Szukaj szkolenia

online - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

Kategoria szkolenia: Prawo Unii Europejskiej
online
799,50 zł (650,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Ustawa o Sygnalistach – do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą przedsiębiorcom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych. Celem szkolenia jest przybliżenie wymagań jakie stawia przed nami konieczność wdrożenia dyrektywy.

Korzyść dla uczestników:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • będą świadomi roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów organizacji;
 • będą znali europejskie i polskie wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, również w kontekście innych istotnych przepisów krajowych i europejskich (ochrona danych osobowych, ochrona know how);
 • poznają korzyści oraz ryzyka związane z wdrażaniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu związanego z wdrażaniem, funkcjonowaniem oraz doskonaleniem w organizacji systemu dla sygnalistów;
 • nauczą się tworzyć procedurę dotyczącą przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

 

Program szkolenia

 

Informacje wstępne

 • Etap wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • Zakres przedmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Zakres podmiotowy obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 • Podmioty zobowiązane do wdrożenia procedur
 • Termin wdrożenia dyrektywy

Kim jest sygnalista

 • Definicja: sygnalisty, naruszenia, działań następczych, działań odwetowych itd.
 • Warunki objęcia ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty)

Zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze

 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.

Zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze

 • Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Procedury na potrzeby zgłoszeń zewnętrznych i działań następczych. Ujawnienia publiczne
 • Kiedy osoba dokonująca ujawnienia publicznego zostaje objęta ochroną

Środki ochrony sygnalistów.

 • Zakaz działań odwetowych
 • Środki ochrony przed działaniami odwetowymi
 • Środki wsparcia
 • Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej

Sankcje

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Wykład interaktywny, studium przypadku, dyskusja.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
14.06.2022 - 14.06.2022
799,50 zł (650,00 netto)
online
18.11.2022 - 18.11.2022
799,50 zł (650,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie projektami (podstawy)
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
2% rabatu Księgowość projektów unijnych dla JST
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Rozliczanie projektów unijnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
350,55 zł (285,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
365,00 zł (296,75 netto)
2% rabatu Ustalanie statusu MŚP
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
885,60 zł (720,00 netto)
2% rabatu Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
300,00 zł (243,90 netto)
5% rabatu Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków ...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. 2-dniowe szkolenie wprowadzające.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
2% rabatu Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
885,60 zł (720,00 netto)
5% rabatu Trwałość projektu unijnego - 1-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
10% rabatu Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe certyfikowane szkolenie online. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Postępowanie o zwrot środków unijnych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
5% rabatu Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Rozliczanie kosztów w projektach unijnych metodami uproszczonymi w perspektywie finansowej 2021-2027 - 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
10% rabatu Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe