Szukaj szkolenia

online - Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań

Kategoria szkolenia: Ochrona środowiska
online
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach.

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

 • jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa firmy;
 • jakie zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
 • jak prowadzić ewidencję oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
 • jakie zmiany zostały wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r. i kogo dotyczą;
 • jakie pozwolenia oraz zezwolenia należy uzyskać w zakresie gospodarowania odpadami;
 • jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
 • komu i jak można przekazywać odpady;
 • w jakie sposób realizować obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie,
 • rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych,
 • współpraca z organizacją odzysku opakowań, na co zwrócić uwagę,
 • obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
 • najnowsze interpretacje do ustawy,
 • przygotowywane zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników:

Otrzymane informacje, poparte przykładami z firm, pomogą:

 • zweryfikować dotychczas stosowane procedury zarządzania odpadami oraz ponoszone koszty w zakresie odzysku i recyklingu opakowań,
 • zminimalizować ryzyko kar za naruszenie prawa dotyczącego odpadów oraz odpadów opakowaniowych,
 • dostosować się do wymagań o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • przygotować się do wprowadzonych zmian od 2020 r.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I:

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania

Wymagania prawne w zakresie odzysku i recyklingu opakowań obowiązują w Polsce od 2002 r. jednak ich poprawne stosowanie wciąż przysparza trudności przedsiębiorcom. W październiku 2017 r. została przyjęta ważna nowelizacja ustawy opakowaniowej, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Poza szeroko dyskutowanym wprowadzeniem opłat recyklingowe za torebki foliowe w sklepach nowela wprowadziła również inne zmiany istotne dla systemu odzysku i recyklingu opakowań w Polsce. Najnowsze zmiany w ustawie pojawiły się za sprawą nowelizacji z lipca 2019 r.

Wprowadzenie

 • powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje oraz przepisy krajowe,
 • kto podlega przepisom ustawy?
 • dla kogo zwolnienia przewiduje ustawa?
 • wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań

Zakres zobowiązań przedsiębiorców

 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
 • nowy rejestr przedsiębiorców
 • zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
 • ewidencja opakowań

Realizacja oraz rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu

 • jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • jak wyliczyć opłatę produktową
 • rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
 • samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • sprawozdania opakowaniowe

Współpraca z organizacją odzysku

 • współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
 • nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

Najnowsze zmiany w przepisach

 • najnowsze zmiany w przepisach
 • najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • najnowsze interpretacje do ustawy

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 

Dzień II

 

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Zmiany w przepisach o odpadach wprowadzone w ostatnich lat znacząco wpłynęły na sytuację na rynku zagospodarowania odpadów. Dodatkowo od 2020 r. ewidencja odpadów została przeniesiona do Bazy Danych o Odpadach (BDO), bez okresu przejściowego.

Wciąż wiele obowiązków wprowadzonych dużą nowelizacją ustawy o odpadach z lipca 2018 r. stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, dla których ostateczny termin ich wdrożenia mija 5 marca 2020 r.

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
 • Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
 • Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
 • Podstawowe definicje i różnice: odpady vs. odpady komunalne

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

 • Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
 • Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
 • Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
 • Okres na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
 • Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
 • Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
 • Obowiązek wpisu do rejestru odpadów (BDO)

Ewidencja i sprawozdawczość

 • Zmiany w zakresie ewidencji odpadów poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach) – likwidacja papierowych KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
 • Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami od 2020 r.
 • Zmiany w sprawozdaniach od 2020 r. (za pośrednictwem BDO)
 • Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2020 r.
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
 • Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 2018 r.

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

 • Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
 • Praktyczne warsztaty ewidencji odpadów BDO
 • Planowane zmiany w przepisach o odpadach

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż.

Informacje dodatkowe

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 1100 zł + 23%VAT

(istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia wówczas cena wynosi 550 zł +23%VAT)

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
30.11.2020 - 01.12.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

online - Zmiany w przepisach ochrony środowiska – tarcza antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
184,50 zł (150,00 netto)
online - Rejestr BDO – zmiany w przepisach gospodarki odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
184,50 zł (150,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Zmiany w przepisach ochrony środowiska – tarcza antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
184,50 zł (150,00 netto)
online - Rejestr BDO – zmiany w przepisach gospodarki odpadami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
184,50 zł (150,00 netto)
10% rabatu Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium wiedzy. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
10% rabatu Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Szkolenia Online
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
10% rabatu Nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - BDO. Szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Sprawozdawczość opakowaniowa i produktowa w BDO (w tym opłata recyklingowa) oraz produkty objęte wpisem do BDO (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
1 205,40 zł (980,00 netto)
System LUCID według ustawy VerpackG nowe obowiązki dla wprow. opakowania na teryt. Niemiec od 1.01.2019 r.(ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
1 205,40 zł (980,00 netto)
Ustawa prawo wodne – praktycznie. Najważniejsze zmiany i ich konsekwencje (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) - warsztaty (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Zarządzanie chemikaliami - wymagania prawne wynikające z REACH i CLP (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Karty charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiany od 1 stycznia 2021 r. Teoria i praktyka (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Karty charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiany od 1 stycznia 2021 r. Teoria i praktyka(ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzgl. najnowszych zmian prawnych (CRO i BDS) (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
System BDO od podstaw - wymagania, zmiany, praktyka (Szkolenie ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodn.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przez portal PCN. Teoria i praktyka (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878 (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach KRUiTZ (PRTR) (ON-LINE)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe