Szukaj szkolenia

OTWARTY DOSTĘP W NAUCE: PUBLIKACJE, DANE, POLITYKI

Kategoria szkolenia: Edukacja
online
971,70 zł (790,00 netto)

Ponad 20 lat od opublikowania “Deklaracji Budapeszteńskiej” – którą można uznać za programowy dokument nieformalnego ruchu otwartego dostępu – otwarte modele udostępniania treści naukowych (artykułów, książek, a także danych badawczych) stały się stałym elementem akademickiego krajobrazu. 
W ostatnich latach ich znaczenie rośnie za sprawą polityk przyjmowanych przez uczelnie i instytucje finansujące, gdzie otwarty dostęp pełni istotną – nierzadko centralną – rolę. Nawet jeśli nie wszystkie czasopisma naukowe są dziś dostępne w sposób otwarty, te, które są otwarte, zostaną z nami na dłużej, podobnie jak otwarte repozytoria publikacji naukowych i danych. 
Wszystko to sprawia, że wiedza na temat otwartego dostępu i stojących za nim idei ułatwia wspieranie pracy naukowej i samą realizację badań. Niniejsze szkolenie zostało pomyślane w taki sposób, by zarówno dostarczyć praktycznej wiedzy dotyczącej modeli otwartych, jak i pozwolić na zrozumienie tych okoliczności, które umożliwiły ich zaistnienie. Nie zabraknie też spojrzenia na te czynniki, które obecnie utrudniają ich dalszy rozwój.

Szkolenie składać się będzie z 4 części. Pierwsza z nich wprowadza w tematykę otwartego dostępu do publikacji naukowych, druga zaś – do danych badawczy. W trzeciej części omówione zostaną polityki otwartego dostępu, ze szczególnym uwzględnieniem polityk NCN i Komisji Europejskiej. Część czwarta obejmuje najważniejsze nieporozumienia towarzyszące otwartym modelom udostępniania treści oraz hamulcom ich dalszego rozwoju. Na zakończenie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Cele i efekty szkolenia:

 • Uczestnik zna podstawowe pojęcia dotyczące Otwartego Dostępu.
 • Uczestnik zna korzyści z otwartego udostępniania publikacji i danych.
 • Uczestnik zna oczekiwania Komisji Europejskiej i NCN w zakresie otwartego dostępu do danych i publikacji.
 • Uczestnik wie czym jest plan zarządzania danymi.
 • Uczestnik potrafi znaleźć odpowiedni serwis umożliwiający otwarte udostępnienie publikacji naukowej lub danych naukowych.

 

Grupa docelowa:

 • Pracownicy bibliotek, w szczególności bibliotek akademickich.
 • Pracownicy administracyjni instytucji prowadzących badania naukowe.
 • Naukowcy zainteresowani tematyką otwartego dostępu.

 

Szkolenie przeprowadzi: Wojciech Fenrich – absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Współautor raportów “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (2015, http://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=17) oraz “Towards Open Research Data in Poland” (2016, http://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=19). Członek Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych MNiSW (2015). W latach 2018-2021 product owner w projekcie “Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Koordynator przekładu i współtłumacz książki Petera Subera “Otwarty dostęp” (2014, https://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=14). W ICM zajmuje się Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD (https://repod.icm.edu.pl/).

PROGRAM

Czas trwania szkolenia: od 10.00 do ok. 14:00 

 

 1. Otwarty dostęp do publikacji:
  • Korzyści z otwierania dostępu do publikacji.
  • Techniczne warunki umożliwiające otwartość.
  • Zielona i złota droga otwartego dostępu.
  • Otwarty dostęp libre i gratis.
  • Otwarte licencje.
  • Otwarte czasopisma i czasopisma hybrydowe.
  • Otwarte repozytoria publikacji.
 2. Otwarty dostęp do danych badawczych:
  • Otwarty dostęp do danych a otwarty dostęp do publikacji – różnice i podobieństwa.
  • Korzyści z otwierania dostępu do danych badawczych.
  • Otwarte repozytoria danych badawczych i ich typy.
  • Plan zarządzania danymi.
  • Szablony planów zarządzania danymi.
  • Zasada “Tak otwarte, jak to możliwe; tak zamknięte, jak to konieczne”.
  • Zasady FAIR.
  • Serwisy i oprogramowanie wspierające otwarty dostęp do danych.
 3. Otwarty dostęp jako element polityki naukowej uczelni i instytucji finansujących:
  • Otwarte mandaty i ich rodzaje.
  • Plan S.
  • Otwarty dostęp do publikacji i danych – Komisja Europejska.
  • Otwarty dostęp do publikacji i danych – NCN.
 4. Hamulce otwartego dostępu:
  • Najczęstsze nieporozumienia dotyczące otwartego dostępu.
  • Czynniki ograniczające popularność otwartych modeli dystrybucji treści.
  • Rzeczy, o których należy pamiętać otwierając dostęp do publikacji i danych.
 5. Dyskusja. 

PRELEGENCI

Wojciech Fenrich

Absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Współautor raportów “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (2015, http://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=17) oraz “Towards Open Research Data in Poland” (2016, http://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=19). Członek Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych MNiSW (2015). W latach 2018-2021 product owner w projekcie “Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Koordynator przekładu i współtłumacz książki Petera Subera “Otwarty dostęp” (2014, https://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=14). W ICM zajmuje się Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD (https://repod.icm.edu.pl/).

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

17 maja 2023

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 5 maja
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 6 maja
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 10 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
01-747 Warszawa, ul. Jerzego Ficowskiego 15
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
17.05.2023 - 17.05.2023
971,70 zł (790,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Jak skutecznie przekazywać wiedzę online? Zostań mistrzem organizacji spotkań zdalnych!
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ – szkolenie praktyczne krok po kroku
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OTWARTY DOSTĘP W NAUCE: PUBLIKACJE, DANE, POLITYKI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W USTAWIE 2.0
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI – TECHNIKI, NARZĘDZIA, KOMPETENCJE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
PRZYGOTOWANIE KIERUNKU DO OCENY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ: JAK PISAĆ I MÓWIĆ, BY NAJKORZYSTNIEJ SIĘ ZAPREZENTOWAĆ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OTWARTY DOSTĘP W NAUCE: PUBLIKACJE, DANE, POLITYKI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ UCZELNI I OCENA PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ NAUKOWYCH: CO MOŻNA ZROBIĆ, BY KOLEJNA EWALUACJA NIE BUDZIŁA TYLE STRESU?”
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
JAK WYDAĆ DOSKONAŁĄ MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
IP Box - zakres i zasady stosowania 5 % stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
JAK WYKORZYSTAĆ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ I CHATGPT W PISANIU PUBLIKACJI NAUKOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W USTAWIE 2.0
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)

Polecane szkolenia

PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
PROWADZENIE SKŁADNICY AKT W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
290,00 zł (235,77 netto)
Jak skutecznie przekazywać wiedzę online? Zostań mistrzem organizacji spotkań zdalnych!
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Matematyka dla uczniów szkół podstawowych i średnich
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
70,00 zł (70,00 netto)
Fizyka dla uczniów szkół podstawowych i średnich
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
70,00 zł (70,00 netto)
Chemia dla uczniów szkół podstawowych i średnich
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
70,00 zł (70,00 netto)
Prawo pracy w praktyce
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
RODO - ochrona danych osobowych
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ – szkolenie praktyczne krok po kroku
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OTWARTY DOSTĘP W NAUCE: PUBLIKACJE, DANE, POLITYKI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W USTAWIE 2.0
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI – TECHNIKI, NARZĘDZIA, KOMPETENCJE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
PRZYGOTOWANIE KIERUNKU DO OCENY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ: JAK PISAĆ I MÓWIĆ, BY NAJKORZYSTNIEJ SIĘ ZAPREZENTOWAĆ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OTWARTY DOSTĘP W NAUCE: PUBLIKACJE, DANE, POLITYKI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ UCZELNI I OCENA PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Mapowanie procesów w usługach
LMCG Sp.z o.o. Sp.k.
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ NAUKOWYCH: CO MOŻNA ZROBIĆ, BY KOLEJNA EWALUACJA NIE BUDZIŁA TYLE STRESU?”
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
JAK WYDAĆ DOSKONAŁĄ MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
IP Box - zakres i zasady stosowania 5 % stawki podatkowej do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Warsztaty Train the Trainers - kurs dla Trenerów wewnętrznych
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe