Szukaj szkolenia

online - Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
online
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

 • Poznanie i omówienie podejścia systemowego w logistyce i planowaniu dystrybucji.
 • Przedstawienie związku pomiędzy planowaniem wielkości dostaw a kosztami (uwzględnienie podejścia systemowego).
 • Poznanie głównych czynników kształtujących współcześnie systemy dystrybucji produktów.
 • Zapoznanie się ze współczesnymi zjawiskami mającymi wpływ na kształtowanie dystrybucji w przyszłości i znaczeniem wiedzy w tym zakresie.

Korzyści:

 • Poznanie czynników kształtujących przepływy produktów od producenta do odbiorcy.
 • Omówienie i poznanie sposobów identyfikacji i klasyfikacji kosztów logistycznych w dystrybucji.
 • Przedstawienie roli magazynów i transportu w systemach dystrybucji.
 • Omówienie związków pomiędzy dystrybucją a produkcją.
 • Poznanie współczesnego podejścia do prognozowania, omówienie metod prognozowania, przedstawienie zalet i wad prognozowania.
 • Wskazanie zjawisk i trendów, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych).

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania fizycznych dostaw produktów.
 • Specjaliści działów, którzy współpracują w realizacji dostaw i ich koordynacji. (działy logistyki, sprzedaży, obszaru zakupów i dostaw, produkcji – montażu, zajmujące się przygotowaniem oraz organizacją wysyłek – transportu i innych działów).
 • Pracownicy obszaru magazynowania i przygotowania wysyłek produktów – wyższego i średniego szczebla.
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych i specjaliści zajmujący się stricte planowaniem; osoby chcące poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw wyrobów.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Grupy czynników kształtujące przepływy produktów od producenta/dostawcy do klienta/odbiorcy

 • Czynniki podażowo-popytowe i charakter działalności.
 • Czynniki związane z funkcjonowaniem systemu dostaw/logistyką.
 • Czynniki związane z informacją i jej przekazem.
 • Sposób/wizja funkcjonowania biznesu oraz koncepcje, które kształtują przepływy fizyczne.
 • Wymogi narzucane przez podmioty zewnętrzne.

Koszty logistyczne w dystrybucji

 • Czynności, procesy dystrybucyjne, a koszty logistyczne i obsługa klienta.
 • Konflikty kosztów w systemie dystrybucji.
 • Rodzaje kosztów logistycznych w dystrybucji. Sposoby klasyfikacji kosztów wg:
  • Sfer przedsiębiorstwa,
  • Rodzajów kosztów logistycznych,
  • Logistycznej obsługi klienta,
  • W odniesieniu do zapasów.
 • Przykład szacowania kosztów z uwzględnieniem ilustracji konfliktu kosztów.

Magazynowanie i transport w systemach dystrybucji

 • Rola i relacje magazynowania i transportu w systemach dystrybucji. Wstęp.
 • Przykład dotyczący związku planowania działań w systemie dystrybucji i realizacji dostaw produktów.
 • Przykład określania partii dostawy. Potencjalny wpływ na zamawianie i dostawy, przechowywanie w magazynie, możliwości transportu i koszty.
 • Związek magazynowania z problematyką planowania i wytwarzania:
  • Przykładowa klasyfikacja zapasów a funkcjonowanie systemu zamówień oraz realizacji wytwarzania i dostaw,
  • Zapotrzebowanie i zamówienia na produkty, a kształtowanie struktury utrzymywanych zapasów.
 • Realizacja transportu w systemie dystrybucji. Ocena i wybór przewoźnika. Przykład.
 • Koszty transportu i ich szacowanie w systemach dostaw.
 • Podsumowanie przykładów. Próba oceny wpływu różnych działań na funkcjonowanie magazynowania i transportu w systemach dystrybucji.

Pytania i odpowiedzi

 

DZIEŃ 2

Związki pomiędzy dystrybucją, a produkcją

 • Planowanie działalności produkcyjnej z uwzględnieniem zasad kompleksowego ujęcia planowania, wytwarzania i dostaw:
  • Elementy,
  • Ograniczenia.
 • Główne czynniki kształtujące realizację planów produkcyjnych, w tym niepewność i ryzyko.
 • Wybrane elementy zintegrowanego planowania wytwarzania w przedsiębiorstwie i realizacji dostaw.

Współczesne podejście do prognozowania. Przykłady metod prognozowania, Zalety i wady prognozowania.

 • Podejście „jakościowe” i „ilościowe” do prognozowania w przedsiębiorstwach.
 • Metody jakościowe prognozowania: analiza trendu, metoda delficka.
 • Metody ilościowe w prognozowaniu: metody „naiwne” (średnia ruchoma), przykład modelu wykładniczego (model Browna), przykład prognozowania z wykorzystaniem indeksu sezonowości.
 • Planowanie w systemach zintegrowanych (np. klasy MRP), a prognozowanie.
 • Próba oceny przydatności metod prognozowania.

Zjawiska i trendy, które w najbliższej przyszłości wpływać będą na procesy dystrybucji (w tym nowoczesne rozwiązania technologiczne).

 • Integracja systemów informatycznych i telełączności.
 • Nowe koncepcje – czy znasz je?
 • Sztuczna inteligencja.
 • Czynniki niepewności i ryzyka.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacje organizacyjne:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1250 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
24.01.2022 - 25.01.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online
28.03.2022 - 29.03.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online
26.05.2022 - 27.05.2022
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Warunki dostaw INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
online - Przygotowanie inwentaryzacji – z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logist.
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
online - Upoważniony przedsiębiorca AEO
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Prawo Celne – Export / Import
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - System INTRASTAT
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Towary podwójnego zastosowania – DUAL USE
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Warunki dostaw INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Standardy bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw - AEOS/AEOF
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
online - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 512,90 zł (1 230,00 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Negocjacje zakupowe
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
online - Negocjacje z dostawcami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Cło: Brexit - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w aspekcie spraw celnych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
online - Przygotowanie inwentaryzacji – z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020 a zarządzanie ryzykiem umów i transportu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Efektywny pracownik działu obsługi klienta w firmie spedycyjnej.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
online - Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
ONLINE: Warunki handlowe INCOTERMS 2020 w praktyce
One Step Up Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe