Szukaj szkolenia

online - Negocjacje z dostawcami

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
online
1 291,50 zł (1 050,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia

 • Poznanie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy związanej z tematem szkolenia,
 • Poznanie technik negocjacyjnych,
 • Zapoznanie się z narzędziem zwiększenia efektywności negocjacyjnej czyli kompleksowego profilu negocjatora,
 • Przedstawienie metody profesjonalnego przygotowania się do negocjacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Przebieg, strategie i techniki negocjacyjne w fazach negocjacji:

 • wstępnej
 • negocjacji właściwych
 • zamykania negocjacji

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – typy osobowości

 • Typy osobowości i ich charakterystyki z punktu widzenia ich wpływu na strukturę i przebieg negocjacji
 • Zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z tych typów i ich szczegółowa analiza porównawcza
 • Punkty odniesienia i charakterystyczne reakcje w kontaktach z innymi osobami
 • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi, przejawiające się preferowaniem określonego słownictwa, stosowanego w trakcie negocjacji przez poszczególne typy osobowości

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – sposób komunikacji interpersonalnej

 • Podstawowe wymiary sposobów komunikacyjnych: słownictwo, intonacja, body language i przestrzeń osobista
 • Charakterystyczne zachowana i podejście do: ludzi, zadań, problemów i stresu
 • Silne strony i źródła problemów w komunikacji ze strony kupującego przy poszczególnych stylach
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji i jego odniesienie, szczególnie w kierunku dostosowania zasobu leksykalnego, do partnerów stołu negocjacyjnego, reprezentujących inne style komunikacji w trakcie rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – styl negocjowania

 • Podstawowe wymiary stylów negocjowania
 • Założenia podstawowe i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z nich
 • Rozpoznanie własnych preferencji odnośnie sposobu prowadzenia negocjacji i ich analiza w kontekście podobieństw i różnić występujących w stosunku do stylów prezentowanych przez innych negocjatorów
 • Wskazówki do prowadzenia negocjacji mające na celu podniesienie efektywności sposobu ich prowadzenia i narzędzia temu służące

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych

 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji
 • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy
 • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji
 • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”
 • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji
 • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego

Narzędzia asertywnego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej

 • Autodiagnoza własnego poziomu asertywności w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i feedback w zakresie wskazania kierunków zmian lub obszarów rozwoju celem jego podniesienia na wyższy poziom
 • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach
 • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego
 • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
 • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami
 • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie
 • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań
 • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez: spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji, zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji, sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
 • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych – właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych
 • Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich
 • Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów
 • Stworzenie planu rozmowy
 • Opracowanie celów i alternatywnych scenariuszy działania w poszczególnych fazach negocjacji

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • Mini wykłady i prezentacje wybranych zagadnień, omawiane przez trenera
 • Pytania uczestników do trenera odnośnie omawianych zagadnień
 • Dyskusje grupowe moderowane przez trenera
 • Wymiana doświadczeń i przykładów „dobrych praktyk” między uczestnikami szkolenia
 • Ćwiczenia z różnych form komunikacji
 • Testy: komunikacji, negocjacji i asertywności

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1050 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniuonline jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

online
14.12.2020 - 15.12.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Negocjacje zakupowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Warunki dostaw INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
online - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 512,90 zł (1 230,00 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Negocjacje zakupowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Cło: Brexit - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w aspekcie spraw celnych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
online - Przygotowanie inwentaryzacji – z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Efektywny pracownik działu obsługi klienta w firmie spedycyjnej.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
online - Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
ONLINE: Warunki handlowe INCOTERMS 2020 w praktyce
One Step Up Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
ONLINE: Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie – prawo przewozowe i konwencja CMR
One Step Up Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe