Szukaj szkolenia

POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROCEDURY SANACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM

Kategoria szkolenia: Prawo budowlane
online
14.12.2022 09:00-14.12.2022 15:00
971,70 zł (790,00 netto)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i instytucji zainteresowanych prawna problematyka ochrony środowiska, w tym szczególnie dla podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) oraz pracowników administracji publicznej i organizacji ekologicznych. Praktyczne rozwiązania pojawiających się problemów prawnych będą również pomocne sędziom, adwokatom i radcom prawnym uczestniczącym w postępowaniach sądowych dla prawników, pracowników administracji oraz dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat odpowiedzialności administracyjnoprawnej w prawie ochrony środowiska.

PROGRAM

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 15:00 

 

 1. Blok: Pozwolenia na budowę
  • Obowiązek uzyskania pozwolenia
  • Pojęcie robót budowlanych
  • Strony postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę
  • Uczestnictwo organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę
  • Obszar oddziaływania obiektu
  • Treść decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Blok: Zgłoszenie robót budowlanych
  • Obowiązek zgłoszenia robót budowlanych
  • Strony w procedurze zgłoszenia robót budowlanych
  • Sprzeciw
  • Wygaśnięcie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia
 3. Blok: Procedury sanacyjne w prawie budowlanym
  • Samowola budowlana
  • Wniosek o legalizację
  • Opłata legalizacyjna i decyzja legalizacyjna
  • Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego
  • Uproszczone postępowanie legalizacyjne

 

PRELEGENCI:

 

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

14 grudnia 2022

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 2 grudnia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 3 grudnia
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 7 grudnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
14.12.2022 - 14.12.2022
971,70 zł (790,00 netto)

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Nowe pozwolenie na budowę 2021. Nowe zasady postępowań administracyjnych towarzyszących realizacji inwestycji
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
499,00 zł (405,69 netto)

Polecane szkolenia

Prawo budowlane 2020
Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
5% rabatu ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Kołobrzegu lub online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Nowe pozwolenie na budowę 2021. Nowe zasady postępowań administracyjnych towarzyszących realizacji inwestycji
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
499,00 zł (405,69 netto)
KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt, zarządzać kontrolami i przeglądami? 1 dzień
SAMAX Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Elżbieta Ziaja
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu Ustawa i umowa deweloperska - nowości 2021. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
5% rabatu Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej - 2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
10% rabatu Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Najem i dzierżawa pasa drogowego. 2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
10% rabatu Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 939,70 zł (2 390,00 netto)
5% rabatu Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Użytkowanie obiektów budowlanych - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - cyfrowa KOB
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych - od A do Z
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Proces budowlany z uwzględnieniem zmian w przepisach od 1.08.2020 r. i 1.01.2023 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Prawo budowlane 2022/2023 r. nowe przepisy prawne (wraz z przepisami przejściowymi nowelizacji z 8.07.2022 r.)
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
5% rabatu Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Proces inwestycyjny w świetle przepisów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (ooś) i ochrony przyrody
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
5% rabatu Ustawa i umowa deweloperska - nowości 2022. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce - 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 939,70 zł (2 390,00 netto)
10% rabatu Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 574,40 zł (1 280,00 netto)
Prawo budowlane - realizacja procesu inwestycyjnego
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do ustalenia
710,00 zł (577,24 netto)
10% rabatu Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
5% rabatu ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem i online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
2% rabatu Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia - książki obiektu budowlanego
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 205,40 zł (980,00 netto)
2% rabatu Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej.
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
448,95 zł (365,00 netto)
2% rabatu Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
310,00 zł (252,03 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe