Szukaj szkolenia

Skuteczny mentor

Kategoria szkolenia: Inne
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą niestety w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych w firmach. Jednak często bezcenna wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy jest zupełnie nie wykorzystywana. Ta wiedza jest w głowach pracowników firmy, którzy mogą stać się mentorami dla swoich mniej doświadczonych współpracowników. Wdrożenie sformalizowanego procesu mentoringu jest korzystne dla firmy, jej klientów, obecnych pracowników (mentorów) i nowych lub rozwijających się pracowników (podopiecznych).

Cel szkolenia:

Wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie projektowania i realizacji projektów mentoringowych oraz realizacji zadań mentoringowych w sposób najbardziej efektywny dla wszystkich interesariuszy projektu: organizacji, mentora i mentee.

Korzyści dla uczestników:

 • Samodzielne tworzenie programów mentoringowych oraz skuteczne kreowanie i ewaluowanie projektów mentoringowych,
 • Budowa etycznej postawy mentora, moderatora i facylitatora oraz mentee
 • Dobieranie właściwej metody treningowej oraz komunikacji
 • Umiejętność rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
 • Motywowanie, mobilizowanie i kierowanie treningiem mentee zgodnie z ustalonymi celami
 • Dobieranie odpowiednich metod i narzędzi zmiany do realizowania obranych celów
 • Umiejętność wyboru oraz praktyczne stosowanie technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi

Program szkolenia:

Wprowadzenie w zagadnienia związane z mentoringiem w organizacji

 

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu: szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia programu – perspektywa organizacji, mentorów i mentees, obszary zastosowania programów mentoringowych w organizacji, mentoring jako wsparcie procesu adaptacji zawodowej, mentoring jako wsparcie pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze, mentoring jako element programów zarządzania talentami, cele i korzyści wdrożenia mentoringu w organizacji,
 • Zadania i odpowiedzialności w programie mentoringowym: mentor – mentee-przełożony – współpracownicy – HR, cechy kandydata na mentora, dobór kandydata na mentee, zasady doboru partnerów: mentor-osoba ucząca się, zasady procesu mentoringu, kampania informacyjna skierowana do pracowników, dokumentacja, raportowanie i ewaluacja.
 • Proces metoringu: Jak określać konkretny cel mentoringu? Wspólne z pracownikiem – określanie oczekiwań Jak „skalować” postępy pracownika? Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how): jak pomagać ale nie rozwiązując zadań za pracownika? Jak pomóc opracować plan działania dla realizacji zadania przez mentee?
 • Indywidualne Kompetencje Mentora

 

Mapa procesu mentoringowego

 

 • Sytuacja sprzyjające mentoringowi: jakie sytuacje w naturalny sposób sprzyjają spontanicznemu mentoringowi? Jak tworzyć takie sytuacje, jeśli nie zdarzają się spontanicznie?
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się: etyka pracy Mentora, nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy Mentora, aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego, motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi, projektowanie własnej przyszłości, szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi,
 • Fazy rozwoju relacji mentorskiej: standardy jakościowego doświadczenia z mentoringiem, zrozumienie potrzeb rozwojowych, wytyczne dotyczące wyboru mentora, Mentor / Mentee dopasowanie zgodności,
 • Zasady prowadzenia mentoringu: uzgadnianie celów mentee, zasad samodzielności i odpowiedzialności za postępy mentee, precyzyjna komunikacja, zasady ciekawego, zrozumiałego i perswazyjnego mówienia, reguła pierwszeństwa i świeżości, używanie przykładów, zarządzanie czasem własnym: co jest ważniejsze zadania merytoryczne czy mentoring
 • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanu umysłu mentorowanego – Indywidualny Plan Rozwoju: dialog oparty przede wszystkim na stawianiu pytań, formułowanie celów, przekształcenie celu lub misji na konkretne zadania dla mentee, język celów i zadań, ustalanie priorytetów;
 • Sposoby reagowania na potencjalne wyzwania w relacji mentorskiej

 

Toolbox mentora – pakiet skutecznych narzędzi

 • wytyczne dotyczące spotkań metoringowych
 • sugerowane wskazówki dla mentora
 • sugerowane wskazówki dla mentorowanego
 • lista kontrolna mentora – narzędzie samooceny
 • raport ze spotkania

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest doświadczonym pracownikom i menedżerom, którzy zostali wytypowani do pełnienia roli mentora. Tym, co łączy dobrych mentorów jest umiejętne i empatyczne wykorzystywanie własnego doświadczenia zawodowego i życiowej mądrości do wspierania budowania „wewnętrznej mądrości” oraz rozwijania kompetencji zawodowych innych.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądane  umiejętności. Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień. Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik mentoringowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach mentoringowych.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1390 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
26.10.2020 - 27.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
12.07.2021 - 13.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
05.07.2021 - 06.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Koncentracja, logiczne myślenie, ćwiczenie pamięci
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
16.06.2021 - 17.06.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
01.07.2021 - 02.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.06.2021 - 18.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Savoir vivre w biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Skuteczna obrona przed manipulacjami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
01.07.2021 - 02.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Polecane szkolenia

Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 000,00 zł (813,01 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1+Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych (IBPT)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ dla Zadania)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
600,00 zł (487,80 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Online, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
24.06.2021 - 25.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
24.06.2021 - 25.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
17.06.2021 - 18.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 25.06.2021
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
23.06.2021 - 24.06.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
16.06.2021 - 18.06.2021
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Ergonomia i organizacja stanowisk pracy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
Planowanie eksperymentu - DOE - zakres podstawowy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
21.06.2021 - 22.06.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Szybka reakcja na problemy jakościowe – metoda QRQC
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej (OK/NOK)
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
21.06.2021 - 22.06.2021
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2021 - 30.06.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 30.06.2021
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Six Sigma - poziom Yellow Belt
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro LUQAM, Kraków, małopolskie
14.06.2021 - 16.06.2021
1 820,40 zł (1 184,00 netto)
Kompendium BIP
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, podkarpackie
25.06.2021 - 25.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Dokument elektroniczny w urzędzie
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, dolnośląskie
28.06.2021 - 28.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej: zasady udzielania i odmowy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, podkarpackie
21.06.2021 - 21.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Prawo pracy po zmianach – zatrudnianie i zwolnienia pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, mazowieckie
14.07.2021 - 14.07.2021
395,00 zł (395,00 netto)
Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, wielkopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
320,00 zł (320,00 netto)
WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA MASZYN OEE I SKRÓCENIE CZASU PRZEZBROJEŃ SMED
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Zapewnienie jakości dostaw - SQA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 23.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
05.07.2021 - 06.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe