Szukaj szkolenia

online - Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

Kategoria szkolenia: Prawo Unii Europejskiej
online
799,50 zł (650,00 netto)

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz zasad wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w praktyce.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  diagnozowania nadużyć finansowych w projektach unijnych oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze nadużyć finansowych z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE 

 • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych
 • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia
 • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura.

PRZYKŁADY  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NADUŻYĆ  FINANSOWYCH – OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA W PODZIALE NA:

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów
 • Podwójne finansowanie

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE UREGULOWAŃ  W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO  I ZWALCZANIE

 • Procedury obowiązujące  w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 • Powiadamianie właściwych organów
 • Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Etyka pracownika
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli i kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry.

SYSTEM ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH, IDENTYFIKACJA OBSZARÓW SZCZEÓLNIE ZAGROŻONYCH POJAWIENIEM SIĘ NADUŻYĆ FINANSOWYCH I ZAPOBIEGANIE IM

 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 logowanie do platformy

09:00 – 15:00 zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach połączonych z interaktywną dyskusją  oraz warsztatach.

Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga  wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.

Dyskusje grupowe – stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.

Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
15.10.2021 - 15.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
online
10.11.2021 - 10.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Fundusze Europejskie w okresie budżetowym 2021–2027
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie projektami (podstawy)
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
2% rabatu Księgowość projektów unijnych dla JST
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Rozliczanie projektów unijnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
350,55 zł (285,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
365,00 zł (296,75 netto)
2% rabatu Ustalanie statusu MŚP
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
885,60 zł (720,00 netto)
2% rabatu Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
300,00 zł (243,90 netto)
5% rabatu Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków ...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. 2-dniowe szkolenie wprowadzające.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
2% rabatu Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
885,60 zł (720,00 netto)
5% rabatu Trwałość projektu unijnego - 1-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
10% rabatu Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe certyfikowane szkolenie online. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Postępowanie o zwrot środków unijnych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2021-2027.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Równość szans w procesie przygotowania wniosków aplikacyjnych, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
5% rabatu Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Rozliczanie kosztów w projektach unijnych metodami uproszczonymi w perspektywie finansowej 2021-2027 - 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
10% rabatu Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe