Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel***, Kraków, małopolskie
14.12.2020 - 15.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
  • Maksymalna liczba uczestników12

Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium *

W czasie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych wyzwaniem dla działów HR jest przyciągnięcie i zatrzymanie właściwego pracownika  tj. dysponującego potencjałem odpowiednim dla realizacji zadań wynikających z treści stanowiska pracy i jego roli zespołowej w organizacji. Większość przeprowadzonych badań empirycznych wskazuje, że właściwie zaprojektowany i przeprowadzony proces adaptacji pracownika daje organizacji wymierne korzyści i pozwala skutecznie zarządzać pracownikami, zmniejsza koszty czasu przystosowania do pełni zadań oraz utrzymania wysokiej jakości kapitału ludzkiego.

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

 
Cel szkolenia:

 

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 
Korzyści ze szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
✓ Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
✓ Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
✓ Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
✓ Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
✓ Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
✓ Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
✓ Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
✓ Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
✓ Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
✓ Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu

 
Metody pracy:

 

Szkolenia HR mają charakter warsztatowy, nakierowane są na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

  • Mini wykłady
  • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
  • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
  • Analiza studiów przypadków
  • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
  • Praca warsztatowa
  • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi


2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach


3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

▪ Ujęcie biologiczne
▪ Ujęcie psychologiczne
▪ Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)
▪ Ujęcie płynności procesowej
▪ Ujęcie ekonomiczne

 

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej
 

5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika
 

6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna
 

7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji
 

8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

▪ Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru
▪ Lider rynkowy / Ogon rynkowy
▪ Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”
▪ „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how
▪ Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

 

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy
 

10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

▪ Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)
▪ Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)
▪ Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)
▪ Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)
▪ Odpowiedzialność stanowiskowa
▪ Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków
▪ Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)
▪ Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy
▪ Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

 

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

▪ Rola trenera
▪ Rola Instruktora
▪ Rola mentora
▪ Rola coacha*
▪ Rola facylitatora*

 

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

▪ Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)
▪ Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji
▪ Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)
▪ Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

 

DZIEŃ II:

 

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)
 

14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery
 

15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji
 

16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

▪ Formalizowane programy adaptacji
▪ Spontaniczne programy adaptacji
▪ Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

 

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

▪ Zakres działań przed przyjęciem pracownika
▪ Zakres działań po przyjęciu pracownika
▪ Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)
▪ Zakres działań na koniec procesu adaptacji
▪ Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

 

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)
 

19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego
 

20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)
 

21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

▪ Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych
▪ Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

 

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

▪ Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)
▪ List powitalny, mail powitalny
▪ Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca
▪ Kwestionariusz satysfakcji Kandydata
▪ Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna
▪ Mapa drogowa procesu adaptacji
▪ Tablica informacyjna o firmie
▪ Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia
▪ Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału
▪ Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)
▪ Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej
▪ Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych
▪ Zestaw powitalny* dla nowego pracownika
▪ Materiał stały/ aktualizowany
▪ Zasady poufności wykorzystania materiału

 

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

▪ Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie
▪ Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

 

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)
 

25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

 

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„(…) wspaniałe, bogate i na wysokim poziomie szkolenie. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakresu i sposobu przekazywania informacji.” (Główny specjalista ds. szkoleń, Uniwerystet Warszawski)

 

„Poruszane zagadnienia były bardzo dokładnie omówione. Trenerka była bardzo uprzejma i wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania, elastycznie podeszła do wcześniej zaplanowanego planu szkolenia i skupiła się na naszych potrzebach. Będę rekomendować Państwa szkolenia.” (Administrator, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

 

„Pani Ela prowadziła szkolenie w sposób bardzo przystępny i ciekawy. Przedstawiła dużo rozwiązań, które można bez problemu wprowadzić. Zarówno treść szkolenia, jak i program były tak modyfikowane aby dostosować się jak najlepiej do naszych potrzeb. Wielkim plusem była duża ilość wiedzy praktycznej. Szkolenie inspiruje do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji, i z całą pewnością mogę je polecić.” (specjalista, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

 

„Szkolenie bardzo dobre pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiele przykładów z życia. Przejrzysty sposób przekazywania wiedzy. Mała grupa skłaniała do częstych dyskusji i wymiany doświadczeń. Prowadząca otwarta na sugestie i prośby uczestników.” (Starszy spec. ds personalnych, Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. )

 

„Porządkuje wiedzę, daje nowe pomysły. Bardzo kompetentna Pani Trener – skarbnica wiedzy!” (Spec. ds personalnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej )

 

„Szkolenie prowadzone przez profesjonalistkę, która wie co mówi i potrafi doradzić; trzyma się programu ale modyfikuje go w zależności od potrzeb uczestników. Program szkolenia bogaty w case’y.” (dział HR, Lactalis )

 

„Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wiedza trenerki przekazana w sposób klarowny i rzetelny. Dbałość o szczegóły. Pro-ludzkie podejście do różnorodnych doświadczeń bez oceny. Polecam Panią Elę i jej szkolenie :)” (Koordynator ds. HR, Thales Polska )

 

„Mega wiedza, bardo kompleksowe szkolenie z dużą ilością przykładów a nie tylko teorii.” (specjalista ds rekrutacji, GTV Poland )

 

„Szkolenie było b.dobrze przeprowadzone z dużą ilością zagadnień praktycznych, które można wprowadzić we własnej organizacji. Każdemu polecam takiego trenera.” (specjalista ds personalnych, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.)

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
10.03.2020 - 11.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Park IN
19.05.2020 - 20.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
18.06.2020 - 19.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
06.07.2020 - 07.07.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
24.08.2020 - 25.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Park IN
22.09.2020 - 23.09.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel***
14.12.2020 - 15.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Oceny okresowe pracowników samorządowych. Jak profesjonalnie opracować wdrażać i modyfikować
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
22.01.2021 - 22.01.2021
450,00 zł (450,00 netto)
Specjalista d/s kadrowo-płacowych EDYCJA WEEKENDOWA
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
30.01.2021 - 27.03.2021
1 500,00 zł (1 500,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Wirtualna sala szkoleniowa, on-line, dolnośląskie
22.01.2021 - 22.01.2021
848,70 zł (690,00 netto)
KIEROWANIE ZESPOŁEM - nowoczesne techniki kierowania i motywowania pracowników
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Wirtualna sala szkoleniowa, on-line, dolnośląskie
26.01.2021 - 27.01.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
NTG/ZZ Zarządzanie zmianą
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
17.02.2021 - 18.02.2021
738,00 zł (600,00 netto)
NTG/PPZ Projektowe podejście do zadań
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
19.01.2021 - 20.01.2021
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Czas pracy kierowców – pakiet mobilności
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.02.2021 - 03.02.2021
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu Asertywność w pracy zawodowej. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online, online, dolnośląskie
21.01.2021 - 22.01.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Kierowanie zespołem. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online, online, dolnośląskie
28.01.2021 - 29.01.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW ( kod zawodu: 242310, 242307 ) specjalista ds. kadr i płac, szkolenia kadry
Tax Consilium Sp z o.o
Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa, Kraków, małopolskie
06.02.2021 - 20.03.2021
1 394,00 zł (1 394,00 netto)
CERTYFIKOWANY KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW (kod zawodu: 242310, 242307) specjalista ds. kadr i płac
Tax Consilium Sp z o.o
Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa, Kraków, małopolskie
06.02.2021 - 17.04.2021
2 390,00 zł (2 390,00 netto)
Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa, Kraków, małopolskie
28.02.2021 - 28.02.2021
369,00 zł (369,00 netto)
Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o
Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa, Kraków, małopolskie
17.01.2021 - 17.01.2021
369,00 zł (369,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.02.2021 - 19.02.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
25.01.2021 - 26.01.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.02.2021 - 17.02.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
20.01.2021 - 20.01.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
21.01.2021 - 22.01.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
21.01.2021 - 21.01.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
22.01.2021 - 22.01.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Specjalista d/s kadrowo-płacowych
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
09.03.2021 - 16.06.2021
1 500,00 zł (1 500,00 netto)
Obsługa Trudnego Klienta / Pacjenta
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
25.01.2021 - 26.01.2021
1 180,80 zł (960,00 netto)
Lean management w działach HR
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.01.2021 - 22.01.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
18.02.2021 - 19.02.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.03.2021 - 23.03.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.03.2021 - 23.03.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
5% rabatu Motywacja pracowników w praktyce - stwórz zespół swoich marzeń. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online, online, dolnośląskie
15.02.2021 - 16.02.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Dokumentacja pracownicza - praktyczne warsztaty ON-LINE
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Internet, Internet, pomorskie
19.02.2021 - 19.02.2021
490,00 zł (490,00 netto)
Komunikacja i współpraca w zespole
WIK Consulting
online, online, mazowieckie
28.01.2021 - 29.01.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zespołami na liniach produkcyjnych w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
25.01.2021 - 26.01.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe