Szukaj szkolenia

online - Negocjacje zakupowe

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
online
1 291,50 zł (1 050,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinaria ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera “na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw.  Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, pisemny dyplom ukończenia szkolenia.

Szkolenie z negocjacji zakupowych opracowaliśmy specjalnie dla działów zajmujących się zaopatrzeniem w Państwa Firmach. Celem kursu jest przygotowanie Pracowników do prowadzenia skutecznych negocjacji z kontrahentami poprzez wypracowanie umiejętności komunikacji i określonych schematów postępowania. Uczestnicy naszych zajęć poznają różne techniki negocjacji, uczą się również, czym jest perswazja i jak wywierać wpływ. Zależy nam, by nasi Kursanci osiągali korzyści dla Państwa Firmy, jednak z zachowaniem etyki biznesowej i byli nastawieni na budowanie długofalowych relacji biznesowych. Dlatego łączymy teorię z ciekawymi przykładami i licznymi scenkami, by kursanci samodzielnie trenowali poznawane techniki i taktyki negocjacji.

Cele szkolenia:

Całe szkolenie i każdy moduł szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji skutecznego osiągania celów negocjacyjnych poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności.

Szkolenie ma na celu wyposażenie Pracowników w narzędzia pozwalające m.in. na:

 • budowanie fundamentów pod trwale pozytywne relacje z innymi ludźmi,
 • wspieranie tworzenia pozytywnego wizerunku Firmy,
 • stosowanie precyzyjnego i celowego komunikowania
 • wypracowanie modeli zachowań sprzyjających sukcesom negocjacyjnym
 • podniesienie efektywności podejmowanych działań w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji
 • uświadomienie Uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych obszarów negocjacji
 • nabycie umiejętności stosowania adekwatnych i skutecznych taktyk i strategii negocjacji
 • podnoszenie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnych w zakupach
 • osiąganie założonych celów biznesowych
 • osiąganie korzyści dla Firmy z zachowaniem etyki
 • wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów zakupowych
 • umiejętność budowania długofalowych relacji biznesowych
 • tworzenie i wprowadzanie w życie nowatorskich rozwiązań komunikacyjnych,
 • skuteczne wpływanie na postawy, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu.

W czasie dwudniowego szkolenia prowadzonego metodą warsztatową Pracownicy otrzymają kompleksową porcję wiedzy z zakresu szeroko rozumianych negocjacji  i jednocześnie – co szczególnie ważne – osobiście każdą partię materiału przetrenują, przećwiczą, zastosują w wewnętrznej interakcji i przyswoją ją na poziomie własnych doświadczeń. Szkolenie ma charakter „wiedzowo – narzędziowy”, gdyż w jego efekcie uczestnicy zostaną poinformowani o teorii (dowiedzą się ,,CO i DLACZEGO”) i wyposażeni w praktyczne narzędzia negocjacyjne (zrozumieją i zastosują, ,,JAK”), które natychmiast będą w stanie wykorzystywać. Techniki i taktyki (według nowoczesnych metod), świadome używanie aktywnego słuchania oraz asertywności,  elementy wywierania wpływu na ludzi – to w obecnych czasach niezbędne umiejętności, szczególnie podczas kontaktów z Klientami. Uczestnicy warsztatów dostrzegą szereg nowych możliwości negocjowania, osiągania celów, budowania dobrych relacji i zaufania jak również wpływania na poglądy i decyzje innych osób.

 

Spodziewamy się, że Uczestnicy będą wiedzieli między innymi, w jaki sposób:

 • wzmocnić siebie czyli mieć więcej cierpliwości i silne poczucie własnej kompetencji,
 • kulturalnie i skutecznie prowadzić, modyfikować i kończyć rozmowy z Klientem,
 • przestać brać na siebie „ślad po trudnych rozmowach”,
 • efektywnie przekazać Klientowi swoje cele z szacunkiem dla jego potrzeb,
 • wspierać postawy budujące dobre relacje długoterminowe,
 • być pomocnym w wyznaczonym zakresie
 • negocjować w sposób, który obu stronom daje wymierne korzyści – postawa Win-Win.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

KRÓTKI WSTĘP

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenera
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – Wstęp do negocjacji zakupowych i diagnoza potrzeb zakupowych

 • Główne zasady negocjacji
 • Zakres warsztatu ,,zakupowca”
 • Fazy negocjacji
 • Ustalenie szczegółowych potrzeb i analiza istotnych czynników korzystnych dla negocjacji

MODUŁ II  – Negocjacje zawarte w liczbach

 • Ustalenie mechanizmów liczbowych negocjacji
 • Matematyczny charakter negocjacji
 • Wprowadzenie skali liczbowo-opisowej

MODUŁ III –  Przygotowanie negocjacji zakupowych

 • Wywiad na temat strony przeciwnej
 • Opracowanie siatki własnych potrzeb i korzyści
 • Ustalenie słabych i mocnych stron naszych i partnera biznesowego
 • Korzystna cena, czy dobry biznes
 • Przygotowanie formularzy negocjacyjnych
 • Obliczenie ważności obszarów negocjacyjnych
 • Ustalenie motywatorów naszych i naszego partnera biznesowego

MODUŁ IV –  Proces negocjowania

 • Wypracowanie scenariusza dla naszych negocjacji
 • Zaplanowanie strategii na konkretne negocjacje
 • Dobranie odpowiednich narzędzi do negocjacji

MODUŁ V – Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowych

 • Zestaw taktyk stosowanych w negocjacjach zakupowych
 • Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania
 • Elementy perswazji w negocjacjach zakupowych
 • Wywieranie wpływu podczas negocjacji
 • Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawania
 • Język perswazji jako narzędzie negocjatora
 • Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacje
 • Renegocjacje

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią

 

Rozkład godzinowy:


Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Certyfikaty

Dyplom ukończenia szkolenia Effect Group

Metodologia

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1050 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniuonline jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

online
07.12.2020 - 08.12.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online
17.12.2020 - 18.12.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online
21.01.2021 - 22.01.2021
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online
15.02.2021 - 16.02.2021
1 291,50 zł (1 050,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - System INTRASTAT
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 168,50 zł (950,00 netto)
online - Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Negocjacje z dostawcami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji – z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Prawo Celne – Export / Import
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Polecane szkolenia

Awaryjny plan łańcucha dostaw na najbliższe miesiące
Langas Group
Do ustalenia
online - System INTRASTAT
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Warunki dostaw INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 168,50 zł (950,00 netto)
Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
online - Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020r.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
701,10 zł (570,00 netto)
Cło: Prawo Celne dla Logistyków i Spedytorów.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: ZMIANY I NOWOŚCI W TRANSPORCIE DROGOWYM W 2020 ROKU.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport Drogowy: Obowiązki Nadawcy / Załadowcy przy Przewozie Drogowym w 2020 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport: ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
GS1 Polska
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Negocjacje z dostawcami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe