Szukaj szkolenia

Podatek od nieruchomości

Kategoria szkolenia: Podatki
online
640,00 zł (520,33 netto)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie
  • Maksymalna liczba uczestników15

Dlaczego warto?

poznasz najważniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości; 
poznasz regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowym; 
zaktualizujesz wiedzę na temat zmian w przepisach podatku od nieruchomości; 
dowiesz się co jest przedmiotem objętym podatkiem od nieruchomości; 
jak poprawnie rozliczać podatek przez współwłaścicieli; 
dowiesz się wszystkiego o stawce podatku od nieruchomości. 

Program szkolenia

1. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku. 

zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowlanego,   
wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych, 
skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości, 
konsekwencje zmian w klasyfikacji środków trwałych (KŚT) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe”; 
kolejne zasady deklarowania i zapłaty podatku. 
 

2. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości: 

ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości, 
istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego, 
stosowanie ustawy – Prawo budowlane, 
przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi, 
regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości, 
inne akty prawne niezbędne do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 
 

3. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:  

wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości, 
księgi wieczyste a podatek od nieruchomości, 
możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,  
Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości, 
organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości, 
zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi, 
prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, 
przedawnienie podatku od nieruchomości. 
 

4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:  

budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej, 
pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni” 
różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli” 
tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp., 
pojęcie budowli i urządzenia budowlanego, 
transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości, 
urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach, 
opodatkowanie urządzeń technicznych 
fundamenty, place, place pod śmietnik, 
sieci energetyczne, 
przyłącza, 
drogi wewnętrzne i drogi leśne, 
uzbrojenie terenu, 
zbiorniki, 
kontenery, 
wiaty, 
wolnostojące instalacje. 
 

5. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 

zasady określania powierzchni gruntów, 
powierzchnia użytkowa budynku, 
dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku, 
powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych, 
ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach, 
budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości, 
modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania. 
 

6. Podatnik podatku od nieruchomości: 

właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości, 
posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,  
użytkownik wieczysty podatnikiem, 
posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
 

7. Stawki podatku od nieruchomości:  

zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy, 
możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy, 
stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów, 
stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków, 
stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli. 
8. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu: 

podmiot zobligowany do zapłaty podatku, 
odpowiedzialność za zaległości podatkowe, 
najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa, 
bezumowne korzystanie z nieruchomości. 
9. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli: 

podmioty zobowiązane do zapłaty podatku, 
odpowiedzialność za zaległości, 
rozliczenia między współwłaścicielami. 
 

10. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości: 

ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego, 
wybudowanie nieruchomości a podatek, 
nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy, 
sprzedaż nieruchomości, 
likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego, 
deklaracje w podatku od nieruchomości, 
terminy zapłaty podatku. 
 

11. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki: 

zwolnienia o charakterze podmiotowym, 
zwolnienia przedmiotowe, 
sposoby legalnej optymalizacji podatkowej. 
 

12. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego: 

podatek od nieruchomości jako koszt, 
rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie, 
zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów. 
 

13. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.    

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Lokalizacje i terminy

online
28.09.2021 - 29.09.2021
640,00 zł (640,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Justyna
585 538
Godziny kontaktu
pn-pt 08:00-16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

POLSKI ŁAD -zmiany podatkowe VAT, CT,PIT od 1.01.2022
Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej
Do ustalenia
442,80 zł (360,00 netto)
POLSKI ŁAD -zmiany podatkowe VAT, CT,PIT od 1.01.2022
Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej
Do ustalenia
442,80 zł (360,00 netto)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
399,00 zł (399,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. - Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
796,00 zł (647,15 netto)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
119,00 zł (96,75 netto)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (299,00 netto)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. – Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe