Szukaj szkolenia

online - Emocje, napięcie i cały ten zgiełk – czyli jak zarządzać emocjami i wewnętrznymi stanami

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
676,50 zł (550,00 netto)

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera “na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, dyplom ukończenia szkolenia.

 

Przy obecnym tempie życia, zmieniających się warunkach i wyzwaniach zawodowych oraz osobistych, sprzecznych przekonaniach i tendencjach bagatelizowania zdrowia coraz więcej słyszymy o zgubnym stresie i nadmiernych, wypalających emocjach. Kumulowany stres i nie rozumiane emocje coraz częściej stają się przyczyną niedyspozycji, spadku efektywności, konfliktów, problemów i dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że długotrwale zestresowany nie jestem w pełni wydajny, efektywny ani odporny czy kreatywny.

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą się zatrzymać w biegu codzienności i spojrzeć nieco bardziej obiektywnie na to, co wpływa na codzienną efektywność, poziom życiowej energii, rodzaje podejmowanych decyzji – na własne stany emocjonalne. Każdy wie, że kondycja naszego umysłu kieruje naszymi decyzjami – decyzja podejmowana w złości jest inna od tej podejmowanej w spokoju. Każdy wie, że trudno się skoncentrować tuż po kłótni rodzinnej, zbesztaniu przez szefa, w strachu przed popełnieniem czy wykryciem błędu. Chcemy uświadomić Państwu, że mamy wpływ na swoje emocje – nie musimy ich ani wypierać ani dać się im ponosić. Możemy wskazać, jak rozwijać Inteligencję Emocjonalną, obniżać poziom stresu czyli przekuć posiadaną wiedzę na zrozumienie, dostrzec ciało-umysł-psyche jako połączone  i wzajemnie wywierające wpływ, w nowym świetle rozpoznać motywacje, nawyki i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania.

Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy merytorycznej a skupione wokół praktycznego treningu – dają Uczestnikom warsztatowe, sprawdzone narzędzia, dzięki którym zwiększą praktyczne podejście do zarządzania sobą poprzez zarzadzanie emocjami, nauczą się modelować stres i wykorzystywać jego pozytywne aspekty. Poznają też na szkoleniu skuteczne techniki dbania o ciało – relaksu, odprężenia, snu, odżywiania, a także sposoby zapobiegania skutkom stresu destrukcyjnego.

Dzięki warsztatowemu podejściu, wskazaniu korzyści oraz zachęcie do współzaangażowania, każdy Uczestnik może nie tylko odkryć te wartości ale znaleźć celowość trenowania ich na co dzień. Te umiejętności mają szansę przekuć się w praktyczne, systemowe zmiany – nawyki, które posłużą do wyraźnego podnoszenia jakości pracy osobistej, zespołowej, obsługi Klientów i rozwoju Firmy.

JEŚLI CHCESZ:

 • przestać tłumić emocje, a jednocześnie nie pozwalać na to, by odebrały Ci kontrolę
 • redukować nadmierne napięcie
 • umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres
 • zrozumieć, jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość a przez to budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • poprzez zrozumienie własnych emocji wpłynąć na swój wizerunek
 • wiedzieć, jak swoim spokojem wpływać na emocje, samopoczucie i zachowanie Klientów/współpracowników
 • dzięki emocjom osiągać dużo lepsze wyniki
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia
 • przestać brać na siebie „ślad po trudnych rozmowach”

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy
 • Zwiększenie efektywności osobistej
 • Poszerzenie wiedzy o wykorzystaniu elementów Inteligencji Emocjonalnej w zarządzaniu sobą oraz zarządzaniu relacjami
 • Umiejętność wyzwolenia autorefleksji i korekty w kwestii wzorców sprawowania kontroli nad własnymi emocjami i zachowaniami

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane rozwojem kluczowej, zwłaszcza w warunkach obecnej pracy w zmianie i kryzysie, kompetencji zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi. Nauka nazywa to Inteligencją Emocjonalną, a – jak każdą inteligencję – i tę można rozwijać.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Krótki wstęp

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – CZYM SĄ EMOCJE I PO CO SĄ NAM POTRZEBNE – czyli krótki wstęp wyrównujący poziom wiedzy o elementach Inteligencji Emocjonalnej

 • Doprecyzujemy istotne pojęcia z zakresu Inteligencji Emocjonalnej – czym jest IE w naszym życiu, czym są emocje, do czego nam służą
 • Stworzymy „Moją mapę emocji” – zidentyfikujesz źródła emocji w swoim życiu
 • Spojrzymy na czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne – czy wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne? I jakie są tego skutki
 • Zastanowimy się, czy warto rozwijać emocjonalność, jaki ma ona wpływ na komfort życia, skuteczność, relacje, osiąganie celów itd. – zobaczymy własne korzyści

MODUŁ II  – ROZWIJAMY KOMPETENCJE – czyli trenujemy konstruktywne i wspierające zachowania zmieniające stres w spokój

 • Samoświadomość czy Automatyczny pilot – zidentyfikujesz własne nawyki myślowe lub przekonania i ich wpływ na rzeczywistość, zobaczysz, jakie efekty przynosi Twoja obecna taktyka reagowania na sytuacje trudne emocjonalnie? I, czy to Ci służy
 • Samokontrola czyli kto trzyma lejce – zidentyfikujesz swoje wybory, dokonywane w emocjach, zobaczysz, czy masz kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami
 • Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Przy każdym zagadnieniu będziemy się dzielić wiedzą i jednocześnie potrenujemy, aby w różnorodny sposób obniżać napięcie wynikające ze stresu a zwiększać wpływ na stany emocjonalne, wykorzystując proste techniki (relaksacji, mindfulness, oddychanie, ćwiczenia Dennisona i.in.)

MODUŁ III –  ,,KONCERT ŻYCZEŃ”

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

Podsumowanie warsztatów

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Dyplom ukończenia szkolenia – przesłany w formie elektronicznej
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.

 

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 550 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
29.11.2021 - 29.11.2021
676,50 zł (550,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Informacja zwrotna i egzekwowanie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
online - Zarządzanie zespołem pracowniczym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – w warunkach pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)

Polecane szkolenia

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy zdalnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trening sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w zespole – warsztat w formule Action Learning
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Komunikowanie zmian
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Informacja zwrotna i egzekwowanie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Budowanie autorytetu lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Exposé szefa - najważniejsze wystąpienie lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Ustalanie celów i delegowanie zadań (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Tajemnice feedbacku (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Wywieranie wpływu menedżerskiego (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
online - Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Chiny. Różnice kulturowe, zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerem chińskim.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 672,80 zł (1 360,00 netto)
Negocjacje Zakupowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
online - Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem w formule Home Office
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe