Szukaj szkolenia

Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, orzecznictwa Sądu Najwyższego

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 16.03.2020
650,00 zł (528,46 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cel

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców oraz pracowników planujących grafiki lub rozliczających czas pracy. Celem szkolenia jest omówienie przepisów z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy czasu pracy wraz z podaniem rozwiązań i praktycznych wskazówek, które pozwolą na elastyczne i korzystne ich wdrażanie do porządku pracy danej firmy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo tworzyć harmonogramy czasu pracy, korzystnie i zgodnie z przepisami rekompensować pracę nadliczbową oraz przypadającą na dni wolne, a także jakie rozwiązania dokumentacyjne należy lub warto stosować w firmie, by móc realizować i w pełni wykorzystywać regulacje prawne z tego zakresu. 

Program

Ogólne zagadnienia dotyczące czasu pracy

 • Jakie systemy czasu pracy oraz w jakich okolicznościach można wprowadzać do porządku pracy danej firmy?
 • Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy oraz jak w pełni je wykorzystywać?
 • Jak prawidłowo i skutecznie wprowadzać systemy czasu pracy do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają dni świąteczne?
 • Kiedy święta przypadające w dni wolne obniżają wymiar czasu pracy i jakich pracowników to dotyczy?
 • Jaki wpływ na planowanie pracy mają święta przypadające w dniach pracy oraz w dniach wolnych?
 • Jakie okresy rozliczeniowe można wprowadzać w poszczególnych systemach czasu pracy oraz jak z nich korzystać?
 • Jaki wpływ ma długość okresu rozliczeniowego na planowanie harmonogramów czasu pracy, a jakie na rozliczanie czasu pracy?
 • Kiedy korzystanie z długiego okresu rozliczeniowego jest dla pracodawcy nieopłacalne, a nawet szkodliwe.
 • Jakie są różnice w stosowaniu przepisów z zakresu czasu pracy w zakresie miesięcznych oraz dłuższych okresów rozliczeniowych?
 • Czym jest doba pracownicza i jaki ma wpływ na planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej?
 • W jaki sposób pracodawca może wprowadzić w swojej firmie możliwość planowania harmonogramów na różne godziny pracy w poszczególnych dniach?
 • Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy oraz jak pracodawca może ją wprowadzić i stosować dla swoich pracowników?
 • Czym jest tydzień pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w różnych systemach czasu pracy?
 • Czym jest odpoczynek dobowy oraz jak prawidłowo go planować?
 • Kiedy pracodawca może naruszać odpoczynek dobowy oraz na czym polega jego równoważenie?
 • Czy dyżury pracownicze oraz obowiązek posiadania przez pracownika telefonu służbowego może naruszać prawo do odpoczynku dobowego?
 • Czym jest odpoczynek tygodniowy i s stosunku do różnych pracowników obejmuje on różną liczbę godzin?
 • W jakich okolicznościach pracodawca może naruszać odpoczynek tygodniowy i czy musi takie naruszenia pracownikowi zrekompensować?
 • Jaki wpływ na czas pracy mają podróże służbowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i szkolenia bhp?

Harmonogramy czasu pracy

 • Na jaki okres należy planować grafiki?
 • Z jakim wyprzedzeniem oraz w jaki sposób, po zmianie przepisów, należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • W jakich okolicznościach można zmieniać harmonogramy czasu pracy oraz z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób o takiej zmianie należy powiadomić pracownika?
 • Czy można zmieniać grafiki na wniosek pracowników? Jakich zasadach należy pamiętać dokonując zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy na zmianę grafiku wymagana jest zgoda pracownika?
 • Kiedy i przez jaki czas pracodawca powinien przechowywać harmonogramy czasu pracy, a kiedy nie musi tego robić?

Praca w godzinach nadliczbowych

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
 • Kiedy za nadgodziny wypłacamy dodatek 50% a kiedy 100% i jak je ustalić?
 • Czym jest normalnewynagrodzenie za nadgodziny?
 • Jak ustalić i kiedy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia za nadgodziny w rożnych okresach rozliczeniowych?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może oddać za nadgodziny czas wolny?
 • Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny na pisemny wniosek pracownika?
 • Czy czas wolny za nadgodziny może być na wniosek pracownika udzielony po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika?
 • Czy pracownik ma wpływ na formę rekompensaty za nadgodziny, czy też wynika ona z wolnej decyzji pracodawcy?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma udzielenie mu czasu wolnego za nadgodziny na jego pisemny wniosek a jaki, bez takiego wniosku?
 • Kiedy oddawanie czasu wolnego za nadgodziny jest dla pracodawcy nieopłacalne i bardzo kosztowne?
 • Jakie są limity godzin nadliczbowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi pracowników nie pełnoetatowych oraz pracowników zarządzających i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych?
 • Kiedy i jak należy rekompensować pracę nie pełnoetatowców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • Czy za pracę w dniu wolnym W5 trzeba oddać dzień wolny czy też można wypłacić dodatki?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy wypłata dodatków za pracę w W5 stanowi wykroczenie, a kiedy takim wykroczeniem nie jest?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma oddanie dnia wolnego za wezwanie w dniu W5?

Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
  Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może wypłacić pracownikowidodatek za pracę w niedzielę oraz w jakich terminach należy to zrobić?
 • Ile dodatków należy się za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
16.03.2020 - 16.03.2020
650,00 zł (528,46 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)
Czas pracy w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
Behawioralna diagnoza genu RS 4950 - trening diagnozy cech przywódczych, uwarunkowanych genetycznie. Testy fantomowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Polecane szkolenia

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
02.03.2020 - 02.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
AVENHANSEN w Warszawie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 580,00 zł (1 284,55 netto)
oferta promowana
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 832,70 zł (1 832,70 netto)
10% rabatu Szybko szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
10% rabatu Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
19.05.2020 - 20.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
10% rabatu Trening efektywnej komunikacji w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Wystąpienia publiczne
ACC Training and Consulting Group
WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 140,00 zł (1 140,00 netto)
Zarządzanie sobą w czasie
ACC Training and Consulting Group
WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa, mazowieckie
01.04.2020 - 02.04.2020
1 140,00 zł (1 140,00 netto)
Skuteczna komunikacja interpersonalna
ACC Training and Consulting Group
WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
03.03.2020 - 04.03.2020
1 140,00 zł (1 140,00 netto)
oferta promowana
STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
5S w praktyce - organizacja miejsca pracy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
KOMPETENCJE KIEROWNICZE- Wczoraj kolega, dzisiaj szef
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM-trening dla kadry kierowniczej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM-trening dla kadry kierowniczej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
KOMPETENCJE KIEROWNICZE- Wczoraj kolega, dzisiaj szef
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
ZARZĄDZANIE STRESEM W MIEJSCU PRACY
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101, Wrocław, dolnośląskie
05.03.2020 - 05.03.2020
861,00 zł (700,00 netto)
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
520,00 zł (422,76 netto)
Czas pracy w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie zespołem rozproszonym wirtualnym i wielokulturowym
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe