Szukaj szkolenia

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

10% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania


Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek handlowych zarówno osobowych, jak i kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiedzialnością korporacyjną za zobowiązania handlowe. Szczegółowe omówienie regulacji ustawowych popartych najnowszą linią orzeczniczą pozwala w sposób kompleksowy na dokonanie charakterystyki poszczególnych spółek handlowych.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym
 • Pozyskanie umiejętności poprawnego konstruowania wybranych umów spółek handlowych
 • Zapoznanie z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie wybranych zagadnień dotyczących spółek handlowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności spółek za zobowiązania handlowe
 • Poznanie regulacji prawnej w zakresie wymogu uzyskania stosownych zgód na zawarcie określonego rodzaju umów handlowych  Program szkolenia:

  MODUŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Wprowadzenie do zagadnienia prawa spółek w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przywołanie podstawowych pojęć i definicji, pozwalających na swobodne posługiwanie się nimi w dalszej części wykładu.

 1. Wprowadzenie
 2. Rejestracja spółek - postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Prawne środki przymuszające do wpisu
 4. Pojęcie firmy
 5. Spółka w organizacji
 6. Spółka w likwidacji
 7. Oddziały i przedstawicielstwa
 8. Charakterystyka prokury

MODUŁ II. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK OSOBOWYCH

Spółki osobowe są ułomnymi osobami prawnymi, biorącymi mimo to udział w obrocie prawnym, ze względu na przyznanie im przepisem szczególnym zdolności prawnej, czyli niektórych atrybutów osoby prawnej. Według polskiego prawa podatkowego spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego (opodatkowanie według tzw. zasady przejrzystości podatkowej). Podatnikami są wspólnicy spółki osobowej, których dochody z udziału w spółce opodatkowuje się, w zależności od formy prawnej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wszystkie spółki osobowe są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. O tych i innych ciekawych aspektach spółek osobowych właśnie w tym module.

A. Spółka jawna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej
 2. Powstanie spółki
 3. Reprezentacja spółki
 4. Prowadzenie spraw spółki
 5. Majątek spółki
 6. Pojęcie udziału
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

B. Spółka partnerska

 1. Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej
 2. Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej
 3. Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej
 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
 5. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej
 6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C. Spółka komandytowa

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej
 2. Powstanie spółki
 3. Status prawny komplementariusza
 4. Status prawny komandytariusza
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 6. Odpowiedzialność nieograniczona
 7. Reprezentowanie spółki
 8. Prowadzenie spraw spółki
 9. Uprawnienia kontrolne
 10. Udział w zyskach i stratach
 11. Rozwiązanie i likwidacja spółki

D. Spółka komandytowo - akcyjna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej
 2. Powstanie spółki
 3. Prowadzenie spraw spółki
 4. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
 5. Rola organów w funkcjonowaniu spółki
 6. Status prawny komplementariusza i akcjonariusza
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

 

MODUŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
W początkowym etapie swojej działalności spółki funkcjonują w obrocie jako spółki „w organizacji”. Wtedy są jeszcze "ułomnymi osobami prawnymi" jak spółki osobowe. Dopiero z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują osobowość prawną.

A. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy
 4. Kapitał zakładowy
  • Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Udziały w spółce
  • Równość i nierówność praw i obowiązków
  • Uprzywilejowanie udziałów
  • Rodzaje praw i obowiązków
  • Prawa korporacyjne
  • Prawa majątkowe
  • Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
  • Obowiązki wspólnika
 6. Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zgromadzenie wspólników
  • Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B. Spółka akcyjna

 1. Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej
 2. Powstanie spółki akcyjnej
  • Zawiązanie spółki
  • Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
  • Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
  • Wpis do rejestru
 3. Akcja
  • Akcja jako prawo podmiotowe
  • Akcja jako papier wartościowy
  • Umorzenie akcji
  • Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji
 4. Organy spółki akcyjnej
  • Zarząd spółki akcyjnej
  • Rada nadzorcza
  • Walne zgromadzenie
 5. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 6. Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej

MODUŁ IV. WARSZTATY - KONSTRUOWANIE UMOWY WYBRANEJ SPÓŁKI HANDLOWEJ WRAZ Z KLAUZULAMI WYMAGANYMI DLA SKUTECZNEGO PRAWNIE ZAWARCIA UMOWY HANDLOWEJ
 

Grupa docelowa

 • Szkolenie polecamy dla:
  Przedsiębiorców
 • Osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej
 • Menagerów
 • Osób, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość problematyki spółek handlowych

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Metodologia

Metody pracy, które zostaną zastosowane podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study
 • Test

 
 

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę 
• Profesjonalizm trenera 
• Ciekawe materiały szkoleniowe 
• Dyplomy ukończenia szkolenia 
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu) 
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego 
rodzaju potrzeby. 
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl 

Oraz: 

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). 
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu 
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej 
wymianie informacji, konsultacji i integracji 

 

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Radisson Blu Hotel Kraków
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.04.2020 - 09.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 11.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
24.03.2020 - 24.03.2020
450,00 zł (422,76 netto)
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WEPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2020
Fundacja Wszechnicy Budowlanej
siedziba Fundacji, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 29.04.2020
553,50 zł (450,00 netto)
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH W PRAKTYCE I W ORZECZNICTWIE
Centrum Szkoleń Eureka
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.04.2020 - 10.04.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
13.03.2020 - 13.03.2020
590,00 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.03.2020 - 13.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
21.04.2020 - 24.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
28.02.2020 - 28.02.2020
490,00 zł (490,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
971,70 zł (790,00 netto)
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe