Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
2 400,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HRkliknij temat szkoleniaDzień 1. Opisy stanowisk pracy, wartościowanie i budowa optymalnych siatek płac w firmie.


 • Przypisanie zadań i odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych do stanowisk pracy
 • Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne na stanowisku pracy
 • Zapisy dot. ról projektowych i procesowych w opisach
 • Zaprojektowanie procesu opracowania opisów stanowisk pracy w firmie
 • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów

 • Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
 • Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
 • Przećwiczenie procedury wartościowania dwiema metodami wartościowania (porównywanie parami i metoda analityczno-punktowa)
 • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
 • Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
 • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk

 • Dzień 2. Budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy.


 • Cele i główne funkcje systemu
 • i.      Planowanie
   Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
  1. Parametryzacja celów / zadań –zasady i ćwiczenie
  2. Postawienie celów zgodnie ze SMART - ćwiczenie
  3. Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
  4. ii.      Realizacja celów i wsparcie w realizacji
    Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
   1. Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
   2. iii.      Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
     Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
    1. Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów - przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 • Inne koncepcje wynagradzania za efekty i ich zasady
   Systemy wydajności
  1. Systemy oceny jakości
  2. Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  3. Wynagrodzenia zależne od target sprzedaży – systemy prowizyjne
  4. Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  5. Nagrody za szczególne osiągnięcia i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  6. Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
 • Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje

 • Dzień 3. Motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition.


 • Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego elementy finansowe i pozafinansowe
 • Składniki finansowe i niefinansowe – możliwości a praktyki rynkowe
 • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji
 • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych i zmiennychorazdobór składników
 • Metody konstruowania rocznego budżetu wynagrodzeń
 • Metody ograniczania kosztów pracy ogółem a zachowanie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
 • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
   Budowanie efektywnych regulacji dot. wynagrodzeń - rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w zależności od stosowanej strategii i polityki personalnej oraz charakteru firmy
  1. Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  2. Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek
  3. Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne.
 • Certyfikaty

  Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

  Metodologia

  Forma prowadzenia zajęć:

  • Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie:
  - kształtowania struktur organizacyjnych i opisywania stanowisk pracy
  - wartościowania stanowisk pracy
  - planowania, monitorowania i oceny wyników
  - kształtowania zasad systemów premiowych i prowizyjnych oraz algorytmów naliczania wysokości 
    wynagrodzeń zmiennych
  - budowy koszyka wartości dla pracowników oraz budowy spójnego systemu wynagardzania    skierowanego 
   na motywację
  - porównywania wysokości wynagrodzeń i rozwiazań sytemu wynagradzania do rynku pracy (benchmark
   wynagrodzeń i raporty płacowe)

  • Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

  - 5 popularnych sposobów opisywania stanowisk pracy: arkusze i metody opisywania stanowisk pracy, 
  procedury postępowania w zakresie opisywania stanowisk pracy i ich aktualizacji

  - 6 metod wartościowania stanowisk pracy: metodologie wartościowania stanowisk pracy i arkusze do 
  wartościowania, procedury postępowania w zakresie wartościowania stanowisk pracy i ich aktualizacji

  - 12 metod kształtowania wynagrodzeń zmiennych: metodologie kształtowania wynagrodzeń zmiennych, 
  procedury i arkusze do planowania i oceny wyników oraz algorytmy naliczania 

  - 3 metody budowy motywacyjnego systemu wynagradzania w tym w oparciu o EVP: metodologie 
  kształtowania koszyka wartości w ramach systemu wynagradzania, procedury i arkusze do zmiany systemu 
  wynagradzania w tym rozmów z reprezentacją załogi

  • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania oraz przegląd. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

  • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną rzetelności.

  • Szkolenie przygotowuje również uczestników do przeprowadzania audytu wynagrodzeń w organizacji zarówno z perspektywy menedżera lub specjalisty HR, jak też konsultanta zewnętrznego.

  Informacje dodatkowe

  • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
  • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
  • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
  • Pomagamy w rezerwacji noclegów
  • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

  Lokalizacje i terminy

  Warszawa woj. mazowieckie
  Centrum Konferencyjne Golden Floor
  13.11.2019 - 15.11.2019
  Błąd serwera.

  Polecane szkolenia

  Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Hotel Iness, Łódź, łódzkie
  13.12.2019 - 13.12.2019
  450,00 zł
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
  10.12.2019 - 13.12.2019
  Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  520,00 zł
  Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem n
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE by unikać niekwalifikowalności wydatków przekroczenia terminów i ustaloneg
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
  10.02.2020 - 11.02.2020
  930,00 zł
  Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
  19.12.2019 - 20.12.2019
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Zarządzanie przez cele
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
  10.02.2020 - 11.02.2020
  930,00 zł
  Zarządzanie zmianą
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
  13.01.2020 - 14.01.2020
  930,00 zł
  Tworzenie strategii rozwoju biznesu
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
  13.01.2020 - 14.01.2020
  930,00 zł
  Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT ze szczególny uwzględnieniem sprzedaży
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  520,00 zł
  Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
  ACC Training and Consulting Group
  Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
  17.12.2019 - 17.12.2019
  590,00 zł
  Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publiczny
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 17.12.2019
  Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
  12.12.2019 - 13.12.2019
  Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)
  ACC Training and Consulting Group
  Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
  18.12.2019 - 19.12.2019
  1 402,20 zł
  Podatek u źródła – zmiany 2019/2020 orzecznictwo praktyka
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  510,00 zł
  Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
  30.01.2020 - 31.01.2020
  5% rabatu Finanse dla niefinansistów
  AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  24.02.2020 - 25.02.2020
  2 189,40 zł
  PIT 2019-2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
  20.12.2019 - 20.12.2019
  520,00 zł
  Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
  10.01.2020 - 10.01.2020
  510,00 zł
  Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
  30.03.2020 - 31.03.2020
  1 350,00 zł
  Jawność rachunków bankowych w rejestrze podatników VAT (biała lista VAT) – zmiany 2019 – konsekwencje w VAT CIT PIT
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  520,00 zł
  Kodeks karny skarbowy – zagadnienia dla księgowych + zmiany 2019
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  510,00 zł
  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  520,00 zł
  Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
  09.01.2020 - 09.01.2020
  700,00 zł
  Podatki 2019/2020 – najważniejsze zmiany w VAT CIT i PIT
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
  16.12.2019 - 16.12.2019
  520,00 zł
  10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
  AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
  16.03.2020 - 17.03.2020
  2 189,40 zł
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe