Szukaj szkolenia

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

Kategoria szkolenia: Podatki
Centrum miasta, Nowy Sącz, małopolskie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Cel

Wykład przeprowadzony jest m.in. w oparciu o interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów Izb Skarbowych, orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy otrzymują bardzo obszerną i kompleksową prezentację i materiały dodatkowe, które będą pomocne w praktycznym rozliczeniu kosztów podróży służbowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych, ale też dla księgowych i głównych księgowych. Zagadnienia poruszane w trakcie wykładu są też przydatne dla kierownika jednostki.

Program

 • Delegowanie prawnika – podróż służbowa na terenie kraju i za granicę 
  • Pojęcie podróży służbowej – aspekty prawne
  • Udokumentowanie delegacji w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego
  • Wzory dokumentów – omówienie
  • Delegowanie pracownika - aspekty prawne
   • Zadania i obowiązki kierownika jednostki
   • Zadania i obowiązki pracownika
   • Czy pracownik może nie zgodzić się na wyjazd służbowy?
  • Pobyt w delegacji a czas pracy pracownika – czy pracownikowi należą się nadgodziny?
  • Łączenie podróży służbowej z pobytem prywatnym
  • Łączenie podróży służbowej z podróżą służbową krajową
  • Czy pracownik musi otrzymać zaliczkę na wydatki w podróży służbowej
 • Rozliczenie delegacji krajowych w przykładach praktycznych – aspekt bilansowy i podatkowy
  • Należności przysługującą z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju
  • Pobranie zaliczki
  • Ubezpieczenie pracownika i bagażu – skutki podatkowe
  • Diety a częściowe wyżywienie w kraju
   • Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
   • Przykłady praktyczne
   • Ewidencja w księgach rachunkowych
  • Faktury za wyżywienie w trakcie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju
   • Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
   • Przykłady praktyczne
   • Ewidencja w księgach rachunkowych
  • Nocleg w hotelu przekraczający limit – skutki podatkowe
  • Choroba pracownika w trakcie podróży służbowej  – przykłady rozliczenia podróży
  • Wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej – skutki w podatku dochodowym
   • Jak obliczyć koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu samochodu?
   • Wydatki eksploatacyjne na samochód
  • Wyjazd w podróż służbową samochodem prywatnym pracownika
   • Skutki prawne (miejscowość wyjazdu, wniosek pracownika, ewidencja przebiegu)
   • Rozliczenie kosztów – aspekt podatkowy
  • Wyjazd samochodem służbowym
  • Przejazd taksówką na lotnisko (dojazd na lotnisko) – aspekt podatkowy
  • Zwrot innych kosztów delegacji
   • Usługi gastronomiczne, posiłki regeneracyjne,
   • Koszty dojazdów, przejazdów
   • Ryczały
   • Inne
 • Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – udokumentowanie 
  • Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – dowody
  • Termin rozliczenie i wypłaty należności pracownikowi – warunkowania prawne
  • Rozliczenie podróży służbowej w następnym okresie sprawozdawczym – skutki
  • Kary za nieterminowe rozliczenie kosztów podróży służbowych
 • Podróże służbowe odbywane za granicą – aspekt podatkowy i ewidencja na kontach
  • Zaliczka na podróż służbową
   • Różne formy pobrania zaliczki i sposób jej przeliczenia (kantor, bank, kasa walutowa)
   • Pracownik nie otrzymał zaliczki
   • Pracownik otrzymał zaliczkę jako równowartość w PLN
   • Pracownik wykorzysta własne środki za granicą (własna karta bankowa, zakup w kantorze, pobranie z własnego konta)
   • Pracownik posiada kartę służbową
   • Pracownik posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy
  • Należności z tytułu podróży służbowych
   • Wysokość przysługujących diet,
   • Wyżywienie zapewnione przez pracodawcę lub kontrahenta a diety - przykłady
   • Rachunki z restauracji za posiedzenia z kontrahentem a diety
  • Zwrot innych kosztów delegacji
   • Koszty dojazdów i przejazdów
   • Koszty noclegów
   • Inne wydatki (naprawa samochodu służbowego za granicą, paliwo i itp.)
  • Wynajem samochodu za granicą
  • Wyjazd własnym samochodem  pracownika
 • Przeliczenie kosztów delegacji, różnice kursowe – aspekt podatkowy i ujęcie na kontach
  • Udokumentowanie rozliczenia
   • Jakie dokumenty pracownik dołącza?
   • Pracownik nie dysponuje dowodem, a wydatek został poniesiony
  • Kursy do przeliczenia wydatków poniesionych w podróży służbowej
   • Pracownik wydatkował w podróży własne pieniądze
   • Pracownik pobrał zaliczkę jako równowartość w PLN
   • Pracownik zakupił walutę w kantorze podczas delegacji
   • Pracownik otrzymał zaliczkę w jednej walucie a rozliczał się w innej
   • Pracownik przed wyjazdem zakupił walutę w kantorze
  • Zwrot należność pracownikowi – wydatki większe od zaliczki
  • Pracownik wpłaca do kasy – (zaliczka większa od wydatków)
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Lokalizacje i terminy

Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Kur
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
Nowy Sącz woj. małopolskie
Centrum miasta
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł
Łódź woj. łódzkie
Iness Hotel
11.03.2020 - 11.03.2020
450,00 zł
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
hotel
18.03.2020 - 18.03.2020
450,00 zł
Szczecin woj. zachodniopomorskie
centrum miasta
02.04.2020 - 02.04.2020
540,00 zł
Mielec woj. podkarpackie
centrum miasta
23.04.2020 - 23.04.2020
480,00 zł
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
hotel Maraton
14.05.2020 - 14.05.2020
480,00 zł
Rzeszów woj. podkarpackie
hotel Maraton
02.06.2020 - 02.06.2020
480,00 zł
Nowy Sącz woj. małopolskie
centru miasta
16.06.2020 - 16.06.2020
480,00 zł

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

ŚRODKI TRWAŁE UJĘCIE PROBLEMOWE - aspekt bilansowy i podatkowy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł
Koszty uzyskania przychodów (KUP) w działalności przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
10.03.2020 - 10.03.2020
520,00 zł
Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
21.02.2020 - 21.02.2020
450,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
topaz hotel, Poznań, wielkopolskie
10.03.2020 - 10.03.2020
510,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
510,00 zł
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 17.04.2020
3 290,00 zł
Podatek VAT w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Mielec, podkarpackie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Zmiany VAT 2020r. - najnowsze objaśnienia podatkowe–obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatek od towarów i usług – nowelizacja 2020 - zmiany obowiązujące od 1.01 1.05 1.09 1.11.2019 oraz 1.01 1.04.2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Lublin, lubelskie
28.02.2020 - 28.02.2020
450,00 zł
Najważniejsze zmiany 2020 w podatku VAT; CIT; PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatki 2020 – zmiany w VAT/CIT/PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.02.2020 - 20.02.2020
930,00 zł
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT; PIT W 2020 R.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
Podatki dochodowe (CIT/PIT) w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Świadczenia dla pracowników i inne nieodpłatne świadczenia w firmach branży WOD-KAN
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – nowelizacja 2020 oraz raportowanie schematów MDR
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Lublin, lubelskie
18.02.2020 - 18.02.2020
450,00 zł
Działania reklamowe, promocyjne i reprezentacyjne a podatki w 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.02.2020 - 28.02.2020
520,00 zł
Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe 2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Rzeszów, podkarpackie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
VAT w transakcjach międzynarodowych oraz najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Samochód w działalności gospodarczej 2020 - rozliczenie w podatku CIT/PIT podatku VAT - regulamin dot. wykorzystywania
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
18.02.2020 - 18.02.2020
510,00 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
18.02.2020 - 18.02.2020
450,00 zł
Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
20.02.2020 - 20.02.2020
450,00 zł
Zmiany w regulacjach dotyczących zatorów płatniczych 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
26.02.2020 - 26.02.2020
520,00 zł
Sukcesja biznesu - zasady opodatkowania i prowadzenia działalności w spółkach cywilnej, jawnej, komandytowej, sp. z o.o.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.03.2020 - 17.03.2020
520,00 zł
Najem i obrót nieruchomościami – ujęcie podatkowe Zmiany przepisów 2020 - Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
31.03.2020 - 31.03.2020
520,00 zł
Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT na 2020 rok. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.03.2020 - 17.03.2020
520,00 zł
System INTRASTAT – jak przygotowywać deklarację
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.03.2020 - 23.03.2020
520,00 zł
„Brexit” - koniec swobodnego przepływu towarów; musisz oclić towar; procedury i dokumentacja po zmianach
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 27.03.2020
930,00 zł
Dokumentacja w obrocie towarowym – jak ważne jest zgłoszenie celne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 17.04.2020
960,00 zł
Obrót wyrobami akcyzowymi – dziś i po zmianie przepisów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
540,00 zł

Polecane szkolenia

ŚRODKI TRWAŁE UJĘCIE PROBLEMOWE - aspekt bilansowy i podatkowy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł
Koszty uzyskania przychodów (KUP) w działalności przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
10.03.2020 - 10.03.2020
520,00 zł
Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
21.02.2020 - 21.02.2020
450,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
topaz hotel, Poznań, wielkopolskie
10.03.2020 - 10.03.2020
510,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
510,00 zł
ZMIANY W PODATKU VAT 2019/2020
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
24.04.2020 - 24.04.2020
675,27 zł
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 17.04.2020
3 290,00 zł
Podatek VAT w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Mielec, podkarpackie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Zmiany VAT 2020r. - najnowsze objaśnienia podatkowe–obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatek od towarów i usług – nowelizacja 2020 - zmiany obowiązujące od 1.01 1.05 1.09 1.11.2019 oraz 1.01 1.04.2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Lublin, lubelskie
28.02.2020 - 28.02.2020
450,00 zł
Najważniejsze zmiany 2020 w podatku VAT; CIT; PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatki 2020 – zmiany w VAT/CIT/PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.02.2020 - 20.02.2020
930,00 zł
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKACH DOCHODOWYCH CIT; PIT W 2020 R.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
Podatki dochodowe (CIT/PIT) w 2020 r. – zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Świadczenia dla pracowników i inne nieodpłatne świadczenia w firmach branży WOD-KAN
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – nowelizacja 2020 oraz raportowanie schematów MDR
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Lublin, lubelskie
18.02.2020 - 18.02.2020
450,00 zł
Działania reklamowe, promocyjne i reprezentacyjne a podatki w 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.02.2020 - 28.02.2020
520,00 zł
Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe 2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Rzeszów, podkarpackie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
VAT w transakcjach międzynarodowych oraz najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
03.03.2020 - 03.03.2020
450,00 zł
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
450,00 zł
Samochód w działalności gospodarczej 2020 - rozliczenie w podatku CIT/PIT podatku VAT - regulamin dot. wykorzystywania
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
18.02.2020 - 18.02.2020
510,00 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
18.02.2020 - 18.02.2020
450,00 zł
Podatki 2020 – bieżąca problematyka dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Sopot - Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
12.05.2020 - 15.05.2020
1 390,00 zł
Podatki 2020: bieżąca problematyka dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Zakopane – Hotel Belvedere, Zakopane, małopolskie
10.03.2020 - 13.03.2020
1 390,00 zł
Podatek Vat w obrocie towarowym z zagranicą – w obliczu zmiany Dyrektywy VAT od 2020 roku
Perfect Mind Szkolenia
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
848,70 zł
Skuteczny lider - poziomy przywództwa.
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Kościuszki 39, Łódź, łódzkie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 180,80 zł
Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
20.02.2020 - 20.02.2020
450,00 zł
Zmiany w regulacjach dotyczących zatorów płatniczych 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
26.02.2020 - 26.02.2020
520,00 zł
Sukcesja biznesu - zasady opodatkowania i prowadzenia działalności w spółkach cywilnej, jawnej, komandytowej, sp. z o.o.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.03.2020 - 17.03.2020
520,00 zł
Najem i obrót nieruchomościami – ujęcie podatkowe Zmiany przepisów 2020 - Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
31.03.2020 - 31.03.2020
520,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe