych.

Dlatego polecamy Państwu przeszkolenie kadry zarządzającej lub/i menedżerskiej z zaproponowanego zakresu w ujęcie stricte praktycznym. Możemy zapewnić, że sposób w jaki to czynimy, niezliczona ilość przykładów, rozwiązań i case study sprawiają, że kadra menedżerska wychodzi z naszych szkoleń zaopatrzona w niezbędną wiedzę dla zabezpieczenie interesów Spółki.

Program

 • Prezentacja ostatnich zmian w przepisach prawa istotnych dla kadry zarządzającej
 • Umowy dla członków zarządu, zatrudnienie członków zarządu i kadry kierowniczej - jakie umowy wybrać?, jak optymalizować zatrudnienie?
 • Zakaz konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej - jak ustalić działalność konkurencyjną, jak wprowadzić skuteczne wypowiedzenie, odszkodowania za zakaz konkurencji.
 • Prezes zarządu w spółce kapitałowej - funkcja, odpowiedzialność, zabezpieczenia.
 • Posiedzenia zarządu - jak je prowadzić, dokumentować aby zabezpieczały interesy Spółki i Zarządu.
 • Protokoły z posiedzeń zarządu - zbędne czy niezbędne i dlaczego?
 • Vademacum umów (prawo cywilne) dla członków zarządu i kadry kierowniczej - sposoby, wzory klauzul w umowach handlowych, które zabezpieczają zarząd i spółkę.
 • Prawo pracy dla zarządu i kadry kierowniczej - wszystko co powinniście wiedzieć o stosowaniu prawa pracy wobec podwładnych.
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa spółki i zabezpieczać firmę przed czynami nieuczciwej konkurencji?
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu do kogo skierować? kiedy będzie skuteczna a kiedy grożą odszkodowania?
 • Absolutorium członka zarządu - kiedy chroni a kiedy nie?
 • Zarząd a inne organy w spółce kapitałowej
  • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
  • Kadencja a mandat członka zarządu. Problemy praktyczne.
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
  • Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu (w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.)
 • Uprawnienia członków zarządudo składania oświadczeń w imieniu spółki kapitałowej i odpowiedzialność z tego tytułu
  • Uprawnienia członków zarządu - informacje ogólne.
  • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej.
  • Obowiązki zarządu wynikające z prowadzenia księgi udziałów i księgi akcyjnej.
  • Reprezentacja spółki kapitałowej.
  • Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej (np. podpisanie weksli).
  • Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
 • Ochrona prywatnego majątku członków zarządu
  • Kiedy majątek zarządu jest zagrożony?
  • Praktyczne i skuteczne sposoby ochrony majątku.
  • Zaległe wynagrodzenia i zobowiązania podatkowe - jak uwolnić się od odpowiedzialności?
  • Warsztaty: orzecznictwo sądów polskich, które zarząd może wykorzystać w ewentualnych sporach sądowych oraz praktyczne wskazówki jak uchronić się przed odpowiedzialnością - instytucja przedawnienia w praktyce.
  • Postępowanie pojednawcze - procedura regulowania spraw w spółce drogą ugodową.
 • Odpowiedzialność za działania spółki
  • Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna.
  • Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.
  • Konsekwencje stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • Odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa pracy
  • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym –
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracowników – jakie zastosować procedury w spółce aby zminimalizować jej ryzyko?
 • Odpowiedzialność Członków Zarządu w spółce zależnej i spółce dominującej
  • Działanie na szkodę spółki ale w interesie grupy – możliwe czy nie?
  • Odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli
  • Konsekwencje braku regulacji w umowie holdingowej w zakresie odpowiedzialności
  • Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom
  • Odpowiedzialność cywilna i karna za szkody wyrządzone spółce
 • Wyłączenie odpowiedzialności Członków Zarządu - jakie zastosować mechanizmy aby zminimalizować ryzyko organów zarządzających.
 • Konsultacje indywidualne. Zakończenie szkolenia.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania - Warsztaty praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł (365,85 netto)
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)
E- NEGOCJACJE KUPIECKIE - trening techniki e-negocjacyjnej
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 27.04.2020
900,00 zł (731,71 netto)
TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ - trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
KOMUNIKACJA EMOCJONALNA -wygaszanie napięć i retoryka kontroli konfliktu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
08.06.2020 - 08.06.2020
900,00 zł (731,71 netto)
BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI SPÓŁKI GIEŁDOWEJ sugestywna i wiarygodna komunikacja emitenta w sieci
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 27.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
BEHAWIORALNA DIAGNOZA CECH KRYTYCZNYCH -TECHNIKI PROGNOZOWANIA ZAGROŻEŃ PERSONALNYCH W BIZNESIE- model wywiadu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 27.02.2020
900,00 zł (731,71 netto)

Polecane szkolenia

10% rabatu AVENHANSEN w Warszawie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Asertywność w realiach biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
10% rabatu Wygraj wyścig z czasem! Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Prezentacja i autoprezentacja - wystąpienia publiczne Jak skutecznie i bezstresowo występować przed ludźmi
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 580,00 zł (1 580,00 netto)
Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
10% rabatu ASERTYWNOŚĆ. Trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Warsztaty kreatywnego myślenia
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
16.04.2020 - 16.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 480,00 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej.Świadome komunikowanie zarządzanie emocjami i stresem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prezentacja i autoprezentacja - wystąpienia publiczne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson*****Blu Hotel, Kraków, małopolskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Biznesowy savoir-vivre i budowanie relacji zawodowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 20.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Pokonaj stres na zawsze.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie sobą w czasie: organizacja czasu delegowanie zadań wpływ na innych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
05.05.2020 - 05.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Radzenie sobie ze stresem kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
10% rabatu Znakomita organizacja czasu z elementami asertywności czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
03.06.2020 - 04.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
27.03.2020 - 27.03.2020
750,00 zł (609,76 netto)
Savoir-vivre w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 574,40 zł (1 280,00 netto)
10% rabatu Wystąpienia publiczne w biznesie czyli dlaczego mówienie może uratować Ci życie?
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Amber, Gdańsk, pomorskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania - Warsztaty praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł (365,85 netto)
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
ACC Training and Consulting Group
WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa, mazowieckie
12.05.2020 - 13.05.2020
1 140,00 zł (1 140,00 netto)
5% rabatu Negocjacyjne wywieranie wpływu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
5% rabatu W pracy rysujesz przewagę zyskujesz! Czyli myślenie wizualne w biznesie i edukacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 23.03.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Kreatywność dla sukcesu zawodowego i osobistego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
21.05.2020 - 22.05.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Design Thinking w działaniach projektowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
21.02.2020 - 27.02.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe