Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność członków zarządu - od powołani do odwołani/ rezygnacji

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cel

Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia obejmujące prawne aspekty odpowiedzialności członków zarząd, rad nadzorczych i zaproponujemy sposoby zabezpieczeń. Przeprowadzimy Zarządzających przez praktyczne aspekty przepisów prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Szkolenie obejmuje także zabezpieczenia interesów członków zarządów spółek działających w grupach kapitałowych.

Pełnienie funkcji członków organów w spółkach kapitałowych to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność. Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu w spółkach kapitałowych jako jedyni w firmie odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za własne decyzje, jak również za działania i zaniechania podwładnych. Praktyka pokazuje, że to właśnie ich zaniedbania i przeoczenia często przyczyniają się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu, rad nadzorczych.

Dlatego polecamy Państwu przeszkolenie kadry zarządzającej lub/i menedżerskiej z zaproponowanego zakresu w ujęcie stricte praktycznym. Możemy zapewnić, że sposób w jaki to czynimy, niezliczona ilość przykładów, rozwiązań i case study sprawiają, że kadra menedżerska wychodzi z naszych szkoleń zaopatrzona w niezbędną wiedzę dla zabezpieczenie interesów Spółki.

Program

 • Prezentacja ostatnich zmian w przepisach prawa istotnych dla kadry zarządzającej
 • Umowy dla członków zarządu, zatrudnienie członków zarządu i kadry kierowniczej - jakie umowy wybrać?, jak optymalizować zatrudnienie?
 • Zakaz konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej - jak ustalić działalność konkurencyjną, jak wprowadzić skuteczne wypowiedzenie, odszkodowania za zakaz konkurencji.
 • Prezes zarządu w spółce kapitałowej - funkcja, odpowiedzialność, zabezpieczenia.
 • Posiedzenia zarządu - jak je prowadzić, dokumentować aby zabezpieczały interesy Spółki i Zarządu.
 • Protokoły z posiedzeń zarządu - zbędne czy niezbędne i dlaczego?
 • Vademacum umów (prawo cywilne) dla członków zarządu i kadry kierowniczej - sposoby, wzory klauzul w umowach handlowych, które zabezpieczają zarząd i spółkę.
 • Prawo pracy dla zarządu i kadry kierowniczej - wszystko co powinniście wiedzieć o stosowaniu prawa pracy wobec podwładnych.
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa spółki i zabezpieczać firmę przed czynami nieuczciwej konkurencji?
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu do kogo skierować? kiedy będzie skuteczna a kiedy grożą odszkodowania?
 • Absolutorium członka zarządu - kiedy chroni a kiedy nie?
 • Zarząd a inne organy w spółce kapitałowej
  • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
  • Kadencja a mandat członka zarządu. Problemy praktyczne.
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
  • Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu (w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.)
 • Uprawnienia członków zarządudo składania oświadczeń w imieniu spółki kapitałowej i odpowiedzialność z tego tytułu
  • Uprawnienia członków zarządu - informacje ogólne.
  • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej.
  • Obowiązki zarządu wynikające z prowadzenia księgi udziałów i księgi akcyjnej.
  • Reprezentacja spółki kapitałowej.
  • Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej (np. podpisanie weksli).
  • Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
 • Ochrona prywatnego majątku członków zarządu
  • Kiedy majątek zarządu jest zagrożony?
  • Praktyczne i skuteczne sposoby ochrony majątku.
  • Zaległe wynagrodzenia i zobowiązania podatkowe - jak uwolnić się od odpowiedzialności?
  • Warsztaty: orzecznictwo sądów polskich, które zarząd może wykorzystać w ewentualnych sporach sądowych oraz praktyczne wskazówki jak uchronić się przed odpowiedzialnością - instytucja przedawnienia w praktyce.
  • Postępowanie pojednawcze - procedura regulowania spraw w spółce drogą ugodową.
 • Odpowiedzialność za działania spółki
  • Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna.
  • Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.
  • Konsekwencje stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • Odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa pracy
  • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym –
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracowników – jakie zastosować procedury w spółce aby zminimalizować jej ryzyko?
 • Odpowiedzialność Członków Zarządu w spółce zależnej i spółce dominującej
  • Działanie na szkodę spółki ale w interesie grupy – możliwe czy nie?
  • Odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli
  • Konsekwencje braku regulacji w umowie holdingowej w zakresie odpowiedzialności
  • Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom
  • Odpowiedzialność cywilna i karna za szkody wyrządzone spółce
 • Wyłączenie odpowiedzialności Członków Zarządu - jakie zastosować mechanizmy aby zminimalizować ryzyko organów zarządzających.
 • Konsultacje indywidualne. Zakończenie szkolenia.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
24.02.2020 - 24.02.2020
520,00 zł (422,76 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Kreatywność dla sukcesu zawodowego i osobistego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Design Thinking w działaniach projektowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Asertywność czyli stanowczo i łagodnie do przodu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, Piotrkowska 125 - KM Studio - szkolenia, Łódź, łódzkie
07.10.2020 - 08.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Sztuka prowadzenia dyskusji
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Stres jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać / szkolenie zarządzanie stresem
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
20% rabatu EFEKTYWNE TECHNIKI SPRZEDAŻY
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Sala szkoleniowa, Poznań, wielkopolskie
20.10.2020 - 20.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Zarządzanie czasem - efektywna praca dobry wypoczynek
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Praca w zespole - umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Kreatywne rozwiązywanie problemów - szkolenie kreatywności i kreatywnego myślenia ( kreatywność)
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Emisja głosu - jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 08.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Automotywacja - jak odnaleźć motywację do codziennych zadań ( automotywowanie )
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja interpersonalna - skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z ludźmi
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Work Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
07.10.2020 - 08.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Wywieranie wpływu - Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - poziom 2 - warsztaty z Maciejem Orłosiem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 30.10.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Budowanie długotrwałych relacji biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Komunikacja i współpraca nastawiona na wynik - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Profesjonalne wystąpienia publiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pewność siebie i wzmacnianie potencjału
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
30.11.2020 - 01.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Trening motywacyjny samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe