Szukaj szkolenia

Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy

Kategoria szkolenia: Inne
online
395,00 zł (321,14 netto)

Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, występujących w praktyce zatrudniania i zwalniania pracowników oraz będącymi przedmiotem interpretacji sądów, z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest jest do pracowników, osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, osób zarządzających spółkami osobowymi, członków zarządu osób prawnych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kadrowców oraz innych osób (dyrektorzy, kierownicy) zarządzających pracownikami w danej firmie.

Program szkolenia

1. Cechy stosunku pracy – różnice pomiędzy umową o pracę a umową cywilną

2. Jaki rodzaj umowy wybrać - skutki niewłaściwego zastosowania umowy cywilnej w zatrudnieniu

3. Moment nawiązania stosunku pracy z mocy zawarcia umowy o pracę – czy można zawrzeć umowę o pracę przed datą faktycznego zatrudnienia pracownika

4. Forma i treść umowy o pracę - potwierdzenie warunków umowy o pracę – syndrom „pierwszej dniówki”

5. Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny – czy trudniej się zawiera taką umowę po zmianie przepisów

6. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony (nowe limity i okresy wypowiedzenia) – kiedy umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony

7. Nowe zasady wypowiadania umowy o pracę na czas określony. Czy po zmianach umowa o pracę na czas określony daje jeszcze jakieś korzyści pracodawcy

8. Nowy katalog danych osobowych, jakich pracodawca m prawo żądać od pracownika

9. Monitoring wiyzjny i monitoring poczty elektronicznej w zakładzie pracy

10.Rozwiązywanie umów o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego

  • porozumienie stron – czy pracownik może w drodze porozumienia zrezygnować z części należnego wynagrodzenia
  • wypowiedzenie umowy o pracę – najczęściej popełniane błędy przy wypowiadaniu umów o pracę
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka dla pracownika i pracodawcy) – wymogi formalne
  • nowe terminy odwołań do sądu pracy – konsekwencje praktyczne dla pracodawców

11.Zmiany przepisów w zakresie zakazu dyskryminacji oraz zasady równego traktowania

12.Mobbing – zmiany w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania na skutek mobbingu

13.Zmiany przepisów dotyczące uprawnień rodzicielskich – ochrona zatrudnienia także dla członków najbliższej rodziny

14.Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy. Zmiany w zakresie trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy. Termin wydania świadectwa pracy pracownikowi. Sądowe zobowiązanie do wydania pracownikowi świadectwa pracy

15.Zmiany w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy – obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika

16.Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

  • odpowiedzialność porządkowa – na co należy zwrócić uwagę, aby kara porządkowa była wymierzona skutecznie
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność względem osoby trzeciej
  • ograniczenia odpowiedzialności
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność za powierzone mienie – co zrobić, aby skutecznie pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za powierzone mienie

17.Praktyczne aspekty dowodowe w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy – w jaki sposób można udowodnić swoje racje przed sądem

18.Podsumowanie

Lokalizacje i terminy

online
01.10.2021 - 01.10.2021
395,00 zł (395,00 netto)
online
10.12.2021 - 10.12.2021
395,00 zł (395,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kurs Kancelaryjno - Archiwalny I stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Platforma EPUAP2 - Nowoczesne narzędzie cyfrowej administracji – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie EZD
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Ochrona danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
270,00 zł (219,51 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
395,00 zł (321,14 netto)
Zwalnianie pracowników w dobie pandemii COVID-19
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Umowy cywilnoprawne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Lista płac od podstaw – szkolenie praktyczne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
196,80 zł (160,00 netto)
E-doręczenia w świetle ustawy z 18 listopada 2020 roku
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
320,00 zł (260,16 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 115,60 zł (1 720,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe