Szukaj szkolenia

Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przećwiczenie z użyciem komputerów wszystkich aspektów wykonywania obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN. Podstawą ćwiczeń praktycznych będzie aplikacja oparta o funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. W ćwiczeniach będą wykorzystywane przykładowe zbiory danych. Zakłada się i oczekuje, że uczestnicy szkolenia będą wyposażeni w komputery przenośne (notebooki, netbooki itp.).


Program szkolenia

1. Problemy obliczeniowe roku 2011 – i ich rozwiązania. Warsztaty - strategie, metody i narzędzia obliczeniowe w roku 2011 w przykładach. Elementy nowego (2011) podejścia do znanych już metod liczenia.

1.1. Przykłady, metody i narzędzia obliczania średniorocznej struktury zatrudnienia i średniorocznej liczby etatów nauczycieli (szczegółowe ćwiczenia). Do ilu miejsc po przecinku liczyć strukturę zatrudnienia i jak o to zadbać na poziomie aplikacji obliczeniowych? Czy liczyć metodą „dni roboczych”, czy metodą „dni 30” (pryzkłady, porównania)? Dlaczego trzeba liczyć strukturę zatrudnienia dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu? Ewolucja odpowiedzi na powyższe pytania – co i jak w roku 2011.

1.2. Przykłady, metody i narzędzia obliczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego (szczegółowe ćwiczenia). Dlaczego osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nie jest faktycznym wynagrodzeniem zasadniczym (przykłady obliczeniowe)? Dlaczego koniecznym jest wyliczanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu?

1.3. Przykłady, metody i narzędzia gromadzenia danych o wydatkach poniesionych na wynagrodzenie nauczycieli (szczegółowe ćwiczenia). Dlaczego wydatek poniesiony na wynagrodzenie nie jest tym wynagrodzeniem? Czy np. dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski można kwalifikować do wydatków poniesionych na wynagrodzenie (…podobnie o innych składnikach wynagrodzeń)?

1.4. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli i średniego wynagrodzenia.

1.5. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia dla nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Co oznacza „proporcjonalność”?

1.6. Konieczność uwzględniania w obliczeniach okresów obowiązywania kwot bazowych.

1.7. Wyjaśnienia (ilustrowane przykładami) wybranych szczegółów prawno-matematycznych zawartych w rozporządzeniu oraz w nowelizacji tego rozporządzenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

2. Warsztaty - przykłady możliwych arkuszy obliczeniowych (praktyczne narzędzia obliczeniowe) – oczekiwania wobec arkuszy obliczeniowych – systematyka (rozwiązania organizacyjne) przygotowania narzędzi do gromadzenia danych i dokonania wymaganych obliczeń. Kompletna propozycja rozwiązania – narzędzia obliczeniowe za rok 2011. Metody wyszukiwania błędów i ich poprawiania.

3. Praktyka organizowania się podmiotów zobowiązanych wokół potrzeby dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a KN. Propozycje rozwiązań organizacyjnych.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

5. Warsztaty, ćwiczenia w zakresie prognozowania i szacowania przyszłych wyników.

6. Ćwiczenia ilustrujące konsekwencje rozporządzenia zmieniającego arkusz sprawozdawczy i „definiującego” reguły zaokrąglania wyników obliczeń.

7. Problematyka JDU w aspekcie kontroli podmiotów uprawnionych – konsekwencje tych kontroli w dokonywaniu analizy wynagrodzeń.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa docelowa

Osoby pracujące w administracji jednostek oświatowych (dział kadr i płac).

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

do uzgodnienia woj.
do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne księgi wieczyste
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Gra w podatki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Poprawne redagowanie pism urzędowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów - szkolenie dwudniowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów i prokuratury
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – REWOLUCYJNE ZMIANY W ROZLICZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Ubezpieczanie transakcji handlowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Najważniejsze funkcje systemu SAP
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Dlaczego tracimy pieniądze – czyli co powinniśmy wiedzieć zanim staniemy się bogaci
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Specjalista ds. kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Czas pracy dla profesjonalistów – Planowanie rozliczanie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Ocena projektów inwestycyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 580,00 zł (1 284,55 netto)
Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne księgi wieczyste
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Gra w podatki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Poprawne redagowanie pism urzędowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Jak trafnie ocenić kondycję finansową firmy na podstawie analizy sprawozdań finansowych?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Jak zrozumieć finanse firmy i wpływać na jej wyniki finansowe? Finanse dla niefinansistów
WIK Consulting
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Analiza finansowa dla niefinansistów
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 200,00 zł (975,61 netto)
Finanse dla niefinansistów - szkolenie dwudniowe
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów i prokuratury
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie wynagrodzeniami - Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – REWOLUCYJNE ZMIANY W ROZLICZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja należności
Kompetea
Do ustalenia
1 090,00 zł (886,18 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe