Szukaj szkolenia

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, organizacji funkcjonowania magazynów, procesów składowania i manipulacji towarów. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach. Dlatego pierwszy dzień szkoleniowy poświęcono zagadnieniom mających na celu optymalizację wielkości zapasów, która w sposób oczywisty przeniesie się na znaczne usprawnienie funkcjonowania magazynów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.
 

Korzyści dla uczestników


Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki materiałowej i magazynowej tj.:
• opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej 
i magazynowej,
• dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
• obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
• kontrolę i koordynację przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
• podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
• zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
• określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
• kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
• podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
• analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia


Dzień I - ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ


1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie: 
• rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa,
• relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
• zakresy zadań i odpowiedzialności,
• obieg informacji,
• uwarunkowania funkcjonowania,
• struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.

2. Podział i asortyment zapasów: 
• podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
• charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

3. Analiza poziomów (wielkości) zapasów: 
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących,
• poziom zapasów bezpieczeństwa,
• ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
• wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

4. Ekonomika dostaw: 
• ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
• wielkość zapasów maksymalnych.

5. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych: 
• wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
• sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

6. Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych: 
• podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
• wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
• możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Dzień II - ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ


1. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej: 
• zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

2. Technologia operacji magazynowych: 
• charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
• organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
• dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

3. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie: 
• dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
• uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
• praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

4. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej: 
• rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
• dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
• błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

5. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów: 
• metoda stałych miejsc składowych,
• metoda wolnych miejsc składowych,
• metody mieszane,
• metody kompletacji zapasów.

6. Metody składowania zapasów: 
• organizacja tradycyjnych metod składowania,
• nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
• rozmieszczenie zapasów w magazynach.

7. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych: 
• zasady znakowania ładunków w magazynach,
• oznakowanie miejsc składowania zapasów,
• organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
• wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.
 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników w/w działu).

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

• wykłady,
• analiza przypadków,
• praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.
Ponadto w czasie realizacji szkolenia przewidziane jest przedstawienie praktycznych metod niezbędnych przy optymalizacji gospodarowania zapasami zaopatrzeniowymi oraz organizacji operacji magazynowych w magazynach różnych branż.

Informacje dodatkowe


Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Poznań Centrum****
17.02.2020 - 18.02.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel Best Western Premier****
07.05.2020 - 08.05.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Omega Olsztyn***
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
30.11.2020 - 01.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2020 - 11.12.2020
3 062,70 zł (2 490,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
30.11.2020 - 30.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 10.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
11.12.2020 - 11.12.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)

Polecane szkolenia

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
30.11.2020 - 01.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2020 - 11.12.2020
3 062,70 zł (2 490,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
30.11.2020 - 30.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany w 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 25.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 10.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.12.2020 - 22.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Optymalizacja i racjonalizacja decyzji logistycznych – Excel w logistyce
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 783,50 zł (1 178,86 netto)
Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
11.12.2020 - 11.12.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 783,50 zł (1 178,86 netto)
Negocjacje biznesowe międzynarodowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, małopolskie
14.12.2020 - 15.12.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, małopolskie
16.12.2020 - 16.12.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Controlling logistyki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
07.12.2020 - 09.12.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
17.03.2021 - 17.03.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych na przykładzie zadań praktycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.12.2020 - 04.12.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
30.11.2020 - 30.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
30.11.2020 - 30.11.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
04.12.2020 - 04.12.2020
774,90 zł (630,00 netto)
Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
09.12.2020 - 09.12.2020
774,90 zł (630,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe